20. novembra 2019 sa uskutočnila ďalšia zo série súťaží pripravovaných pri príležitosti 100. výročia akademického športu na Slovensku - Plavecká štafeta 100x100m. Plavecké súťaže prebiehali počas celého týždňa v 6 rôznych univerzitných mestách na Slovensku. 

 
Za Bratislavu súťaž pripravil VŠK FTVŠ UK Lafranconi na čle s pani Prof. PaedDr. Ivetou Macejkovou, PhD.
Zúčastnili sa študenti z FTVŠ UK aj študenti Lekárskej fakulty UK, aj plavci Špeciálnych Olympiád Slovensko. Za FTVŠ UK plávali dekan FTVŠ UK, prof. M. Vanderka, ktorý privítal aj účastníkov. Otvoriť štafetu a privítať účastníkov prišiel aj prezident SAUŠ p. Dubovský.
Na podujatí plávala účastníčka OH v Moskve, Karin Lohnická, ako aj účastníci svetových letných hier špeciálnych olympiád v Abu Dhabi.
Celkove sa súťaže zúčastnilo  111 účastníkov + 6 členov ŠOS. Do výsledného času je započítaných 100 účastníkov.

Výsledný čas štafety je 2 hodiny, 45 minút, 28 sekúnd.