Dňa 31.3. 2022 sa uskutočnilo 6. kolo Vysokoškolskej bedmintonovej ligy. Tohto kola sa zúčastnilo 10 študentov a 4 študentky UNIZA. Najskôr všetci hráči a hráčky hrali v skupinách a potom podľa výsledkov v skupinách boli nasadení do pavúka. Hralo sa až do posledného miesta.

Úroveň jednotlivých kôl je stále vyššia a vo finále sa stretli Martin Lajčák a Tadeáš Bednár, obidvaja z fakulty FRI. Medzi dievčatami stále dominuje Martina Langsfeldová, študentka stavebnej fakulty.

Výsledky:

6.kolo

Študenti:          1. miesto:         Martin Lajčák                FRI

                        2. miesto:         Tadeáš Bednár              FRI

                         3. miesto:         Adam Dubec                 FRI

 

Študentky:       1. miesto:         Martina Langsfeldová    SvF

                        2. miesto:         Iveta Mjartanová          FRI

                        3. miesto:         Natália Bednárová         FRI

Dňa 7.4. 2022 pokračovala Vysokoškolská bedmintonová liga už siedmim kolom. Zúčastnilo sa ho 11 študentov a 6 študentiek. Všetci hrali do konečného umiestnenia.

V kategórii študentiek najlepšie zvládla všetky zápasy Nikola Fábryová z fakulty Pedas. V kategórii študentov sa vo finále stretli Adam Dubec z fakulty FRI a Tadeáš Bednár z FEIT.

Výsledky:

Študentky:

  1. Nikola Fábryová Pedas
  2. Martina Langsfeldová    Svf
  3. Iveta Mjartanová          FRI

 

Študenti:

  1. Adam Dubec                 FRI
  2. Tadeáš Bednár              FEIT
  3. Michal Jastraban           FRI


    VÝSLEDKY