Katedra Telesnej výchovy PRIF UK a AŠK Prírodovedec

 

Vás srdečne pozývajú na
medzinárodný florbalový turnaj PRIF UK OPEN, ktorý sa uskutoční 18.-19.12.2015 (piatok, sobota).

Bližšie informácie nájdete v prílohe,prihlasovanie prebieha do 27.11. 2015. Akceptujeme prvých 8 prihlášok.


Mgr. Martin Mokošák, PhD.
KTV PRIF UK

http://static.saus.sk/2015/11/Prif-uk-open---propozície-2015.doc