Názov akcie:              Vysokoškolská streetbalová liga Technickej univerzity AR 2017/2018 letný  semester

Termín akcie:           11.4.2018  –  25.4.2018

Miesto konania:        telocvičňa B. Němcovej

Počet účastníkov:      25 hráčov

Stručný popis akcie: V letnom  semestri zorganizovali študenti Technickej univerzity  v spolupráci s Mgr. Kristínou Horizralovou  z KTV 1. ročník Vysokoškolskej streetbalovej ligy.  Streetbalovej ligy  sa zúčastnilo 6 družstiev zložených z hráčov Technickej univerzity a Univerzity P.J.Šafárika. Hralo sa systémom každý s každým. Družstvá na treťom a druhom  mieste dostali medaile a víťazi medaile aj vecné ceny.

KONEČNÉ PORADIE 1. ROČNÍKA VYSOKOŠKOLSKEJ STREETBALOVEJ LIGY

  1. LEFTOVERS    15b
  2. ROMANŚ PARTY   13b
  3. BIENE MAJA  9b
  4. SNV   9b
  5. GUSTO TÍM   7b
  6. SLAMMERS   4b