I.Všeobecné ustanovenia

1. NÁZOV SÚŤAŽE

Vysokoškolská liga: Futbal.
Vysokoškolská liga je definvaná ako dlhodobá súťaž minimálne medzi štyrmi fakultami a dvomi univerzitami – platí pre Bratislavau. Vysokoškolská liga v inom športe, ako je hore uvedené, sa musí  riadiť týmito všobecnými ustanoveniami a musí byť schválená  Regionálnym predsedom ŠTK SAUŠ.

 

2.USPORIADATEĽ

Súťaž riadi  SAUŠ v spolupráci s KTVŠ a VŠ klubmi (podľa športov)

 

3.PODMIENKY ÚČASTI

V súťaži štartujú samostatné fakulty vysokých škôl a univerzít, ktoré sa prihlásili do súťaže v určenom termíne. Družstvo môže pozostávať z dvoch fakúlt príslušnej univerzity, pričom druhá fakulta nemôže byť prihlásená do VŠL v danom športe. Družstvá štartujú na súpisku, ktorá musí byť potvrdená vedúcim katedry (prípadne študijným oddelením) príslušnej fakulty (obidvoch fakúlt). Hráči štartujú na International Student Identity Card  (ISIC) alebo index, ktorý musia mať vždy na zápasoch VŠL. Jeden študent môže byť vedený v danom športe iba na jednej súpiske.

 

4.PODMIENKY ŠTARTU

Za každú prihlásenú fakultu môžu hrať študenti (denní aj externí) všetkých troch foriem štúdia (bakalárske, magisterské, doktorantské), absolventi vysokoškolského štúdia – rok po ukončení VŠ štúdia, vek do 28 rokov. Štartovať môžu aj zahraniční študenti študujúci na VŠ v SR. Štartovať majú povolené aj extraligový hráči, respektíve hráči z najvyšších súťaží (aj registrovaný hráči). Súťažiaci nie sú organizátorom poistení a štartujú na vlastnú zodpovednosť, pričom musia mať pri sebe preukaz poistenca.

 

5. SÚŤAŽNÝ PORIADOK

Hrá sa podľa platných pravidiel daného športu. Pri neoprávnenom štarte hráča (hráčky) sa družstvu kontumuje daný zápas. Pri druhom neoprávnenom štarte (aj iného hráča) hráča (hráčky) sa automaticky družstvo vylučuje zo súťaže pre daný ročník. Ak družstvo nemôže z rôznych dôvodov nastúpiť na zápas, je povinné deň pred zápasom nahlásiť garantovi súťaže jeho neúčasť. Ak tak neurobí, daný zápas sa kontumuje a družstvu sa odpočítajú  body, podľa propozícií daného športu.  Ak to družstvo zopakuje, vylučuje sa zo súťaže. Hráč, ktorý hrubo urazí učiteľa, alebo rozhodcu má automaticky zastavenú činnosť do konca súťažného ročníka.

 

6. SÚŤAŽNÝ SYSTÉM

Systém súťaže určuje riaditeľ VŠL v danom športe, po porade so zástupcami družstiev. Každý s každým.

 

7. PRIHLÁŠKY

Podľa propozícií   VŠL v jednotlivých športoch. Termín do 22.2.2014

 

8. SPÔSOB PODÁVANIA NÁMIETOK A PROTESTOV

Družstvo podáva námietku alebo protest písomne najneskôr na 3. deň po stretnutí na e-mailovú adresu riaditeľa súťaže. Námietku alebo protest rieši súťažná komisia vysokoškolskej ligy SAUŠ v zložení: riaditeľ súťaže, regionálny predseda ŠTK, predseda ŠTK. oto.honz@stuba.sk

 

II.Technické ustanovenia

Čakacia doba pred stretnutím nie je!
Delegovanie rozhodcov: zabezpečí garant súťaže.

 

III. Záverečné ustanovania

Víťazné družstvo získava titul „Víťaz bratislavskej vysokoškolskej ligy “. Prvé tri  družstvá získavajú poháre. Riaditeľ súťaže, regionálny predseda ŠTK a predseda ŠK  určia trénera, ktorý ma právo zostaviť výber za región na AM SR 2014. (trénerom výberu BA bude Roman Heriban)

 

VÝSLEDKY

1. kolo:

SjF STU – LF UK   10:0
NHF EU – FCHPT STU 8:0
FEI STU – FMFI UK 0:0
Prif UK – FM UK  0:3
  •  

2. kolo:

SjF STU – FEI STU 1:3
FMFI UK – FCHPT STU  6:2
LF UK – NHF EU  2:5
SvF STU – Prif UK 5:3
  •  

3.kolo:         

NHF EU – FM UK   2:1 
FCHPT STU – SvF STU  0:1
SjF STU – FMFI UK 1:1
LF UK – FEI STU 0:2

 4. kolo:

FEI STU – SvF STU 2:6
SjF STU – NHF EU 6:0
FMFI UK – Prif UK  2:2 
FM UK – LF UK 1:1

5. kolo:      

SjF STU – FCHPT STU 3:0
FEI STU – Prif UK 0:2
LF UK – FMFI UK 5:2
SvF STU – FM UK 3:4  

6. kolo:

 LF UK – FCHPT STU  2:0
SjF STU – Prif UK  3:0
FEI STU – FM UK 1:3
NHF EU – SvF STU 2:6

7. kolo:      

FMFI UK – NHF EU 4:0
FCHPT STU – Prif UK 0:5 
LF UK – SvF STU  2:3
SjF STU – FM UK   3:0

8. kolo:

SvF STU – FMFI UK   3:1
FEI STU – NHF EU 0:3
FCHPT STU – FM UK  0:5
LF UK – Prif UK  2:2

9. kolo:

NHF EU – Prif UK   3:2
FEI STU – FCHPT STU 0:1 
SjF STU – SvF STU 1:1
FMFI UK – FM UK 2:5

 

Konečná tabuľka

 

fakulta

Z

V

R

P

skóre

body

1.

SvF STU

8

6

1

1

28:15

19

2.

SjF STU

8

5

2

1

28:5

17

3.

FM UK

8

5

1

2

22:12

16

4.

NHF EU

8

5

0

3

23:21

15

5.

FMFI UK

8

2

3

3

18:18

9

6.

Prif UK

8

2

2

4

16:18

8

7.

LF UK

8

2

2

4

14:25

8

8.

FEI STU

8

2

1

5

8:16

7

9.

FCHPT STU

8

1

0

7

3:30

3