Slovenská asociácia univerzitného športu 3.12. 2014 vyhodnotila za rok 2014 najúspešnejších športovcov.

Ocenenie za výsledky dostali  títo športovci:
Miroslav Zaťko - Kanoistika 2. a 3. miesto, Bielorusko
Ľubomír Beňo- Kanoistika 2. miesto, Bielorusko
Matej Rusnák - Kanoistika 3. miesto, Bielorusko 

Matej Urik - Karate 3. miesto, Čierna Hora
Viktória Semaníková - Karate 2. miesto, Čierna Hora
Matúš Lieskovský - Karate 2. miesto, Čierna Hora
Katarína Longová- Karate 2. miesto, Čierna Hora

Peter Baláž- Streľba 1. miesto, Spojené Arabské Emiráty
Jana Hyblerová - Streľba 2. miesto Spojené Arabské Emiráty
Boris Stanko - Streľba 3. miesto Spojené Arabské Emiráty
Filip Marinov - Streľba 3. miesto Spojené Arabské Emiráty
Matúš Dudo - Streľba 3. miesto Spojené Arabské Emiráty

ŠPORTOVKIŇA ROKA: Ingrida Suchánková – karate 1. miesto

KOLEKTÍVNE OCENENIA
AC Uniza Florbal 
SPU Nitra Florbal - Ing. Klosík – predseda klubu

Pri tejto príležitosti  ocenenie dostali aj funkcionári a tréneri za dlhoročnú prácu so športovcami a za organizovanie masových športových podujatí:

Ocenenie za za dlhoročnú spoluprácu a prínos v oblasti univerzitného športu:
Doc. PaedDr. Nora Halmová, PhD. predsedníčka združenia šp. Klubov UKF Nitra, dlhoročná funkcionárka
PaedDr. Igor Toth, PhD. Tréner mužov v hokeji,účastník SZU
PaedDr. Vladimír Šťastný, CSc. Tréner v hokeji, účastník SZU
Mgr. František Fecko. Tréner v športovej streľbe, účastník SLU

Za rozvoj a podporu univerzitného  športu
PaedDr. Imrich Staško. VŠ učiteľ univerzity UPJŠ KE, organizátor súťaží v malom futbale, dlhoročný člen VŠTJ pri univerzite UPJŠ
Mgr. Jozef Sklenár. VŠ učiteľ Žilinskej university, dlhodobý organizátor VŠ súťaží vo volejbale, AMSR, účastník svetovej letnej univerziády v KAzani ako vedúci družstva žien
PaedDr. Dana Mašlejová. VŠ učiteľ UK BA, členka športovej komisie vo volejbale, dlhoročná organizátorka VŠ ligy vo volejbale v BA a na SR
Mgr. Juraj Dudovič. VŠ učiteľ technickej university v KE, organizátor súťaží vo florbale na úrovni SR, dlhoročný člen výkonného výboru SAUŠ