ROZPIS VYSOKOŠKOLSKEJ LIGY BRATISLAVSKÝCH FAKÚLT V PLÁVANÍ

pre akademický rok 2017/2018

 

Termíny: všetky 4 kolá sa uskutočnia vždy v pondelok na plavárni FEI STU

1. kolo 6.11.2017 o 19.45 hod.

2. kolo 4.12.2017 o 19.45 hod.

3. kolo 26. 3.2018 o 19.45 hod.

4. kolo 23. 4.2018 o 19.45 hod.

 

Predpis:

- súťaž jednotlivcov a fakultných družstiev žien a mužov

- preteká sa podľa upravených Pravidiel plávania a tohto rozpisu. Štartovať môžu študenti a študentky bratislavských fakúlt denného a doktorandského štúdia, neregistrovaní plavci, registrovaní plavci

- každý pretekár, pretekárka môže štartovať bez obmedzenia účasti vo všetkých uvedených disciplínach pre jednotlivé kola. Minimálny počet 3 pretekári a 2 štafety na štarte

- každé fakultné družstvo musí mať vedúceho a rozhodcu s DIGITÁLNYMI STOPKAMI

- vedúci na 1. kole odovzdajú súpisku družstva potvrdenú Študijným oddelením fakulty

- za fakultu boduje v individuálnych disciplínach prvých 6 pretekárov s najlepšími časmi (za 1 fakultu bodujú v 1 disciplíne max. 2 pretekári - pretekárky). V štafetách boduje len 1 fakultné družstvo mužov a žien. (max. počet 8 študentov v 1 fakultnom družstve).

Olympijský systém bodovania: 1. – 7 b., 2. – 5 b., 3. – 4 b., 4. – 3 b., 5. – 2 b., 6. – 1 b.

- štartové lístky musia byť na originálnych tlačivách a kompletne ČITATEĽNE vyplnené

- organizátori zabezpečia tvrdé podložky na písanie, stôl, stoličky, rezervné stopky

- výsledky budú po každom kole spracované a doručené vedúcim družstiev do 4 dní

- upozornenie: všetci pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo. Usporiadateľ nezodpovedá za veci uložené v skrinkách šatní. Plávacie čiapky povinné.

 

Disciplíny: ( pre 1. – 3. kolo)

1. 50 m voľný spôsob (kraul) Ženy, Muži

2. 50 m znak Ž, M

3. 50 m prsia Ž, M

4. 50 m motýlik Ž, M

5. 400 m v. sp. štafety fakultných družstiev žien

6. 800 m v. sp. štafety fakultných družstiev mužov 

Vo 4. kole budú aj disciplíny: 100 m PP žien, mužov a 4 x 50 m pol. štafeta žien, mužov.

 

Ceny:

- prvé tri fakultné družstvá žien a mužov: poháre a diplomy SAUŠ

- víťazné družstvo získa titul: „Víťaz Bratislavskej vysokoškolskej ligy v plávaní“

 

Kristína Füzéková                                   Ľubomír Kalečík                                      Libor Jurkovič

   garant súťaže                                      hlavný rozhodca                                      riaditeľ súťaže 

   KTV PRIF UK                                          FTVŠ UK                                              KTV FEI STU