Výsledková listina   
                       
 Vysokoškolská liga m.  Bratislava v športovej streľbe - vzduchovkové disciplíny   
(akad.  rok 2013 - 2014  )  
Usporiadateľ :Slovenská asociácia univerzitného športu               
Organizátor: ZO technických športov SjF STU Bratislava, SK STU,CJŠ SjF STU, SVŠZTŠ        
Miesto: strelnica SjF a SK STU Bratislava                   
 Rozhodca: Žídek J.,Belan M.             Dátum konania: 22.10.2013 - 30.4.2014   
                       
Disciplína: VzPi 40 - muži           1.- 6. kolo      
Por. Priezvisko a meno Nar. Fakulta 1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo 5.kolo 6.kolo Spolu Súčet 4 najlepších  výsledkov
1. Šesták Igor 1992 FEI STU 358 363 351 364 0 338 1774 1436
2. Ondera Marek,Bc. 1988 SjF STU 0 328 333 322 359 336 1678 1358
3. Dunaj Štefan 1992 SjF STU 329 333 325 344 323 344 1998 1350
4. Šipoš Roman 1991 SjF STU 328 341 316 306 0 311 1602 1296
5. Bačík Martin 1991 SjF STU 295 315 300 309 0 288 1507 1219
6. Timuľák Peter 1994 SjF STU 293 318 304 290 295 277 1777 1210
7. Britan Jozef 1994 SjF STU 270 294 277 262 0 281 1384 1122
8. Kroneraf Martin 1992 SjF STU 0 0 0 309 311 304 924  
9. Ondera Jakub 1992 SjF STU 293 288 277 0 0 0 858  
10. Jaszlovský Ferdinand 1992 FEI STU 0 0 0 280 0 279 559  
11. Ježík Richard 1991 FEI STU 0 0 0 254 0 230 484  
12. Stromko Michal 1993 FEI STU 0 0 0 213 0 248 461  
13. Krilovský Roman 1993 FEI STU 0 0 0 165 0 243 408  
14. Ješko Matúš 1995 FEI STU 0 0 0 203 0 182 385  
15. Lacek Martin 1992 FEI STU 0 0 0 272 0 0 272  
16. Karak Ján 1992 FEI STU 0 0 0 0 0 239 239  
17. Petráš Marek 1992 FEI STU 0 0 0 80 0 131 211  
18. Mrva Dominik 1992 FEI STU 0 0 0 199 0 0 199  
19. Hoblík Jakub 1992 FEI STU 0 0 0 0 0 169 169  
                       
                       
                       
                       
Disciplína: VzPi 40 - ženy                     
Por. Priezvisko a meno Nar. Fakulta 1 2 3 4. 5. 6. Spolu Súčet 4 najlepších  výsledkov
1. Grolmusová Monika 1992 SjF STU 318 312 323 316 305 280 1854 1269
2. Mihelová Silvia 1993 SjF STU 272 0 281 211 0 234 998 998
3. Tučániová Lucia 1993 StF STU 0 162 172 179 146 210 869 869
4. Juráková Silvia 1994 FChPT STU 0 0 0 215 226 234 675 675
5. Cehlárová Michaela 1991 MFF UK 322 0 287 0 0 0 609  
6. Králiková Eva 1994 FChPT STU 0 0 0 107 149 0 256  
7. Hofierková Dominika 1993 FEI STU 0 0 0 240 0 0 240  
8. Gregorová Barbora 1993 FEI STU 0 0 0 211 0 0 211  
9. Grausová Ivana 1991 SjF STU 192 0 0 0 0 0 192  
                       
Disciplína: VzPu 40 - muži                    
Por. Priezvisko a meno Nar. Fakulta 1 2 3 4. 5. 6. Spolu Súčet 4 najlepších  výsledkov
1. Jenčík Peter 1991 SjF STU 325 336 345 320 0 0 1326 1326
2. Švantner Ondrej 1992 FTVŠ UK 286 314 0 271 0 302 1173 1173
3. Dunaj Štefan 1992 SjF STU 278 283 265 223 276 0 1325 1102
4. Novoveský Viktor 1992 SjF STU 0 230 0 250 255 257 992 992
5. Kosť Radovan 1991 SjF STU 264 255 0 164 0 217 900 900
6. Timuľák Peter 1994 SjF STU 219 221 0 290 0 0 730  
7. Šnejt Oliver 1993 FTVŠ UK 0 0 210 0 0 231 441  
8. Šauša Ondrej 1994 SjF STU 170 184 0 0 0 0 354  
9. Dunaj Daniel 1994 SvF STU 251 0 0 0 0 0 251  
10. Neuschl Erik 1993 FTVŠ UK 0 0 0 164 0 0 164  
11. Škrobák Rudolf 1993 FTVŠ UK 0 0 0 153 0 0 153  
                       
Disciplína: VzPu 40 - ženy                    
Por. Priezvisko a meno Nar. Fakulta 1 2 3 4 5. 6. Spolu  
1. Karľová Mária 1994 FChPT STU 235 185 0 149 175 0 744  
2. Koncová Dominika 1994 FChPT STU 0 0 0 170 155 107 432  
3. Maškarová Simona 1992 SjF STU 0 0 0 0 0 139 139  
                       
                       
Registrovaní strelci v Slovenskom streleckom zväze a účastníci vyšších súťaží      
/mimosúťažne/                    
                       
Disciplína: VzPi 40 - muži                    
Por. Priezvisko a meno Nar. Fakulta 1 2 3 4 5. 6. Spolu  
1. Kvak Ján 1988 FEI STU 0 341 363 348 0 0 1052  
2. Slaminka Stanislav 1991 FEI STU 0 0 0 355 0 351 706  
3. Skyva Martin 1993 FEI STU 0 0 0 363 0 182 363  
                       
Disciplína: VzPi 40 - ženy                     
Por. Priezvisko a meno Nar. Fakulta 1 2 3 4. 5. 6. Spolu  
1. Harvanova Valéria,Bc. 1989 FIIT STU 0 339 358 349 0 347 1393  
2. Kaprinayová Katarína 1994 FEI STU 293 320 0 360 0 360 1333  
                       
                         
  Belan Miroslav                 Dr.J.Žídek,v.r.  
  rozhodca         garant VŠ ligy m.Bratislava