Ocenenie Univerzitný športovec roka 2018 získala slovenská vzpieračka Karin Freyová, ktorý na tróne vystriedala atléta Jána Volka, za svoje výsledky na Akademických majstrovstvách sveta, kde získala 3 strieborné medaile vo vzpieraní v kategórii ženy do 75 kg v disciplínach dvojboj /205kg/, trh /92kg/ a nadhod /113kg/. Výsledky ankety Slovenskej asociácie univerzitného športu (SAUŠ) boli vyhlásené v stredu 5.decembra na slávnostnom gala večeri v Hale Mladosť v Bratislave, za prítomnosti významných hostí ako rektora Univerzity Komenského v Bratislave Karola Mičietu, prezidenta Slovenského olympijského výboru Antona Siekla, generálneho sekretára Slovenského paraolympijského výboru Samuela Roška a riaditeľa Národného športového centra Borisa Čavajdu.

Prejsť na fotografie z podujatia 

Okrem Karin Freyovej získali ocenenia aj ďalší športovci, ktorí tento rok úspešne reprezentovali Slovensko na Akademických majstrovstvách sveta, ktorým odovzdal ceny prezident SAUŠ Július Dubovský:

šport a miesto konania

meno

škola

disciplína

umiestnenie

STREĽBA  Kuala Lumpur, Malajzia, marec 2018 

Filip PRAJ

 STU BA

trap

1.m

Filip PRAJ,
Filip MARINOV,
Michal SLAMKA

STU BA
SPU NR
Trnavská uni 

družstvo trap

1.m

VESLOVANIE   Šanghaj, Čína, august 2018

Richard VANČO

STU BA

lightweight

5.m

ZÁPASENIE  Goiana, Brazília, september 2018

Attila GAÁL /cenu prevezme otec Attila GAÁL

UK BA

zápasenie voľný štýl

5.m

VZPIERANIE   Biala Podlaska, Poľsko, september 2018

Karin FREYOVÁ

UK BA

kategória ženy do 75kg /dvojboj, trh a nadhod/

2.m
2.m
2.m

Viktor OSTROVSKÝ

UMB BB 

kategóri muži do 94 kg /trh/

5.m

 

Program pokračoval ocenením florbalového tímu, ktorý sa v júni v poľskom meste Lodz zúčastnil na Akad. Majstr. Sveta vo florbale. Náš florbalový tím tu v silnej konkurencii obsadil vynikajúce 4.miesto.

Po svetových súťažiach sa oceňovanie presunulo na domáce podujatia a oceňovaní boli riaditelia súťaží Akademických majstrovstiev Slovenska v roku 2018:

Orientačný beh - Ján Mižúr
Maratón v aerobiku - Drahomíra Lörincziová
Silový trojboj - Dominik Olexa
Atletika - Zdenek Národa
Šerm – Králik a Aujeska
Basketbal M,Ž - Pavol Horička
Volejbal M,Ž - Jozef Sklenár
Futbal - Oto Honz
Beach volejbal - Marián Uvaček
Plávanie - Yvetta Macejková
Vzpieranie - Milan Kováč
Beh do schodov – Ľudmila Malachová
Tanečný šport - Petr Horáček
Športový aerobik - Oľga Kyselovičová

Ocenené boli aj univerzitné kluby - víťazi Extraligy 2017/2018:

Vladimír Hančík za Volejbalový klub Slávia EU Bratislava - extraliga volejbal ženy 2. miesto  

Ivan Husár za Volejbalový klub SPU Nitra -  extraliga volejbal muži 2. miesto     

Ľuboš Červeň za Volejbalový klub Volley project UKF Nitra - extraliga volejbal ženy 3. miesto

Jozef Mišík a Marek Giba za klubu Slávie UK vodné pólo - extraliga vodné pólo muži 2. miesto  

SAUŠ sa rozhodla tento rok udeliť aj cenu za úspešnú reprezentáciu Vysokoškolského klubu konkrétne Hokejového klubu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v Európskej hokejovej lige v roku 2018.

Slovenská asociácia univerzitného športu sa každoročne snaží poďakovať kolegom, spolupracovníkom, trénerom či funkcionárom za ich dlhoročnú prácu a angažovanosť v športovej oblasti, v spojení so životným jubileom. Tento rok si cenu prevzali do prezidenta SOV Antona Siekla títo oceňovaní:       

 • Miroslav ĎURECH – zaslúžil sa o rozvoj telesnej výchovy a športu na Slovensku s presahom v zahraničí, bol jedným z nestorov úpolových športov na Slovensku, ktorý sa zaslúžil o zavedenie výučby úpolov na FTVŠ a ich rozvoj v medzinárodnom meradle. 

 

 • Ivan JANKO - od roku 1978 pracoval v rôznych funkciách na rôznych stupňoch úrovní akademického športu, vrátane funkcií v SAUŠ, v súčasnosti je prezidentom vysokoškolského klubu ZŠK SPU Nitra a tohto roku sa dožíva okrúhleho jubilea - 70 rokov.

 

 • Jozef REŠETÁR - odborný asistent katedry telesnej výchovy Technickej univ. v Košiciach so špecializáciou na basketbal, pôsobil ako basketbalový tréner, ktorý sa zúčastňoval s výpravou aj na Univerziádach.

 

 • Ivan ČILLÍK - dlhoročný funkcionár vo vysokoškolskom klube ŠK UMB, v slovenskom atletickom zväze a Slovenskej asoc. Univer. športu je členom Výkonného výboru a predsedom regionálnej rady Stred, zároveň úspešný tréner atletiky. Pôsobí na katedre telesnej výchovy a športu UMB v BB, kde sa podieľa na vzdelávaní študentov i s trénerskou špecializáciou atletika. V tomto roku sa dožíva jubilea - 60 rokov.

 

 • Gustáv ARGAJ - odborný asistent na Katedre športových hier FTVŠ UK, dlhoročný predseda komisie basketbalu SAUŠ s dlhoročnou prácou vo funkcii trénera basketbalového výberu žien. Podieľal sa na organizácii slovenských univerziád, akademických majstrovstiev SR a finálových podujatí univerzít.

 

 • Eugen LACZO - člen Katedry atletiky FTVŠ UK, úspešný tréner viacerých vrcholových atlétov v šprinte a behu cez prekážky, predseda trénersko-metodickej komisie Slovenského atletického zväzu a člen trénersko-metodickej komisie Čs. atletického zväzu, v ostatných rokoch sa venuje konzultačno-poradenskej činnosti vrcholových športovcov, ktorí úspešne reprezentovali Slovensko na univerziádach (kanoistika, vodný slalom, biatlon, beh na lyžiach).

 

 • Peter PETROVIČ -  odborný asistent na Katedre športov v prírode a plávania, dlhoročný predseda Komisie biatlonu SAUŠ, viacnásobný „Najúspešnejší akademický tréner SAUŠ“ za biatlon, mnohonásobný organizátor akademických majstrovstiev SR v biatlone, predseda Klubu technických športov FTVŠ UK.

 

 • Rudolf VANCÁK -  šéftréner oddielu karate TJ Slávia UPJŠ Košice, dlhoročný predseda oddielu, tréner reprezentácie Slovenska v karate. Dlhoročný vynikajúci športovec, univerziádny a akademický majster Československa a Slovenska, niekoľkonásobný majster Slovenska a ČSSR, niekoľkonásobný medailista z veterán turnajov v karate – kumite.

 

 • Lenka PODGÓRSKA -  vysokoškolský pedagóg pôsobiaca v Centre telesnej výchovy a športu Ekonomickej univerzity v Bratislave, predsedníčka Vysokoškolského športového klubu Ekonóm.   

 

 • Juraj DUDOVIČ -   Helena Kunšteková – preberie cenu

Odborný asistent pôsobiaci na Katedre telesnej výchovy Technickej univerzity v Košiciach, predseda Florbalového a bedmintonového klubu Akademik TU Košice, člen výkonného výboru SAUŠ a predseda regionálnej rady SAUŠ.

 

 • Branislav DELEJ – primár, traumatológ, chirurg a telovýchovný lekár, ktorý pôsobil aj ako lekár reprezentačných družstiev Slovenska a od r. 2000 bol šéflekárom Slovenského olympijského tímu. Dlhoročne s ním spolupracuje aj Slov. asoc. univ. športu pri prípravách na svetové univerziády.