ROZPIS STRETNUTÍ A VÝSLEDKY - Zimný semester

 

ZÁPASY

VÝSLEDOK

13.10.15

FHI EU

FMFI+ FM UK

74:45

13.10.15

Stavebná fakulta STU

FCHPT STU

47:42

12.10.15

Prírodovedecká fakulta UK

Lekárska fakulta UK

70:44

12.10.16

FTVŠ UK+Právnická fakulta UK

Filozofická fakulta UK

75:25 (23:10, 17:4, 10:9, 25:2)

z2

 

 

21.10.15

FMFI+ FM UK

Filozofická fakulta UK

48:52

20.10.15

Lekárska fakulta UK

FTVŠ UK+Právnická fakulta UK

26:58 (9:11, 6:13, 5:21, 6:13)

20.10.15

Stavebná fakulta STU

Prírodovedecká fakulta UK

66:47

20.10.15

FHI EU

FCHPT STU

57:49

z3

 

 

27.10.15

FCHPT STU

FMFI+ FM UK

56:45

26.10.15

Prírodovedecká fakulta UK

FHI EU

56:53

26.10.15

FTVŠ UK+Právnická fakulta UK

Stavebná fakulta STU

43:65

3.11.15

Filozofická fakulta UK

Lekárska fakulta UK

56:38

z4

 

 

FMFI+ FM UK

Lekárska fakulta UK

Zápas sa prekladá do LS

10.11.15

Stavebná fakulta STU

Filozofická fakulta UK

53:40

10.11.15

FHI EU

FTVŠ UK+Právnická fakulta UK

48:60

10.11.15

FCHPT STU

Prírodovedecká fakulta UK

71:35

z5

 

 

25.11.15

FMFI+FM UK

Prírodovedecká fakulta UK

47:61

23.11.15

FTVŠ UK+Právnická fakulta UK

FCHPT STU

Zápas sa neodohral pre chorobu hráčok

 FCHPT STU

24.11.15

Filozofická fakulta UK

FHI EU

Zápas sa prekladá do LS

24.11.15

Lekárska fakulta UK

Stavebná fakulta STU

22:65

z6

 

 

2.12.15

FMFI+ FM UK

Stavebná fakulta STU

Zápas sa prekladá do LS

1.12.15

FHI EU

Lekárska fakulta UK

61:25

1.12.15

Filozofická fakulta UK

FCHPT STU

54:67

30.11.15

Prírodovedecká fakulta UK

FTVŠ UK+Právnická fakulta UK

45:64

z7

 

 

7.12.15

FTVŠ UK+Právnická fakulta UK

FMFI+ FM UK

86:49

8.12.15

Filozofická fakulta UK

Prírodovedecká fakulta UK

73:48

8.12.15

Lekárska fakulta UK

FCHPT STU

Zápas sa prekladá do LS

8.12.15

Stavebná fakulta STU

FHI EU

Zápas sa neodohral z neznámych dôvodov

 

TABUĽKA

 

Por.

Družstvo

Zápasy

Víťazstvá

Prehry

Dal

Dostal

Body

1

FTVŠ UK+Právnická fakulta UK

6

5

1

386

258

11

2

Stavebná fakulta STU

5

5

0

296

194

10

3

Prírodovedecká fakulta UK

7

3

4

362

418

10

4

Filozofická fakulta UK

6

3

3

300

329

9

5

FHI EU

5

3

2

293

235

8

6

FCHPT STU

5

3

2

285

238

8

7

FMFI FM UK

5

0

5

234

329

5

8

Lekárska fakulta UK

5

0

5

155

310

5

 

 

 

 

ROZPIS STRETNUTÍ A VÝSLEDKY - Letný semester

 

ZÁPASY

VÝSLEDOK

24.2.16

FMFI+ FM UK

FHI EU

 

23.2.16

FCHPT STU

Stavebná fakulta STU

44:48

23.2.16

Lekárska fakulta UK

Prírodovedecká fakulta UK

56:51

23.2.16

Filozofická fakulta UK

FTVŠ UK+Právnická fakulta UK

55:47

z2

 

 

1.3.16

Filozofická fakulta UK

FMFI+ FM UK

 

29.2.16

FTVŠ UK+Právnická fakulta UK

Lekárska fakulta UK

 

29.2.16

Prírodovedecká fakulta UK

Stavebná fakulta UK

 

1.3.16

FCHPT STU

FHI EU

 

z3

 

 

9.3.16

FMFI+ FM UK

FCHPT STU

 

8.3.16

FHI EU

Prírodovedecká fakulta UK

 

8.3.16

Stavebná fakulta STU

FTVŠ UK+Právnická fakulta UK

 

8.3.16

Lekárska fakulta UK

Filozofická fakulta UK

 

z4

 

 

15.3.16

Lekárska fakulta UK

FMFI+ FM UK

 

15.3.16

Filozofická fakulta UK

Stavebná fakulta STU

 

14.3.16

FTVŠ UK+Právnická fakulta UK

FHI EU

 

14.3.16

Prírodovedecká fakulta UK

FCHPT STU

 

z5

 

 

4.4.16

Prírodovedecká fakulta UK

FMFI+FM UK

 

5.4.16

FCHPT STU

FTVŠ UK+Právnická fakulta UK

 

5.4.16

FHI EU

Filozofická fakulta UK

 

5.4.16

Stavebná fakulta STU

Lekárska fakulta UK

 

z6

 

 

12.4.16

Stavebná fakulta STU

FMFI+ FM UK

 

12.4.16

Lekárska fakulta UK

FHI EU

 

12.4.16

FCHPT STU

Filozofická fakulta UK

 

11.4.16

FTVŠ UK+Právnická fakulta UK

Prírodovedecká fakulta UK

 

z7

 

 

20.4.16

FMFI+FK UK

FTVŠ UK+Právnická fakulta UK

 

18.4.16

Prírodovedecká fakulta UK

Filozofická fakulta UK

 

19.4.16

FCHPT STU

Lekárska fakulta UK

 

19.4.16

FHI EU

Stavebná fakulta STU

 

 

Termíny dohrávok:

 

27.4.16

FMFI+ FM UK

Lekárska fakulta UK

 

25.4.16

FTVŠ UK+Právnická fakulta UK

FCHPT STU

 

26.4.16

Filozofická fakulta UK

FHI EU

 

4.5.16

FMFI+ FM UK

Stavebná fakulta STU

 

3.5.16

Lekárska fakulta UK

FCHPT STU

 

3.5.16

Stavebná fakulta STU

FHI EU

 

 

Termíny finále:

9. 5. 2016

16.00 hod (ženy)

17.30 (muži)

ROZPIS A USTANOVENIA SÚŤAŽE

NÁZOV SÚŤAŽE

Bratislavská vysokoškolská liga v basketbale žien

USPORIADATEĽ

Súťaž riadi SAUŠ a VŠK FTVŠ UK Bratislava (garant súťaže PaedDr. G. Argaj, PhD.)

PODMIENKY ÚČASTI

Podľa smernice SAUŠ pre kolektívne športy na akademický rok 2015/2016. Družstvá štartujú na súpisku, na ktorej musia byť vyplnené všetky časti. Na vyžiadanie trénera je súper povinný predložiť súpisku na kontrolu. V prípade neoprávneného štartu hráčky v súlade s podmienkami účasti družstvo prehráva kontumačne. Na zápase musí byť prítomný tréner družstva, ktorým môže byť len zamestnanec príslušnej fakulty.

SÚŤAŽNÝ PORIADOK

Hrá sa podľa súčasných pravidiel basketbalu FIBA. Rozhodcov deleguje komisia rozhodcov SBA. V prípade, že na zápase nie je zabezpečené meranie 24 a 14 sekúd, môžu rozhodcovia na vyžiadanie hlásiť čas do vypršania určeného limitu (10-5-signál porušenia limitu).

SÚŤAŽNÝ SYSTÉM

Hrá sa systémom každý s každým doma a vonku. Prvé dve družstvá postupujú na FINAL FOUR VYSOKOŠKOLSKEJ LIGY 2015/2016 V BASKETBALE MUŽOV A ŽIEN REGIÓN BRATISLAVA  (9. 5. 2016), na ktorom odohrajú jeden zápas, ktorý určí konečné poradie na 1. a 2. mieste.

PRIHLÁŠKY

Termín prihlásenia družstva a nahlásenie hracieho dňa  je do 21. 9. 2015 na mailovú adresu: argaj@fsport.uniba.sk

LOSOVANIE

Uskutoční sa po ukončení prihlasovania družstiev.

TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE

Prihlásené družstvá musia mať vlastnú telocvičňu (halu), ukazovateľ času, skóre a 24 sekúnd, dresy s číslami.

Rozlosovanie zápasov, termíny stretnutí a delegovanie rozhodcov sa nehlási - je zverejnené na webovej stránke www.fsport.uniba.sk    linky /O FAKULTE/ŠPORTOVÁ ČINNOSŤNOSŤ/VYSOKOŠKOLSKÁ LIGA. V prípade zmeny termínu zápasu sú družstvá povinné s predstihom troch dní  nahlásiť zmenu na e-mail: argaj@fsport.uniba.sk

Vyplácanie rozhodcov zabezpečuje domáce družstvo (6 € pre jedného rozhodcu). Vyúčtovanie týchto nákladov sa bude realizovať: na FTVŠ UK, kancelária 061. Treba priniesť: zápisy, výplatnú listinu rozhodcov.

Výsledok stretnutia hlási domáce družstvo najneskôr nasledujúci deň po stretnutí do 12. 00 hod. na e-mailovú adresu argaj@fsport.uniba.sk alebo formou SMS na mobil 0902 673841.

SPÔSOB ROZHODOVANIA

Stretnutia rozhodujú dvaja rozhodcovia, ktorých deleguje oblastná rozhodcovská komisia SBA. Na po

SPÔSOB PODÁVANIA NÁMIETOK A PROTESTOV

Družstvo podáva námietku alebo protest písomne najneskôr nasledujúci deň po stretnutí na e-mailovú adresu garanta súťaže. Námietku alebo protest rieši športovo-technická komisia SAUŠ a garant súťaže.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Víťazné družstvo získava titul „Víťaz bratislavskej vysokoškolskej ligy v basketbale žien“ v akademickom roku 2015/2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKTY

ZOZNAM PRIHLÁSENÝCH DRUŽSTIEV

 

 

FHI EU

Trénerka: PaedDr. Lenka Podgórska, ctvs@dec.euba.sk, mobil: 0905 726865, adresa telocvične: Horský park, hrací deň: utorok 18.30 hod.

 

FCHPT STU

Tréner: Mgr. Jaroslav Hančák, PhD., e-mail: jaroslavhancak@gmail.com, mobil: 0911 155041, adresa telocvične: FCHTP STU, Radlinského 9, Bratislava, hrací deň: utorok 19.30 hod.

 

Prírodovedecká fakulta UK

Tréner: Mgr. Igor Remák, e-mail: igor.remak@gmail.com, mobil: 0904 492940, adresa telocvične: ŠD Ľ. Štúra, Mlynská dolina, hrací deň: pondelok, 19.15 hod.

 

FTVŠ UK+Právnická fakulta UK

  1. Tréner: Mgr. Erika Rondová, PhD. , e-mail: erika.rondova@flaw.uniba.sk, mobil: 0903 426211
  2. Tréner: PaedDr. Gustáv Argaj, PhD., e-mail: argaj@fsport.uniba.sk, mobil: 0902 673841, adresa telocvične: FTVŠ UK, Lafranconi, Nábrežie L. Svobodu 9, hrací deň: pondelok 19.30 hod.

 

Filozofická fakulta UK

Tréner: Mgr. Marko Mižičko, PhD., e-mail: mizickom@fphil.uniba.sk, mobil: 0915 747164, adresa telocvične: Mlynská dolina, atriové domky „J“, hrací deň: utorok 19.00 hod.

 

Lekárska fakulta UK

Tréner: PaedDr. Róbert Važan, PhD., e-mail: robert.vazan@fmed.uniba.sk, mobil: 0905 516 237 , adresa telocvične: Mlynská dolina,  manželské internáty, telocvičňa Lekárskej fakulty UK-vchod od zadu, nie cez vrátnicu , hrací deň: utorok 16.30 hod.

 

Stavebná fakulta STU

Trénerka: Mgr. Zita Herzanová, e-mail: herzanova@is.stuba.sk, mobil: 0944 183725, Asistentka: Kajanová Mária: e-mail: kajanova.maria5@gmail.com, mobil: 0908 755844, adresa telocvične: SF STU, Radlinského 11, 813 68 Bratislava, hrací deň: utorok 17.00 hod.

 

FMFI+FM UK

Tréner: Mgr. Martin Dovičák, e-mail: martin.dovicak@gmail.com, mobil: 0902 429978, adresa telocvične: Mlynská Dolina, internáty Ľudovíta štúra, hrací deň: streda 19.30 hod.

 

 

 

 

www.fsport.uniba.sk

    link /O FAKULTE/ŠPORTOVÁ ČINNOSŤNOSŤ/VYSOKOŠKOLSKÁ LIGA

 

ROZPIS STRETNUTÍ A VÝSLEDKY

Zimný semester

 

ZÁPASY

VÝSLEDOK

13.10.15

FHI EU

FMFI+ FM UK

 

13.10.15

Stavebná fakulta STU

FCHPT STU

 

12.10.15

Prírodovedecká fakulta UK

Lekárska fakulta UK

 

12.10.16

FTVŠ UK+Právnická fakulta UK

Filozofická fakulta UK

 

z2

 

 

21.10.15

FMFI+ FM UK

Filozofická fakulta UK

 

20.10.15

Lekárska fakulta UK

FTVŠ UK+Právnická fakulta UK

 

20.10.15

Stavebná fakulta STU

Prírodovedecká fakulta UK

 

20.10.15

FHI EU

FCHPT STU

 

z3

 

 

27.10.15

FCHPT STU

FMFI+ FM UK

 

26.10.15

Prírodovedecká fakulta UK

FHI EU

 

26.10.15

FTVŠ UK+Právnická fakulta UK

Stavebná fakulta STU

 

27.10.15

Filozofická fakulta UK

Lekárska fakulta UK

 

z4

 

 

11.11.15

FMFI+ FM UK

Lekárska fakulta UK

 

10.11.15

Stavebná fakulta STU

Filozofická fakulta UK

 

10.11.15

FHI EU

FTVŠ UK+Právnická fakulta UK

 

10.11.15

FCHPT STU

Prírodovedecká fakulta UK

 

z5

 

 

25.11.15

FMFI+FM UK

Prírodovedecká fakulta UK

 

23.11.15

FTVŠ UK+Právnická fakulta UK

FCHPT STU

 

24.11.15

Filozofická fakulta UK

FHI EU

 

24.11.15

Lekárska fakulta UK

Stavebná fakulta STU

 

z6

 

 

2.12.15

FMFI+ FM UK

Stavebná fakulta STU

 

1.12.15

FHI EU

Lekárska fakulta UK

 

1.12.15

Filozofická fakulta UK

FCHPT STU

 

30.11.15

Prírodovedecká fakulta UK

FTVŠ UK+Právnická fakulta UK

 

z7

 

 

7.12.15

FTVŠ UK+Právnická fakulta UK

FMFI+ FM UK

 

8.12.15

Filozofická fakulta UK

Prírodovedecká fakulta UK

 

8.12.15

Lekárska fakulta UK

FCHPT STU

 

8.12.15

Stavebná fakulta STU

FHI EU