Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Technická univerzita Košice

Slovenská asociácia univerzitního športu

FaBK ATU Košice

K TV TU Košice

PROPOZÍCIE

    

                            

ZLATÝ KOŠÍK ´16

bedmintonový turnaj VŠ

 

usporiadateľ                               BK ATU Košice

                                               v spolupráci s KTV TU

 

termín                                      13 .4. 2016

 

začiatok                                    12:00 hod.

 

miesto                                      Košice,Jedlíkova

 

riaditeľ turnaja                           JURAJ DUDOVIČ

 

hl. rozhodca                               SAMUEL KEREKEŠ

 

predpis                                     hrá sa podľa platných pravidiel SZBe

 

disciplíny                                    DŽ, DM, ŠŽ, ŠM, MIX

        

ceny                                         diplom a vecné ceny

 

Informácie

0915 932219

E-mail

dudovic@dudovic.sk

XXV. ZLATÝ KOŠÍK

vysokoškolský bedmintonový turnaj neregistrovaných

 

S podporou MŠVVaŠ SR a SAUŠ KTV TU v spolupráci s bedmintonovým klubom ATU v Košiciach, usporiadala za účasti 57 súťažiacich dňa 14.4.2016 XXV. ročník vysokoškolského turnaja neregistrovaných „ZLATÝ KOŠÍK“. Herný systém, ktorý určil organizátor turnaja, umožnil hrať hráčom viac ako tri zápasy v jednotlivých kategóriách.

 

Súťažilo sa v dvojhre mužov a žien, vo štvorhre mužov a žien a v zmiešanej štvorhre. Turnaj mal dobrú športovú atmosféru, o čom svedčia i vyrovnané zápasy jednotlivých kategórii, až po samotné finálove duely.

Víťazi jednotlivých kategórií boli ocenení vecnými cenami a diplomom.

Počet účastníkov 57.

 

Záverom by so sa chcel poďakovať všetkým účastníkom za dôstojnú reprezentáciu svojich fakúlt a víťazom srdečne blahoželáme.

 

 

konečne výsledky:

 

DŽ          1. Hajdučeková Jana                                                  F- BERG TUKE

            2. Hardoňová Andrea                                                 FEI TUKE

            3. Tomčová Veronika                                                 FEI TUKE

 

DM      1. Benedikty Ján                                                         F-BERG TUKE

            2. Čižnár Peter                                                           F-BERG TUKE

            3. Žilka Richard                                                          FEI TUKE

 

ŠŽ        1. Hardoňová Andrea-Tomčová Veronika                FEI TUKE

            2. Šlosárová Katarína-Halászová Petra Miroslava    EkF TUKE, F-BERG TUKE

            3. Herbertová Miriam-Hajdučeková Jana                 F-BERG TUKE

 

ŠM       1. Čižnár Peter-Benedikty Ján                                   F-BERG TUKE

            2. Žilka Richard-Benej Martin                                               FEI TUKE

            3. Syrovátka Rastislav-Rusňák Richard                     FEI TUKE

 

MIX     1. Halászová Petra Miroslava-Čižnár Peter              F-BERG TUKE

            2. Katarína Šlosárová-Benedikty Ján                         EkFI TUKE, F-BERG TUKE

            3. Polónyová Zuzana-Rusňák Richard                       SjF TUKE, FEI TUKE

 

Mgr.Juraj Dudovič

riaditeľ turnaja