Od 1. apríla 2018 menoval prezident SAUŠ do funkcie generálneho sekretára Mgr. Petra Hamaja.  

Peter Hamaj sa ako absolvent FTVŠ UK dlhoročne angažuje v športovej oblasti. Manažoval významné domáce ale aj medzinárodné športové projekty, spolupracoval so Slovenským olympijským a paralympijským výborom. Ako generálny sekretár zorganizoval Svetovú zimnú Univerziádu na Štrbskom Plese a Osrblí v roku 2015. Dnes pôsobí ako športový manažér s bohatými skúsenosťami zo zahraničia.