Garanti súťaží

Kolektívne športy:

Prihlášky do kolektívnych športov posielajú zamestnanci fakúlt príslušných katedier TV, v prípade ak také katedry daná fakulta nemá, študenti kontaktujú garanta súťaže.

Deadline prihlášok záleží od športu, preto treba kontaktovať garanta súťaže, ak nie je uvedený.

 

Basketbal muži - Ľubor Tománek - lubor.tomanek@uniba.sk

Basketbal ženy - Erika Rondová -  erika.rondova@flaw.uniba.sk

 

Florbal - Martin Mokošák - martin.mokosak@uniba.sk (deadline prihlášok do 7.10.2022)

 

Futsal muži - Róbert Važan - robert.vazan@fmed.uniba.sk

Futbal muži -  Oto Honz - oto.honz@stuba.sk

 

Volejbal muži a ženy - Dana Mašlejová - dana.maslejova@fmph.uniba.sk

 

Individuálne športy:

Prihláška na individuálne športy tu: www.bit.ly/prihlaskaBA

Deadline prihlášok záleží od športu, preto treba kontaktovať garanta súťaže, ak nie je uvedený.

 

Plávanie - Kristína Vanýsková, kristina.fuzekova@uniba.sk

Stolný tenis - Martin Dovičák - dovicak1@uniba.sk (deadline prihlásenia do 30.10.2022)

Headis - Martin Dovičák, dovicak1@uniba.sk  (deadline prihlásenia do 30.10.2022)

Športová streľba - Jozef Židek - jojozidek@gmail.com