Bratislavská vysokoškolská liga v basketbale - muži sezóna 2017/2018      
Skupina A              
                 
1.kolo       domáci  hostia výsledok
10.10.2017 utorok 19.00 Radlinského 11 SvF+SjF STU FCHTPT STU 53 : 32
14.11.2017 utorok 18.30 Ilkovičova 3 FEI + FIIT STU FTVŠ UK   :  
x x x x PRIF UK X   :  
2.kolo                
23.10.2017 pondelok 19.15 ŠD Ľ.Štúra, Mlynská Dolina PRIF UK SvF+SjF STU   :  
24.10.2017 utorok 19.30 Radlinského 9 FCHTPT STU FEI + FIIT STU   :  
x x x x X FTVŠ UK   :  
3.kolo                
6.11.2017 pondelok 19.20 ŠH prof. Rovného FTVŠ UK FTVŠ UK FCHTPT STU   :  
7.11.2017 utorok 18.30 Ilkovičova 3 FEI + FIIT STU PRIF UK   :  
x x x x X SvF+SjF STU   :  
4.kolo                
21.11.2017 utorok 19.30 Radlinského 9 FCHTPT STU PRIF UK   :  
21.11.2017 utorok 19.00 Radlinského 11 SvF+SjF STU FTVŠ UK   :  
x x x x X FEI + FIIT STU   :  
5.kolo                
4.12.2017 pondelok 19.20 ŠH prof. Rovného FTVŠ UK FTVŠ UK PRIF UK   :  
5.12.2017 utorok 19.00 Radlinského 11 SvF+SjF STU FEI + FIIT STU   :  
x x x x FCHTPT STU X   :  
                 
6.kolo     odvetná časť domáci  hostia výsledok
11.12.2017 pondelok 19.20 ŠH prof. Rovného FTVŠ UK FTVŠ UK FEI + FIIT STU   :  
12.12.2017 utorok 19.30 Radlinského 9 FCHTPT STU SvF+SjF STU   :  
x x x x X PRIF UK   :  
7.kolo                
27.2.2018 utorok 18.30 Ilkovičova 3 FEI + FIIT STU FCHTPT STU   :  
27.2.2018 utorok 19.00 Radlinského 11 SvF+SjF STU PRIF UK   :  
x x x x FTVŠ UK X   :  
8.kolo                
12.3.2018 pondelok 19.15 ŠD Ľ.Štúra, Mlynská Dolina PRIF UK FEI + FIIT STU   :  
13.3.2018 utorok 19.30 Radlinského 9 FCHTPT STU FTVŠ UK   :  
x x x x SvF+SjF STU X   :  
9.kolo                
19.3.2018 pondelok 19.15 ŠD Ľ.Štúra, Mlynská Dolina PRIF UK FCHTPT STU   :  
19.3.2018 pondelok 19.20 ŠH prof. Rovného FTVŠ UK FTVŠ UK SvF+SjF STU   :  
x x x x FEI + FIIT STU X   :  
10.kolo                
26.3.2018 pondelok 19.15 ŠD Ľ.Štúra, Mlynská Dolina PRIF UK FTVŠ UK   :  
27.3.2018 utorok 18.30 Ilkovičova 3 FEI + FIIT STU SvF+SjF STU   :  
x x x x X FCHTPT STU   :  
                 
Play off - semifinále - apríl 2018 (na 2 hrané zápasy)          
16.4.2018             :  
              :  
23.4.2018             :  
              :  
o 3.miesto (1 zápas)              
              :  
Finále (1 zápas)              
14.5.2018             :  
                 
                 

viac informmácií na: http://www.fsport.uniba.sk/pedagogicke-a-vedecke-pracoviska/katedra-sportovych-hier/vysokoskolska-liga-muzov-v-basketbale/

alebo na facebookovej stránke: https://www.facebook.com/VSLbasket/

 

 

 

Mgr. Ľubor Tománek, PhD.

Vedúci VŠ ligy mužov v basketbale

Katedra športových hier – úsek basketbalu