ZÁKLADNÉ  USTANOVENIA :

 

 • Súťaž hrajú fakultné družstvá – z jednej fakulty môže byť viac družstiev. V prípade súhlasu vedúceho súťaže môžu jedno družstvo tvoriť študenti viacerých fakúlt.
 • Vedúci družstiev sú povinní napísať hráčov družstva na súpisku.
 • Hrať za družstvo môže iba hráč uvedený na súpiske družstva.
 • Družstvo môže začať hrať stretnutie s 3 hráčmi. Pri menšom počte hráčov je zápas      ( 3 : 0 ) kontumačne v  jeho neprospech.
 • Pri meškaní družstva na zápas, rozhodca čaká maximálne 7 minút.
 • Kontumácia 2 stretnutí znamená vylúčenie družstva zo súťaže. Jeho doterajšie výsledky budú anulované.
 • Hrá sa systémom každý a každým podľa vyžrebovania. Súťaž prebieha v zimnom aj letnom semestri.
 • Jedno stretnutie trvá 2 x 15 minút – hrubý čas.
 • Družstvá umiestnené v konečnej tabuľke na prvých štyroch miestach, odohrajú záverečný turnaj play off o celkového víťaza VŠ ligy v minifutbale na UPJŠ.
 • Súťaž o najlepšieho strelca bude vyhodnotená po základnej časti.
 • Všetky informácie o priebehu VŠ ligy v minifutbale na UPJŠ, úradné správy, zoznam vedúcich družstiev  a iné potrebné údaje budú uverejnené na nástenkách v T3 a T2, ďalej na :

               www.upjs.sk/pracoviska/ustav-telesnej-vychovy/aktuality/

Riadenie súťaže

Dr. Staško Imrich,  Ústav telesnej výchovy a športu UPJŠ Košice, Medická 6

 

Telefón : ● pracovisko-055/234 1627, mobil-0908 998241

E-mail  :  imrich.stasko@upjs.sk

 

Vyžrebovanie zápasov VŠ ligy v minifutbale pre súťažný ročník 2015/2016

 

Názov družstva                                                                      Skratka

 

 1. Lekárska fakulta                                                                   - LF 1
 2. Právnická fakulta I.                                                               - PrF 1
 3. Šport a rekreácia 1. ročník                                                   - ŠaR 1           
 4. Prírodovedecká fakulta                                                        - PF
 5. Šport a rekreácia 3. ročník                                                   - ŠaR 3
 6. Právnická fakulta II.                                                              - PrF 2
 7. Šport a rekreácia 2. ročník                                                   - ŠaR 2
 8. Zahraniční študenti LF – International Medicine Students  - IMS
 9. Filozofická fakulta                                                                 - FF
 10. Lekárska fakulta 1. ročník                                                    - LF 2

 

 

ZIMNÝ  SEMESTER

 

        1. kolo – 22.10.2015                                            2. kolo – 5.11.2015

 

Ihrisko – A                   Ihrisko – B                   Ihrisko – A                   Ihrisko – B

 

PF   – PrF 2                 Šar 2 - IMS                    LF 1 – LF 2                PrF 1 - FF                    

PrF 1 – ŠaR 3              LF 1 - FF                       ŠaR 1 – IMS              PF  – ŠaR 2

ŠaR 1 – ŠaR 2              PF  – LF 2                    ŠaR 3 – PrF 2             LF 1 – PrF 1

 

 

        3. kolo – 19.11.2015                                                 4. kolo – 03.12.2015

 

ŠaR 3 - IMS                 ŠaR 2 – PrF 2                FF – PF                      LF 2 – ŠaR 1

FF  – ŠaR 1                  LF 1 – PF                       PrF 1 – ŠaR 2           LF 1 – ŠaR 3

LF 2 – PrF 1                 ŠaR 3 – ŠaR 2                PrF 2 – IMS               FF – LF 2

 

 

LETNÝ  SEMESTER

 

      

         5. kolo – 03.03.2016                                        6. kolo – 17.03.2016

 

Ihrisko – A                   Ihrisko – B                   Ihrisko – A                 Ihrisko - B

 

PrF 2 – PrF 1               IMS – LF 1                      PrF 1 – ŠaR 1           PF – ŠaR 3                                         

ŠaR 3 – FF                  ŠaR 2 – LF 2                   PrF 2 – LF 1              LF 2 - IMS

PrF 2  – ŠaR 1             IMS - PF                         ŠaR 2 - FF                 ŠaR 1 - PF

 

        7. kolo – 31.03.2016                                             8. kolo – 07.04.2016

 

LF 1 – ŠaR 1                PrF 1 – PF                      LF 2 – PrF 2                ŠaR 1 – ŠaR 3                                   

PrF 2 - FF                    ŠaR 3 – LF 2                  FF – IMS

LF 1 – ŠaR 2                PrF 1 - IMS

 

Upozornenie :  Termíny jednotlivých kôl môžu byť z organizačných dôvodov zmenené.
                            Vedúci družstiev budú o zmene včas informovaní.

 

Náhradný termín  :  14.04.2016

 

Play off                   :  21. 04.2016

 

Poznámka : 1. Do play off postupujú najlepšie 4 družstvá po dlhodobej súťaži.    

                      2. Hrá sa systémom každý s každým – tak v dlhodobej súťaži ako aj v play off.    

                      3. Hrá sa súčasne na dvoch ihriskách A a B.

                      4. Súťaž o najlepšieho strelca sa vyhodnocuje po dlhodobej časti.

                      5. Stretnutia rozhodujú skúsenejší hráči z jednotlivých družstiev a vedúci súťaže.

                          Za týmto účelom, vedúci zo svojich družstiev určia 1 – 2 rozhodcov.

                      6. Rozhodcovia na zápasy budú určení po konzultácii s vedúcim súťaže pred
                          jednotlivými kolami.                                              

                      7. Hracie časy sú :  18:00, 18:40, 19:20

 

                                                                                                                          PaedDr. Imrich Staško, vedúci súťaže