Región Bratislava reprezentovali na AM SR vo volejbale družstvá Univerzity Komenského 
V dňoch 25.-26.5.2022 sa uskutočnili AM SR v Košiciach, kde sa kvalifikovali víťazi VŠL bratislavských fakúlt obidve družstvá - muži a ženy z Univerzity Komenského. V oklieštenej zostave (z dôvodu plnenia študentských povinností ), avšak príkladnou športovou disciplínou , bojovnosťou a túžbou uspieť čo najlepšie, sa podarilo obidvom družstvám umiestniť na medailových stupňoch -
dievčatá získali strieborné a chlapci bronzové medaily.
Nominácia na AM SR 2022:
ŽENY: Fartelová Marta ( PdF UK), Havelková Miriam (FM UK), Kohútová Mária (FTVŠ UK), Mačičková Kristína (FMFI UK), Ďurišová Ema (FiF UK), Otiepková Tatiana ( LF UK), Mattová Michaela (FTVŠ UK), Sokolovská Dominika (FTVŠ UK).
MUŽI: Jakubčin Daniel (FMFI UK), Krišák Martin (FMFI UK), Michal Singer (FMFI UK), Rodziňák Róbert (FTVŠ UK), Krajčík Patrik (FTVŠ UK), Jurík Samuel (FTVŠ UK), Rabajda Adam (PriF UK).
Účasť a prípravu družstiev zabezpečovala KTVŠ FMFI UK. Vedúca družstiev: PaedDr. Dana Mašlejová (FMFI UK).