V akademickom roku 2017/18 sa obnovila súťaž Vysokoškolskej ligy v Basketbale. Z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika sa prihlásili 3 mužské a 2 ženské  súťažiace tímy. Celkovo bolo zapojených do akcie 96 študentov, absolventov. Zápasy sa hrali v pondelok v telocvični (T3,4) od 20:00 na Ondavskej 21. Súťaž prebiehala v zimnom semestri od 2.10 2017 do 4.11. 2018 a v letnom semestri od 26.2. – 30.4.2018. Celkovo sa odohralo 18 zápasov. Hralo sa systémom každý – s každým (2x v letnom aj zimnom semestri). Rozhodcov a zapisovateľský stolík zabezpečovalo ÚTVŠ.

Víťazom ligy za ak. rok 2017/18 sa stalo mužské aj ženské družstvo Lekárskej Fakulty UPJŠ. Celkové poradie tímov v súťaži mužov: 1.LF UPJŠ 2. UPJŠ tím 3. ÚTVŠ – UPJŠ. V súťaži žien zvíťazilo družstvo LF – ženy, na druhom mieste sa umiestnilo družstvo
ÚTVŠ – Ž.  

Rozpis jesennej časti VŠ ligy v basketbale:

1.   LF UPJŠ vs. ÚTVŠ UPJŠ            02.10.2017 

2.   LF – ženy vs. ÚTVŠ - Ž              09.10.2017 

3.   LF UPJŠ vs. UPJŠ – tím              16.10.2017  

4.   ÚTVŠ UPJŠ vs. UPJŠ - tím         23.10.2017 

5.   individuálny tréning                     30.10.2017  

6.   LF UPJŠ vs. ÚTVŠ UPJŠ            02.10.2017 

7.   LF – ženy vs. ÚTVŠ - Ž              09.10.2017 

8.   LF UPJŠ vs. UPJŠ – tím              16.10.2017  

9.   ÚTVŠ UPJŠ vs. UPJŠ - tím         23.10.2017 

10. individuálny tréning                     30.10.2017  

 

 

Výsledky Zimný semester:

Muži:

LF UPJŠ vs. ÚTVŠ UPJŠ 73:52, , LF UPJŠ vs. UPJŠ – tím 61:50, ÚTVŠ UPJŠ vs. UPJŠ - tím 55:72,

LF UPJŠ vs. ÚTVŠ UPJŠ 68:40, LF UPJŠ vs. UPJŠ – tím 72:68, ÚTVŠ UPJŠ vs. UPJŠ - tím 48:64

Ženy:

LF – ženy vs. ÚTVŠ - Ž 43:22, LF – ženy vs. ÚTVŠ - Ž 50:28

 

Rozpis jesennej časti VŠ ligy v basketbale:

1.   LF UPJŠ vs. ÚTVŠ UPJŠ            26.02.2018 

2.   LF UPJŠ vs. UPJŠ – tím              05.03.2018 

3.   ÚTVŠ vs. UPJŠ - tím                   12.03.2018  

4.   LF UPJŠ – TUKE (prípravný zápas kvalifikácie mužov)                      19.03.2018 

5.   LF – ženy vs. ÚTVŠ - Ž              26.03.2018  

6.   LF UPJŠ vs. ÚTVŠ UPJŠ            02.04.2018 

7.   LF UPJŠ vs. UPJŠ – tím              09.04.2018 

8.   ÚTVŠ UPJŠ vs. UPJŠ - tím         16.04.2018  

9.   LF – ženy vs. ÚTVŠ – Ž              23.04.2018 

10. LF – ženy vs. PU Prešov (Regionálna kvalifikácia žien - východ)        30.04.2018  

 

Výsledky Letný semester:

Muži:

LF UPJŠ vs. ÚTVŠ UPJŠ 93:60, , LF UPJŠ vs. UPJŠ – tím 82:74, ÚTVŠ UPJŠ vs. UPJŠ - tím 62:66, LF UPJŠ vs. TUKE 57:46

LF UPJŠ vs. ÚTVŠ UPJŠ 85:49, LF UPJŠ vs. UPJŠ – tím 92:67, ÚTVŠ UPJŠ vs. UPJŠ - tím 52: 47

 

Ženy:

Rozpis jesennej časti žien:

LF – ženy vs. ÚTVŠ - Ž 44:29, LF – ženy vs. ÚTVŠ - Ž 32:16

LF – ženy vs. PU Prešov 36:44

 

 

 

V Košiciach dňa 11.6. 2018    PaedDr. Jana Potočníková, PhD.