Výsledky  1. kolo, Golf park Rajec, 11.10. 2013

Kategória: Mix + 4 – 26,4 na rany

1. miesto: Tomáš Vravko           City University BA
2. miesto: Jakub Rybanský       Súkromné gymnázium ZA
3. miesto: Tomáš Karaka          Paneurópska VŠ BA

 

Kategória: Mix 26,4 – 54 STB netto

1. miesto: Tomáš Trúnek           UK BA
2. 
miesto: Iva Weberová             ŽU Žilina
3. 
miesto: Jakub Rautner           ŽU Žilina

 

Výsledky 2. kolo, Eurovalley Golf Park, 25.10. 2013

Kategória: 0 – 54 STB netto

1. miesto: Jakub Rautner          ŽU Žilina
2. miesto: Tomáš Vravko          City University BA
3. miesto: Tomáš Trúnek          UK BA

 

Výsledky 3. kolo, Hrubá Borša, 2.6. 2014

Kategória: Mix + 4 – 26,4 na rany

1. miesto: Martin Rendek   FTVŠ UK BA
2. miesto: Tomáš Karaka    Paneurópska VŠ BA
3. miesto: Tomáš Vravko    City University BA

 

Celkové poradie 2. ročníka VŠ golfovej ligy po troch kolách:

Do celkového poradia jednotlivcov sa zarátavali výsledky  len študentov a do celkového poradia družstiev sa zarátavali výsledky študentov a aj zamestnancov zúčastnených vysokých škôl a univerzít.

Jednotlivci:

Kategória: Mix + 4 – 26,4 na rany

1. miesto: Tomáš Vravko           City University BA
2. miesto: Tomáš Karaka          Paneurópska VŠ BA
3. miesto: Martin Rendek           FTVŠ UK BA

Kategória: Mix 26,5 – 54 STB netto

1. miesto: Tomáš Trúnek           UK BA
2. miesto: Jakub Rautner          ŽU Žilina
3. miesto: Iva Weberová            ŽU Žilina

Družstvá:

1. miesto: Žilinská univerzita v Žiline                             149 bodov     
2. miesto: Univerzita Komenského v Bratislave         134 bodov
3. miesto: City University Bratislava                              58 bodov

 

Fotogaléria