4. Zimná univerziáda SR 2016

www.univerziada2016.tuke.sk

>>GALÉRIA<<

Výsledky súťaže o pohár prezidenta SAUŠ:

Poradie Univerzita/Vysoká škola Body spolu      POHÁR
1 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 60,5
2 Univerzita Komenského v Bratislave  41,5
3 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 41
4 Ekonomická univerzita v Bratislave  28
5 Slovenská technická univerzita v Bratislave  24
6 Technická univerzita v Košiciach  23,25
7 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre  22,25
8 Žilinská univerzita v Žiline 18,5
9 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne  17
10 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre  15,5
11 Akadémia Policajného zboru v Bratislave 14,5
12 Prešovská univerzita v Prešove  12,25
13 Paneurópska vysoká škola 11
14 Trnavská univerzita v Trnave  10
15 Technická univerzita vo Zvolene 10
16 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 8
17 Vysoká škola manažmentu Trenčín 2,5
18 Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave 1,5
19 Univerzita J. Selyeho v Komárne  0,5
20 Katolícka univerzita v Ružomberku  0
21 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 0
22 Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 0
23 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach 0

 

 

KOMPLETNÉ VÝSLEDKY:

Výsledky ZUSR 2016: Tanečný šport (Jedlíková 7, Košice, 15.2.2016)

ŠTANDARTNÉ TANCE:

 1. miesto Voroš Peter  -  Krištofičová Silvia (Uni. Sv. Cyrila a Metóda v Trnave – EU BA)
 2. miesto Madeja Matej – Šepeľová Lenka   (TU Košice – UPJŠ KE)
 3. miesto Trusina Juraj – Magátová Tatiana  (STU BA – Trenčianská univerzita A. Dubčeka)

LATINSKO-AMERICKÉ TANCE

 1. miesto Madeja Matej – Šepeľová Lenka    (TU Košice – UPJŠ KE)
 2. miesto Figlár Marek – Gergelyová Imola  (EU BA – Ev. gymn. J.A.Komenského)
 3. miesto Brisuda Jakub – Grilusová Kristína (Žilinská univerzita – UK Bratislava)

KOMBINÁCIA 10 TANCOV

 1. miesto MadejaMatej - ŠepeľováLenka    (TU Košice – UPJŠ KE)
 2. miesto TrusinaJuraj – Magátová Tatiana  (STU BA – Trenčianskáuniverzita A. Dubčeka)
 3. miesto PintérŠtefan – Sedmáková Zuzana (STU BA – Gymn. Sv. Cyrila a Metóda v Nitre)

 

Výsledky ZUSR 2016: Futsal  (Angels aréna, Košice, 15.-16.2.2016)  

 1. miesto  UPJŠ Košice
 2. miesto  EU Bratislava
 3. miesto  UMB B. Bystrica 

Najlepší hráč: Volek Ondrej (EU Bratislava)

Najlepší brankár: Pella Stanislav (UPJŠ Košice)

Najlepší strelec: Genčur Matúš (UMB B.Bystrica)

 

Výsledky ZUSR 2016: Florbal  (Multi hala, Košice, 15.-16.2.2016)

 1. miesto  Žilinská univerzita
 2. miesto  UPJŠ Košice
 3. miesto  UK Bratislava

Najlepší brankár: Krol Jozef (Žilinská univerzita)

Najlepší strelec: Reguli Tomáš ( UK Bratislava)

Najlepší hráč: Hrín Michal (Žilinská univerzita)

 

Výsledky ZUSR 2016: Bedminton  (Jedlíková 7, Košice, 16.2.2016)

MIX

 1. miesto  Lucia Grenčíková-Martin Vicen (Trenčianska univ. A Dubčeka / EU Bratislava)
 2. miesto  Katarína Šariščanová-WojciechKurznski (Gymn.Park ml. Košice / UPJŠ Košice)
 3. miesto  Romana Surová-Kamil Kanas (Ak. Policajného zboru / UK v Bratislave)

Petra Korpová-Tomáš Dratva (UPJŠ Košice / TU Košice)

DVOJHRA MUŽI

 1. miesto  Tomaš Dratva (TU Košice)
 2. miesto  Martin Vicen (Ekonomická Univerzita Bratislava)
 3. miesto  Karol Kiš  (Paneurópska VŠ)

Kamil Kanas ( UK FTVŠ Bratislava)

DVOJHRA ŽENY

 1. miesto  Lucia Grenčíková (Trenčianska Univerzita Alexandra Dubčeka)
 2. miesto  Katarína Šariščanová (Gymnázium Park mládeže Košice)
 3. miesto  Romana Surová (Akadémia Policajného zboru Bratislava)

Petra Korpová (UPJŠ Košice)

ŠTVORHRA MUŽI

 1. miesto Kamil Kanas/Karol Kiš (UK FTVŠ Bratislava/ Paneurópska VŠ)
 2. miesto Irenej Poláček/ Martin Vicen (TU Košice/ Ekonomická Univerzita Bratislava)
 3. miesto Tomaš Dratva/ WojciechKurznski (TU Košice/ UPJŠ Košice)

Rastislav Garaj/ Vladan Pevný (TU Kosice/ Gymnázium Mateja Hrebendu Hnušťa)

ŠTVORHRA ŽENY

 1. miesto Nikoleta Bálintová/ Lucia Grenčíková (UK Bratislava/ Tren.Uni. A. Dubčeka)
 2. miesto Petra Korpová/ Katarína Šariščanová (UPJŠ Košice/(Gymn. Park mládeže Košice)
 3. miesto Andrea Benková/ Lucia Raučinová (Uni. M. Bela B. Bystrica/Uni. K. Filozofa Nitra)

Renáta Surová/Romana Surová (Uni. M. Bela B. Bystrica/Ak. Po. Zboru Bratislava)

 

Výsledky ZUSR 2016: Stolný tenis  (Jedlíkova 7, Košice, 17.2.2016)   

MIX

 1. miesto   Žatko Juraj/ Kokavcová Lucia  (Univ. K. Filozofa v Nitre/ Slo. po. uni. v Nitre)
 2. miesto    Andrej Slováčik/ Andrea Daubnerová (STU Bratislava/STU Bratislava)
 3. miesto   Oliver Vaňo/ Daniela Toporcerová (TU Košice/ UNIPO)

Martin Hruška/ Zuzana Takáčová (TU Košice/ Trnavská univerzita v Trnave)

DVOJHRA MUŽI

 1. miesto  Jakub Figeľ (EU Bratislava)
 2. miesto  Pavol Mego (UMB B. Bystrica)
 3. miesto  Tomáš Kopányi (Gymnázium M.R.Štefánika N. Zámky)

Andrej Slováčik (STU Bratislava)

DVOJHRA ŽENY

 1. miesto  Andrea Daubnerová (STU Bratislava)
 2. miesto  Lucia Kokavcová (Slo. po. uni. v Nitre)
 3. miesto  Zuzana Takáčová (Trnavská univerzita v Trnave)

Ivana Toronyiová (UMB B.Bystrica)

ŠTVORHRA MUŽI

 1. miesto  Mego Pavol/Ježo Filip (UMB B. Bystrica/VŠ manažmentu v Trenčíne)
 2. miesto  Ježo Martin/Žatko Juraj (UK Bratislava/Univerzita K.Filozofa v Nitre)
 3. miesto  Mikušiak Michal/Letanovský Ján (Žilinská univerzita/ Žilinská univerzita)

Till Juraj/Slováčik Andrej (TU Košice/STU Bratislava)

ŠTVORHRA ŽENY

 1. miesto  Kokavcová Lucia /Takáčová Zuzana (Slo. po. uni. v Nitre/ Trnavská uni. v Trnave)
 2. miesto  Kopychko Ruslana/Toronyiová Ivana (TU Košice/UMB B.Bystrica)
 3. miesto   Toporcerová Daniela/Kohútová Martina (UNIPO/TU Košice)

 

Výsledky ZUSR 2016: Pretláčanie rukou  (Jedlíkova 7, Košice, 17.2.2016)  

(Sprievodné podujatie)

MUŽI: Kategória do 75 kg  - Ľavá ruka

 1. miesto  Jakub Komenda (Žilinská univerzita v Žiline)
 2. miesto  Radovan Dvorščák (SOŠ Sabinov)
 3. miesto  Peter Bartoš (Gym. M.Hattalu, Trstená)

MUŽI: Kategória do 85 kg – Ľavá ruka

 1. miesto  Michal Girášek (AOS, Litovský Mikuláš)
 2. miesto  Stanislav Ševčík (SPŠ elektrotechnická Prešov)
 3. miesto  Lukáš Knašinský (TU Košice)

MUŽI: Kategória nad 85 kg – Ľavá ruka

 1.  miesto  Daniel Kohutovič (SOŠ automobilová Trnava)
 2.  miesto  Krsitián Sedlák (TU Košice)
 3.  miesto  Jaroslav Kolesár (SOŠ automobilová Košice)

------------------------------------------------------------------------------------------

MUŽI: Kategória do 75 kg  - Pravá ruka

 1. miesto  Jakub Komenda (Žilinská univerzita v Žiline)
 2. miesto  Peter Bartoš (Gym. M.Hattalu, Trstená)
 3. miesto  Tomáš Nový-Sedlák (Žilinská univerzita v Žiline)

MUŽI: Kategória do 85 kg – Pravá ruka

 1. miesto  Michal Girášek (AOS, Litovský Mikuláš)
 2. miesto  Stanislav Ševčík (SPŠ elektrotechnická Prešov)
 3. miesto  Lukáš Knašinský (TU Košice)

MUŽI: Kategória nad 85 kg – Pravá ruka

 1. miesto  Daniel Kohutovič (SOŠ automobilová Trnava)
 2. Jaroslav Kolesár (SOŠ automobilová Košice)
 3. Marek Mastiľak (TU Košice)
 4.  

ŽENY: Kategória  nad 60 kg – Ľavá ruka

 1. miesto  Rebeka Martinkovičová (Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave)
 2. miesto  Lenka Čekanová (Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach)
 3. miesto  Lucia Ondo-Eštoková (Prešovská univerzita v Prešove)

 

ŽENY: Kategória nad 60 kg – Pravá ruka

 1.  miesto  Rebeka Martinkovičová (Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave)
 2.  miesto  Lucia Ondo-Eštoková (Prešovská univerzita v Prešove)
 3. miesto   Bibiana Kendrová (SPŠ stavedná Prešov)

 

Výsledky ZUSR 2016: Karate  (Jedlíkova 7, Košice, 18.2.2016)  

KATA MUŽI

 1. miesto     Dominik Vančo (Univerzita Konštantína filozofa v Nitre)
 2. miesto     Tomáš Hajdu (STU Bratislava)
 3. miesto     Norbert Konrád (STU Bratislava)

KATA ŽENY

 1.  miesto  Zuzana Kormošová (UPJŠ Košice)
 2.  miesto  Simona Mátyásová (UK Bratislava)

 

KUMITE MUŽI do 67 kg

 1. miesto   Richard Dobrotka      (Univerzita Mateja Bella Banská Bystrica)
 2. miesto   Andrej Konečný        (Univerzita Mateja Bella Banská Bystrica)
 3. miesto   Erik Benčko              (Športové gymnázium Tr. SNP 104 Košice)

Matúš Frnda(Univerzita Konštantína filozofa v Nitre)

KUMITE MUŽI do 75 kg

 1. miesto   Matúš Lieskovský     (UK Bratislava)
 2. miesto   Matej Homola           (Paneurópska vysoká škola v Bratislave)
 3. miesto   Richard Tóth              (Športové gymnázium Tr. SNP 104 Košice)

Andrej Hoľan(Žilinská univerzita)

KUMITE MUŽI do 84 kg

 1.  miesto    Tomáš Pupkay          (Univerzita Komenského Bratislava)
 2. miesto     Adam Prešinský       ( Univerzita Konštantína filozofa v Nitre)
 3. miesto     Erik Erdész               (Športové gymnázium Tr. SNP 104 Košice)

Adam Vorobeľ (UK Bratislava)

KUMITE MUŽI nad 84 kg

 1. miesto      Ilir Kabashi              (Univerzita Konštantína filozofa v Nitre)
 2. miesto       Roman Vorobeľ    (Akadémia Policajného zboru v Bratislave)
 3. miesto       Peter Paulíny         (Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka Trenčín)

KUMITE ŽENY do 50 kg

 1. miesto   Lucia Kováčiková     (UMB  Banská Bystrica)
 2. miesto   Dominika Kuchárová            (Ekonomická univerzita Bratislava)
 3. miesto   Silvia Chajdáková     (Žilinská univerzita)

Zuzana Kormošová(UPJŠKošice)

KUMITE ŽENY do 55 kg

 1. miesto    Viktória Semaníková (Univerzita Konštantína filozofa v Nitre )
 2. miesto     Zuzana Schwartzová            (UPJŠ  Košice)
 3. miesto     Eva Nováková                        (UMB Banská Bystrica)

Marigona Mehmeti (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Košice)

               

KUMITE ŽENY do 61 kg

 1. miesto      Ingrida Suchánková           (Ekonomická univerzita Bratislava)
 2. miesto      Miroslava Kopúňová  (Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave)
 3. miesto      Karin Barboríková (Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka Trenčín)

Jaroslava Baňasová(Prešovská univerzita)

 

KUMITE ŽENY do 68 kg

 1. miesto      Veronika Semaníková  (Univerzita Mateja Bella Banská Bystrica)
 2. miesto       Lucia Forrová  (1. súkromní gymnázium v Bratislave)
 3. miesto       Viktória Pillárová  (UPJŠ  Košice)

      

KUMITE ŽENY nad 68 kg

 1. miesto  Dominika Tatárová    (UMB  Banská Bystrica)
 2. miesto   Katarína Jombíková  (UMB  Banská Bystrica)
 3. miesto  Terézia Valentovičová           (UK Bratislava)

Lenka Sahuľová(Obchodná akadémia Lúčenec)

           

ZUSR 2016: Zjazdové lyžovanie (Výšná Boca, 19.-21.2.2016)

OBROVSKÝ  SLALOM: Ženy

 1. miesto  Kantorová Barbara  (UPJŠ Košice)
 2. miesto  Miklošová Katarína (Prešovská univerzita)
 3. Miesto  Saalová Kristína (UMB B. Bystrica)

OBROVSKÝ  SLALOM: Muži

 1. miesto   Brozman Branislav (UK Bratislava)
 2. miesto   Hromada Martin (UK Bratislava)
 3. miesto   Murín Roman (UK Bratislava)

 SLALOM: Ženy

 1. miesto  Saalová Kristína (UMB B. Bystrica)
 2. miesto  Trajčíková Eva  (UK Bratislava)
 3. miesto  Horváthová Tatiana (Gymnázium Spišská nová Ves)

SLALOM: Muži

 1. miesto  Hromada Martin (UK Bratislava)
 2. miesto  Brozman Branislav (UK Bratislava)

 

Výsledky ZUSR 2016: Biatlon (Osrblie, 5.3.2016)

MUŽI 10 KM

 1. miesto  Henrich Lonský (UMB B. Bystrica)
 2. miesto  Michal Kubaliak (UMB B. Bystrica), Ondrej Kosztoláni (UMB B. Bystrica)

 

ŽENY 7,5 KM

 1. Alžbeta Majdišová (UMB B. Bystrica)
 2. Andrea Hôrčiková (TU Zvolen)
 3. Janka Maráková (TU Zvolen)

 

Výsledky ZUSR 2016: Bežecké lyžovanie (Skalka pri Kremnici, 6.3.2016)

MUŽI 15 KM

 1. miesto  Ján Koristek (STU Nitra)
 2. miesto  Erik Urgela (UMB B. Bystrica)
 3. miesto  Rudolf Michalovský (TU Zvolen)

 

ŽENY 10 KM

 1. miesto  Barbora Klementová (UMB B. Bystrica)
 2. miesto  Aneta Smerčiaková (Stredná zdr. škola, L.Mikuláš)
 3. miesto  Lucia Matušková (Spojená škola Nováky)