[SAUS-Slovenske logo 1]

VŠ LIGA 2014/2015

I. Všeobecné ustanovenia

 

1. NÁZOV SÚŤAŽE

Vysokoškolská liga  (ďalej VŠL): Futsal, Futbal, Florbal, Volejbal, Basketbal,

VŠL je definovaná ako dlhodobá súťaž, minimálne jeden semester, medzi štyrmi a viac fakultami a dvomi univerzitami. Ak  sa  z rôznych dôvodov v regióne nemôžu zúčastniť VŠL  dve a viac univerzity, víťaz  regiónu VŠL  sa stanoví kvalifikačným turnajom.  VŠL v inom športe, ako je hore uvedené, musí  sa riadiť týmito všeobecnými ustanoveniami a musí byť schválená  Regionálnym predsedom ŠTK SAUŠ.

 

2.USPORIADATEĽ

Súťaž riadi  SAUŠ v spolupráci s KTVŠ a VŠ klubmi (podľa športov)

 

3.PODMIENKY ÚČASTI

V súťaži štartujú samostatné fakulty vysokých škôl a univerzít, ktoré sa prihlásili do súťaže v určenom termíne. Družstvo môže pozostávať z dvoch fakúlt príslušnej univerzity, pričom druhá fakulta nemôže byť prihlásená do VŠL v danom športe. Družstvá štartujú na súpisku, ktorá musí byť potvrdená vedúcim katedry (prípadne študijným oddelením) príslušnej fakulty (obidvoch fakúlt). Hráči štartujú na International Student Identity Card  (ISIC) alebo index, ktorý musia mať vždy na zápasoch VŠL (súpiska na zápase byť nemusí). Jeden študent môže byť vedený v danom športe iba na jednej súpiske.

 

4.PODMIENKY ŠTARTU

Za každú prihlásenú fakultu môžu hrať študenti (denní aj externí) všetkých troch foriem štúdia (bakalárske, magisterské, doktorandské), absolventi vysokoškolského štúdia – rok po ukončení VŠ štúdia, vek do 28 rokov. Štartovať môžu aj zahraniční študenti študujúci na VŠ v SR. Štartovať majú povolené aj extraligoví hráči, respektíve hráči z najvyšších súťaží (aj registrovaný hráči). Súťažiaci nie sú organizátorom poistení a štartujú na vlastnú zodpovednosť, pričom musia mať pri sebe preukaz poistenca.

 

5. SÚŤAŽNÝ PORIADOK

Hrá sa podľa platných pravidiel daného športu. Pri neoprávnenom štarte hráča (hráčky) sa družstvu kontumuje daný zápas. Pri druhom neoprávnenom štarte (aj iného hráča) hráča (hráčky) sa automaticky družstvo vylučuje zo súťaže pre daný ročník. Ak družstvo nemôže z rôznych dôvodov nastúpiť na zápas, je povinné deň pred zápasom nahlásiť garantovi súťaže jeho neúčasť. Ak tak neurobí, daný zápas sa kontumuje a družstvu sa odpočítajú  body, podľa propozícií daného športu.  Ak to družstvo zopakuje, vylučuje sa zo súťaže. Hráč, ktorý hrubo urazí učiteľa, alebo rozhodcu má automaticky zastavenú činnosť do konca súťažného ročníka.

 

6. SÚŤAŽNÝ SYSTÉM

Systém súťaže určuje riaditeľ VŠL v danom športe, po porade so zástupcami družstiev.

 

7. PRIHLÁŠKY

      Podľa propozícií VŠL v jednotlivých športoch.

 

8. SPÔSOB PODÁVANIA NÁMIETOK A PROTESTOV

Družstvo podáva námietku alebo protest písomne najneskôr na 3. deň po stretnutí na e-mailovú adresu riaditeľa súťaže. Námietku, alebo protest rieši súťažná komisia vysokoškolskej ligy SAUŠ v zložení: riaditeľ súťaže, regionálny predseda ŠTK, predseda ŠTK.

 

II. Technické ustanovenia

Čakacia doba pred stretnutím nie je!

Delegovanie rozhodcov: zabezpečí garant súťaže.

 

III. Záverečné ustanovenia

Víťazné družstvo získava titul „Víťaz  vysokoškolskej ligy “. Prvé tri  družstvá získavajú poháre.  Tréner víťazného družstva získava právo zostaviť výber za príslušnú univerzitu na Finále Univerzít 2015.

ROZPIS STRETNUTÍ A VÝSLEDKY

Zimný semester

 

DÁTUM

DOMÁCI

HOSTIA

VÝSLEDOK

16.10.14

FCHPT STU

Stavebná fakulta STU

57:74

13.10.14

Prírodovedecká fakulta UK

Lekárska fakulta UK

41:27

16.10.14

Filozofická fakulta UK

FTVŠ UK+Právnická fakulta UK

60:55

28.10.14

Lekárska fakulta UK

FTVŠ UK+Právnická fakulta UK

36:53

28.10.14

Stavebná fakulta STU

Prírodovedecká fakulta UK

77:58

28.10.14

FHI EU

FCHPT STU

77:69

10.11.14

Prírodovedecká fakulta UK

FHI EU

55:49

11.11.14

Stavebná fakulta STU

FTVŠ UK+Právnická fakulta UK

68:41

13.11.14

Filozofická fakulta UK

Lekárska fakulta UK

73:36

18.11.14

Stavebná fakulta STU

Filozofická fakulta UK

45:34

18.11.14

FHI EU

FTVŠ UK+Právnická fakulta UK

60:38

18.12.14

FCHPT STU

Prírodovedecká fakulta UK

Zápas sa odkladá do LS

24.11.14

FTVŠ UK+Právnická fakulta UK

FCHPT STU

57:60

27.11.14

Filozofická fakulta UK

FHI EU

67:65

25.11.14

Stavebná fakulta STU

Lekárska fakulta UK

63:40

2.12.14

FHI EU

Lekárska fakulta UK

58:37

4.12.14

FCHPT STU

Filozofická fakulta UK

60:52

1.12.14

Prírodovedecká fakulta UK

FTVŠ UK+Právnická fakulta UK

71:79

11.12.14

Filozofická fakulta UK

Prírodovedecká fakulta UK

68:61

9.12.14

Lekárska fakulta UK

FCHPT STU

37:43

16.12.14

Stavebná fakulta STU

FHI EU

20:0

 

TABUĽKA

(18. 12. 2014)

 

 

 

Por.

Družstvo

Zápasy

Víťazstvá

Prehry

Dal

Dostal

Body

1

Stavebná fakulta STU

6

6

0

347

230

12

2

Filozofická fakulta UK

6

4

2

354

322

10

3

FHI EU

6

3

3

309

286

9

4

FCHPT STU

5

3

2

289

297

8

5

FTVŠ UK+Právnická fakulta UK

6

2

4

323

355

8

6

Prírodovedecká fakulta UK

5

2

3

286

300

7

7

Lekárska fakulta UK

6

0

6

213

331

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LETNÝ SEMESTER

 

DÁTUM

DOMÁCI

HOSTIA

VÝSLEDOK

23.2.2015

Prírodovedecká fakulta UK

FCHPT STU

70:52

3.3.2015

Stavebná fakulta STU

FCHPT STU

20:0

24.3.2015

Lekárska fakulta UK

Prírodovedecká fakulta UK

26:52

2.3.2015

FTVŠ UK+Právnická fakulta UK

Filozofická fakulta UK

51:62

9.3.2015

FTVŠ UK+Právnická fakulta UK

Lekárska fakulta UK

59:32

9.3.2015

Prírodovedecká fakulta UK

Stavebná fakulta STU

54:91

12.3.2015

FCHPT STU

FHI EU

60:40

17.3.2015

FHI EU

Prírodovedecká fakulta UK

61:39

16.3.2015

FTVŠ UK+Právnická fakulta UK

Stavebná fakulta STU

38:57

17.3.2015

Lekárska fakulta UK

Filozofická fakulta UK

42:47

26.3.2015

Filozofická fakulta UK

Stavebná fakulta STU

58:46

23.3.2015

FTVŠ UK+Právnická fakulta UK

FHI EU

40:51

26.3.2015

FCHPT STU

Prírodovedecká fakulta UK

69:65

16.4.2015

FCHPT STU

FTVŠ UK+Právnická fakulta UK

20:0

5.5.2015

FHI EU

Filozofická fakulta UK

56:36

14.4.2015

Lekárska fakulta UK

Stavebná fakulta STU

33:55

21.4.2015

Lekárska fakulta UK

FHI EU

38:47

23.4.2015

Filozofická fakulta UK

FCHPT STU

70:46

22.4.2015

FTVŠ UK+Právnická fakulta UK

Prírodovedecká fakulta UK

59:52

27.4.2015

Prírodovedecká fakulta UK

Filozofická fakulta UK

56:69

14.5.2015

FCHPT STU

Lekárska fakulta UK

20:0

28.4.2015

FHI EU

Stavebná fakulta STU

49:60

 

 

 

KONEČNÁ TABUĽKA

(O poradí na 3.-4. a 5.-6. mieste rozhodli body a skóre zo vzájomných zápasov)

 

Por.

Družstvo

Zápasy

Víťazstvá

Prehry

Dal

Dostal

Body

1

Stavebná fakulta STU

12

11

1

676

462

23

2

Filozofická fakulta UK

12

9

3

696

619

21

3

FCHPT STU

12

7

5

556

562

19

4

FHI EU

12

7

5

613

559

19

5

FTVŠ UK+Právnická fakulta UK

12

4

8

570

629

16

6

Prírodovedecká fakulta UK

12

4

8

674

727

16

7

Lekárska fakulta UK

12

0

12

384

611

12

 

 

Prvé miesto: Stavebná fakulta STU Bratislava

 

Blahoželáme Stavebnej fakulte STU Bratislava

 

k víťazstvu a postupu na

FU 2015!

 

10.-11.6. 2015

 

Finále univerzít v basketbale

UMB Banská Bystrica

 

Za región BA sa zúčastní výber STU Bratislava

 

 

Druhé miesto: Filozofická fakulta UK Bratislava

 

 

 

 

Tretie miesto: FCHPT STU Bratislava

 

Foto (dodá Jaro)

Pohár (dodá Gusto)