8.januára 2020 prijala pani ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová delegáciu Slovenskej asociácie univerzitného športu. Prezident SAUŠ Július Dubovský poďakoval ministerke za spoluprácu v roku 2019 a osobne jej odovzdal publikáciu k 100. výročiu akademického športu na Slovensku, ktorú vydala SAUŠ v závere minulého roku.