PROPOZÍCIE

18.ročníka Majstrovstiev ŽU v lyžovaní a snoubordingu

pod záštitou rektorky ŽU

VRÁTNA, 10.03.2016

 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Usporiadateľ:   AC UNIZA, ÚTV ŽU, SAUŠ, MŠVVaŠ SR
Technické zabezpečenie: ÚTV ŽU
Termín: 10.marca 2016
Miesto: Vrátna - Paseky
Prihlášky: do 8. marca 2016 do 12,00 hod. na sekretariáte ÚTV ŽU, e-mail: utv@uniza.sk
Prezentácia: 10. marca 2016 údolná stanica Tatrapomy vo Vrátnej – Paseky
Informácie:  e-mail: utv@uniza.sk, tel.: 041/513 5251, mobil: 0907 870 554
Úhrada: náklady spojené s účasťou si hradia pretekári
Štartovné:

5 € - študenti a zamestnanci ŽU + 2 € vratná záloha
10 € - ostatní + 2 € vratná záloha (vratná záloha na skipas vo výške 2 € sa vyberá spolu so štartovným)
V cene štartovného je celodenný skipas a doprava.

Časomiera:  elektronická, (ručné meranie)  
Zdravotná služba: HS Malá Fatra – Vrátna
   

 

 

 

TECHNICKÉ USTANOVENIA

Štartujú:   

študenti – lyže, snowbord
študentky – lyže, snowbord
zamestnanci – lyže – do 40, do 50, do 60, do 70, nad 70 rokov                                     
zamestnankyne - lyže
V prípade, že bude počet štartujúcich v kategórii zamestnancov nižší ako traja, budú kategórie zlúčené a časy prepočítané podľa pravidiel  FIS – Masters.

Predpis: 

Preteká sa podľa modifikovaných Pravidiel lyžiarskych pretekov pre verejné preteky s využitím pravidiel FIS – Masters.

Disciplína:

 obrovský slalom – 2 kolá (v prípade dobrých snehových podmienok 3 kolá)

Štartovné čísla:

Budú vydané po prezentácii. Za stratu štartovného čísla alebo jeho neodovzdanie bude požadovaná náhrada vo výške 30,- €

Protesty:  Podľa pravidiel lyžiarskych pretekov – vklad 20,- €.
Hodnotenie:  

Poradie jednotlivých kategórií sa určí podľa najlepšieho dosiahnutého času v jednom kole. Víťazom fakulty sa stáva pretekár danej fakulty, ktorý dosiahol najlepší čas (po prepočte podľa pravidiel FIS – Masters). Hodnotenie súťaže masiek pozostáva z hodnotenia samotnej masky a kreatívnej jazdy na lyžiach v maske.

Ceny:

Pre prvých 3 pretekárov v každej kategórii zabezpečí usporiadateľ podľa svojich možností.
V súťaži o “Najlepšiu masku“ budú vyhodnotené tri masky!

Časový program:

8,30                 odchod autobusov spred ÚTV
9,00 – 10,15     prezentácia účastníkov
9,30 – 10,30     rozjazdenie a prehliadka trate
10,30               štart 1.kola v poradí:
                       - zamestnankyne
                       - zamestnanci
                       - snowbord – študenti
                       - lyže – študenti

cca 12,00        štart 2.kola
cca 13,00        štart 3.kola  (v prípade dobrých snehových podmienok)
14,00               súťaž o „Najlepšiu masku“
15,00               vyhodnotenie výsledkov
15,45               odchod autobusov do Žiliny

   

 

RÔZNE USTANOVENIA

Zmeny v rozpise alebo v časovom programe podliehajú rozhodnutiam organizačného alebo súťažného výboru.
Pretekári, funkcionári a diváci sa zúčastňujú pretekov na vlastné nebezpečenstvo. Pretekári sú povinní mať uzatvorené zodpovedajúce poistenie.
Doporučujeme použitie ochrannej prilby.
Rozpis pretekov je záväzný pre všetkých pretekárov a funkcionárov, ktorí sa na pretekoch zúčastnia.

 

FUNKCIONÁRI PRETEKOV

Predseda organizačného výboru:              PaedDr. Róbert Janikovský

Riaditeľ pretekov:                                    PaedDr. Róbert Janikovský

Veliteľ bránkových rozhodcov:                  PaedDr. Marián Hrabovský

Vedúci časomiery a výpočtov:                  Mgr. Peter Nadányi

Veliteľ techniky:                                      PaedDr. Tomáš Hrnčiar