2. ročník: AKADEMICKÝ BEH

Beh s aplikáciou STRAVA po celom Slovensku, či svete.

 

ŠK MFI pripravil druhý ročník akademického behu  v dvoch kategóriách (muži a ženy) v behu prostredníctvom aplikácie STRAVA (postačuje bezplatná verzia). Aplikácia nepotrebuje o Vás žiadne osobné údaje pri registrácii.   

 

Garant súťaže: Mgr. Martin Dovičák, PhD.

mail: dovicak1@uniba.sk

Propozície:

 

1. Pridať sa do klubu: SÚŤAŽ MFI  BEH na aplikácií STRAVA

 

BEH link na klub: https://www.strava.com/clubs/762857?utm_source=com.whatsapp&utm_medium=referral

 

2. Beh s použitím aplikácie STRAVA a v strede aktivity je podmienka 1x FOTKA*. Aplikácia eviduje zaznamenanie fotky počas aktivity a následne ju uploadnete po odbehnutí. (PODMIENKA - z fotky musí byť zrejme, že ste to vy, to znamená. kludne si zamaskujte tvar, ale malo byť zrejme, že ste to vy)

 

3. Začiatok súťaže 3.10.2022

4. Koniec súťaže 9.10.2022

 

Kritérium hodnotenia najlepších bude generovať STRAVA na základe nabehaných kilometrov v tabuľke LEADERBOARD každý týždeň. (kilometre sa vám budú celý týždeň spočítavať). Na základe realizovaných km v danej aktivite sa urobí rebríček najlepších.

 

 

Prví najlepší traja v každej kategórií (muži a ženy) získajú:

  1. miesto: Nákup ľubovoľného športového materiálu v hodnote 35 €

  2. miesto: Nákup ľubovoľného športového materiálu v hodnote 25 €

  3. miesto: Nákup ľubovoľného športového materiálu v hodnote 15 €

 

NIE JE DÔLEŽITÉ VYHRAŤ, ALE HÝBAŤ SA!

Pripravili: KTVŠ FMFI UK a ŠK MFI