Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Technická univerzita Košice

Slovenská asociácia univerzitního športu

Akademik TU Košice-bedmintonový klub

K TV TU Košice

PROPOZÍCIE

     

                            

OLIVER CUP ´15

bedmintonový turnaj VŠ

 

usporiadateľ                               ATU KOŠICE-bedmintonový klub

                                               v spolupráci s KTV TU

 

termín                                      30 .9. 2015

 

začiatok                                    12:00 hod.

 

miesto                                      Košice, Jedlíkova

 

riaditeľ turnaja                           JURAJ DUDOVIČ

 

hl. rozhodca                               Tomáš Dratva

 

predpis                                     hrá sa podľa platných pravidiel SZBe

 

disciplíny                                    DŽ, DM

        

ceny                                         diplom a vecné ceny

 

Informácie

0915 932219

E-mail

dudovic@dudovic.sk