Šport: karate                   
Dátum súťaže: 30.07.2019 - 04.08.2019, Záhreb - Chorvátsko     
Disciplíny: kata jednotlivcov, kumite jednotlivcov, kata družstiev, kumite družstiev

Menný zoznam účastníkov:  

Kategórie jednotlivcov

Kata seniorky:

Brázdová Ema - Univerzita Komenského v Bratislave

Merašická Nikoleta - Ekonomická univerzita v Bratislave

Báčiková Ľudmila - Ekonomická univerzita v Bratislave

Niznerová Zuzana - Univerzita Komenského v Bratislave

Kata seniori:

Smoliga Julian Enrik - Univerzita Komenského v Bratislave

Kumite seniorky -50 kg:

Spálová Tereza - Univerzita Komenského v Bratislave

Kumite seniorky -55 kg:

Schwartzová Zuzana - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Kuklová Hana - Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Kumite seniorky -61 kg:

Pillárová Viktória - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Nováková Eva - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Kumite seniorky +68 kg:

Jombíková Katarina - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Adamová Saskia - Prešovská univerzita

Kumite seniori -60 kg

Imrich Dominik  - Ekonomická univerzita v Bratislave

Kumite seniori -67 kg

Homola Matej - Paneurópska vysoká škola

Kumite seniori -75 kg

Džačovský Ľuboš - Slovenská zdravotnícka univerzita so sídlom v Banskej Bystrici

Kumite seniori -84 kg

Gažík Martin - STU v Bratislave

Fuzer Ján - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Kumite seniori +84 kg

Jóba Attila - STU v Bratislave

 

Kategórie družstiev

Kata tím ženy - Ekonomická univerzita v Bratislave:

Brázdová Ema - Univerzita Komenského v Bratislave

Merašická Nikoleta - Ekonomická univerzita v Bratislave

Báčiková Ľudmila - Ekonomická univerzita v Bratislave

 

Kumite tím ženy - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach:

Schwartzová Zuzana - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Pillárová Viktória - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Nováková Eva - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Jombíková Katarina - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

Kumite tím muži – Univerzity v Bratislave

Imrich Dominik  - Ekonomická univerzita v Bratislave

Homola Matej - Paneurópska vysoká škola

Gažík Martin - STU v Bratislave Jóba Attila - STU v Bratislave

Smoliga Julian Enrik - Univerzita Komenského v Bratislave

Attila Jóba - STU v Bratislave

Fuzer Ján - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Džačovský Ľuboš - Slovenská zdravotnícka univerzita so sídlom v Banskej Bystrici

 

Tréneri a doprovod:

Viktória Semaníková

Katarína Longová

Marek Radúch

Radovan Černák

 

Výsledky, výkonnosť, úspešnosť:

Turnaja sa zúčastnilo 416 pretekárov z 30 krajín Európy. Medailová bilancia našich reprezentantov: 0-2-3.

VÝSLEDKY:

Meno a priezvisko

Disciplína

Umiestnenie

Julian Enrik Smoliga

 kata muži

 2. miesto

Ema Brázdová, Nikoleta Merašická, Ľudmila Bačíková

 kata tím ženy

 2. miesto

 Zuzana Schwartzová, Viktória Pillárová, Eva Nováková, Katarína Jombíková

 kumite tím ženy

 3. miesto

 Hana Kuklová

 Kumite ženy – 55 kg

 3. miesto

 Dominik Imrich

 Kumite muži – 60 kg

 3. miesto

 Ema Brázdová

 kata ženy

 5. miesto

 Dominik Imrich, Matej Homola, Attila Jóba, Ľuboš Džačovský, Julian Enrik Smoliga, Martin Gažík, Ján Fuzer

 kumite tím muži

 5. miesto

 Attila Jóba

 Kumite muži + 84 kg

 5. miesto

 Zuzana Schwartzová

 Kumite ženy – 55 kg

 5. miesto

 Matej Homola

 Kumite muži – 67 kg

 7. miesto