OLIVER CUP´13

vysokoškolský bedmintonový turnaj

 

S podporou MŠVVaŠ SR a SAUŠ katedra telesnej výchovy TU v Košiciach v spolupráci s bedmintonovým klubom Akademik TU Košice a študentskou radou Jedlíkova 13, usporiadala za účasti 43  súťažiacich dňa 30.10.2015 bedmintonový turnaj„OLIVER CUP“. Herný systém, ktorý určil organizátor turnaja, umožnil hrať hráčom viac ako tri zápasy v jednotlivých kategóriách.

 

Súťažilo sa v dvojhre mužov a žien. Turnaj mal dobrú športovú atmosféru, o čom svedčia i vyrovnané zápasy.

Víťazi jednotlivých kategórií boli ocenení vecnými cenami a diplomom.

Počet účastníkov 43.

 

 

konečne výsledky:

 

DŽ          1. Viktória Habrovičová                                                                SjF TUKE

                2. Ivana Šoltýsová                                                                          LF TUKE

                3. Dominika Grešová                                                                    LF TUKE

 

DM        1. Lukáš Hriž                                                                                      SvF TUKE

                2. Domink Pančík                                                                            FEI  TUKE

                3. Bľanda Jozef                                                                                EkF TUKE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr.Juraj Dudovič

riaditeľ turnaja