Usporiadateľ:

Slovenská asociácia univerzitného športu
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU Bratislava
Katedra telesnej výchovy a Vysokoškolský športový klub FEI STU Bratislava

Harmonogram:

 Všetky 4 kolá sa uskutočnia vždy v pondelok na plavárni FEI STU

 • 1. kolo    4.11.2013 o 19.30 hod.
 • 2. kolo    2.12.2013 o 19.30 hod.       
 • 3. kolo   24. 3.2014 o 19.30 hod.       
 • 4. kolo   14. 4.2014 o 19.30 hod.       
Predpis:

- súťaž jednotlivcov a fakultných družstiev žien a mužov,
- preteká sa podľa upravených Pravidiel plávania a tohto rozpisu,
- štartovať môžu študenti a študentky bratislavských fakúlt denného a doktorandského štúdia, neregistrovaní plavci,
- každý pretekár, pretekárka môže štartovať bez obmedzenia účasti vo všetkých uvedených disciplínach pre jednotlivé kolá. Minimálny počet 3 pretekári a 2 štafety na štarte,
- každé fakultné družstvo musí mať vedúceho a rozhodcu s DIGITÁLNYMI STOPKAMI,
- vedúci na 1. kole odovzdajú súpisku družstva potvrdenú Študijným oddelením fakulty,
- za fakultu boduje v individuálnych disciplínach prvých 6 pretekárov s najlepšími časmi, v štafetách boduje len jedno fakultné družstvo mužov a žien.

Olympijský systém bodovania: 1. – 7 b.,   2. – 5,   3. – 4,   4. – 3,   5. – 2,   6. – 1 bod
- štartové lístky musia byť na originálnych tlačivách a kompletne ČITATEĽNE vyplnené
- organizátori zabezpečia tvrdé podložky na písanie, stôl, stoličky, rezervné stopky
- výsledky budú po každom kole spracované a doručené vedúcim družstiev do 4 dní
- upozornenie: všetci pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo. Usporiadateľ nezodpovedá za veci uložené v skrinkách šatní. Plávacie čiapky povinné.
Disciplíny:  (pre 1. – 3. kolo)
 1. 50 m kraul Ženy, Muži
 2. 50 m znak Ž, M
 3. 50 m prsia Ž, M
 4. 50 m delfín Ž, M
 5. 400 m v. sp. štafety fakultných družstiev žien
 6. 800 m v. sp. štafety fakultných družstiev mužov

  Vo 4. kole budú aj disciplíny: 100 m PP žien, mužov a 4 x 50 m  pol. štafeta žien, mužov
Ceny: 1. – 3. miesto v celkovom poradí súťaže mužov a žien obdržia vecné ceny zo SAUŠ
Víťazné družstvo získa titul: „Víťaz Bratislavskej vysokoškolskej ligy v plávaní“

 

VÝSLEDKY VYSOKOŠKOLSKEJ LIGY BRATISLAVSKÝCH FAKÚLT V PLÁVANÍ ŽIEN A MUŽOV ZA AK. R. 2013/2014
1. KOLO SÚŤAŽE, 11.11.2013, PLAVÁREŇ FEI STU BRATISLAVA

50 M V. SP. ŽENY

       
p.č. priezvisko a meno fakulta čas rozdiel body
1. Fábryová Elena FTVŠ 29,32   7
2. Lindtnerová Kristína FTVŠ 29,37 0,05 5
3. Kozmonová Petra LF 30,36 1,04 4
4. Hrubiznová Katarína FTVŠ 30,42 1,10 3
5. Krajčovičová Kristína FAF 30,56 1,24 2
6. Labáthová Jana FIF 30,88 1,56 1
7. Skrúcaná Simone NHF 31,38 2,06  
8. Kvasnicová Mariana FTVŠ 31,64 2,32  
9. Baloghová Dáška LF 31,65 2,33  
10. Horváthová Peťa NHF 31,93 2,61  
11. Gajdošeková Mária FTVŠ 32,69 3,37  
12. Petríková Veronika LF 32,83 3,51  
13. Gardoňová Marcela FTVŠ 33,01 3,69  
14. Holická Zuzka LF 33,32 4,00  
15. Malatincová darina NHF 33,41 4,09  
16. Korytárová Hana FTVŠ 33,69 4,37  
17. Adamcová Alžbeta NHF 33,78 4,46  
18. Michaylovová Tamara NHF 33,87 4,55  
  Oravcová Ľubica FCHPT 33,87 4,55  
20. Hodoňová Martina PRIF 34,32 5,00  
21. Čajková Zuzana FTVŠ 34,81 5,49  
22. Jandová Zuzana FMFI 35,51 6,19  
23. Ribánszka Nikoleta FCHPT 37,28 7,96  
24. Flaugnatti Natália  FTVŠ 37,36 8,04  
25. Števčinová Katka LF 37,78 8,46  
26. Danišová Veronika FTVŠ 37,82 8,50  
27. Procházková Lucia PRIF 37,96 8,64  
28. Kundrátová Viktória LF 38,11 8,79  
29. Mesárošová Zuzka LF 38,26 8,94  
30. Brezáková Táňa PRIF 39,56 10,24  
31. Červienková Katarína FCHPT 41,99 12,67  

 

50 M ZNAK ŽENY

       
p.č. priezvisko a meno fakulta čas rozdiel body
1. Bogárová Edita FCHPT 33,72   7
2. Fábryová Elena FTVŠ 34,35 0,63 5
3. Habová Mária PRAF 34,97 1,25 4
4. Vrbová Petra LF 36,22 2,50 3
5. Petríková Veronika LF 36,46 2,74 2
6. Janská Peťa PRAF 36,68 2,96 1
7. Skrúcaná Simona NHF 37,13 3,41  
8. Svrčková Janka PRIF 37,19 3,47  
9. Beitlová Terka FTVŠ 40,98 7,26  
10. Procházková Lucia PRIF 45,08 11,36  

 

50 M PRSIA ŽENY

       
p.č. priezvisko a meno fakulta čas rozdiel body
1. Dinušová Martina NHF 37,87   7
2. Svrčková Jana PRIF 38,96 1,09 5
3. Bogárová Edita FCHPT 39,09 1,22 4
4. Holícka Zuzana LF 39,53 1,66 3
5. Vrbová Petra LF 40,62 2,75 2
6. Gajdošeková Mária FTVŠ 40,81 2,94 1
7. Krajčovičová Kristína FAF 40,96 3,09  
8. Miniariková Ivana FMFI 41,07 3,20  
9. Kvasnicová Mariana FTVŠ 41,69 3,82  
10. Šichmanová Veronika FMFI 42,89 5,02  
11. Janská Peťa PRAF 43,49 5,62  
12. Oravcová Martina FCHPT 44,49 6,62  
13. Čajková Zuzana FTVŠ 44,97 7,10  
14. Jandová Zuzana FMFI 45,61 7,74  
15. Červienková Katarína FCHPT 47,82 9,95  
16. Mesárošová Zuzka LF 48,16 10,29  
17. Procházková Lucia PRIF 50,89 13,02  
18. Ribánszka Nikoleta FCHPT 52,49 14,62  
19. Bajtošová Barbora NHF 52,52 14,65  

 

50 M MOTÝLIK ŽENY

       
p.č. priezvisko a meno fakulta čas rozdiel body
1. Kozmonová Petra LF 32,61   7
2. Hrubiznová Katarína FTVŠ 33,09 0,48 5
3. Labáthová Jana FIF 33,69 1,08 4
4. Krajčovičová Kristína FAF 33,72 1,11 3
5. Ondrišková Nikola FTVŠ 34,46 1,85 2
6. Gardoňová Marcela FTVŠ 35,91 3,30 1
7. Dinušová Martina NHF 36,38 3,77  
8. Baloghová Dáška LF 36,47 3,86  
9. Horváthová Peťa NHF 39,28 6,67  
10. Procházková Lucia PRIF 43,05 10,44  

 

400 M ŠTAFETY ŽENY

       
p.č. priezvisko a meno fakulta čas rozdiel body
1. Hrubiznová,Ondrišková,Kvasnicová,Čajková,
Lindnerová,Gardoňová,Fabryová,Beitlová
FTVŠ 3:55,52   7
2. Pavlovičová,Vrbová,Holická,Petríková, Baloghová,Kozmonová,Števčinová,Királyová LF 3:58,81 0:03,29 5
3. Jandová,Miniariková,Šichmanová,Labáthová  Šaradinová,Krajčovičová FMFI 3:59,73 0:04,21 4
4. Dinušová,Skrúcaná,Horváthová,Bajtošová, Michaylovová,Malatincová NHF 4:05,70 0:10,18 3
5. Svrčková,Procházková,Brezáková,Janská PRIF 4:43,78 0:48,26 2

 

VÝSLEDKY FAKULTNÝCH DRUŽSTIEV V 1. KOLE – ŽENY

p.č. fakulta body
1. FTVŠ UK 36
2. LF UK 26
3. FCHPT STU 11
4. NHF EU 10
5. PRIF UK 7
6. FAFUK 5
7. FIF UK 5
8. PRAF UK 5
9. FMFI UK 4

 

50 M V. SP. MUŽI

       
p.č. Priezvisko a meno fakulta čas rozdiel body
1. Grill Andrej NHF 24,03   7
2. Čmeľ Miroslav FTVŠ 24,62 0,59 5
3. Hlávek Juraj FTVŠ 25,12 1,09 4
4. Bielik Rastislav NHF 25,37 1,34 3
5. Krč Henrich FTVŠ 25,51 1,48 2
6. Smatana Martin NHF 25,55 1,52 1
7. Rejduga Peťko FEI 25,91 1,88  
8. Gardian Pavol FEI 25,96 1,93  
9. Mundier Ondrej FCHPT 26,08 2,05  
10. Siekel Adam FTVŠ 26,09 2,06  
11. Hriňák David SvF 26,16 2,13  
12. Kozmon Michal LF 26,46 2,43  
13. Habarta Lukáš PRAF 26,60 2,57  
14. Kubíček Patrik SvF 26,69 2,66  
15. Taliga David FEI 26,95 2,92  
16. Révay Roman FTVŠ 27,06 3,03  
17. Gašparovič Filip PRAF 27,07 3,04  
18. Beňa Martin NHF 27,36 3,33  
19. Korman Marek NHF 27,46 3,43  
20. Brunovský Simon FTVŠ 27,47 3,44  
21. Havlík Róbert SvF 27,48 3,45  
22. Terkovič Richard FEI 27,58 3,55  
23. Volkov Michal LF 27,87 3,84  
24. Vida Ondrej SjF 27,93 3,90  
25. Čierny Ondrej FEI 27,97 3,94  
26. Konečný Marek FTVŠ 28,04 4,01  
27. Dikacz David FTVŠ 28,26 4,23  
28. Nagy Roland SjF 28,32 4,29  
29. Pelach Michal FMFI 28,61 4,58  
30. Janovič Matúš SvF 28,82 4,79  
31. Zátopek Ondrej NHF 28,90 4,87  
32. Králik Lukáš SjF 29,16 5,13  
33. Šiko Jakub SvF 29,36 5,33  
34. Kubek Tomáš FTVŠ 29,53 5,50  
35. Martanovič Lukáš LF 29,62 5,59  
36. Lounretro Ernest FEI 29,63 5,60  
37. Augustini Michal FEI 29,73 5,70  
38. Bodnár Matúš FCHPT 29,89 5,86  
39. Piják Samo SjF 30,12 6,09  
40. Klenka Michal PRAF 30,82 6,79  
41. Boldiš Frederik FEI 30,83 6,80  
42. Mikolášek David FEI 30,84 6,81  
43. Toth Kristóf FTVŠ 30,89 6,86  
44. Behun Roman PRIF 31,27 7,24  
45. Kvašňovský Tomáš SjF 31,72 7,69  
46. Lauko Juraj LF 32,06 8,03  
47. Tokarčík Šimon PRIF 32,09 8,06  
48. Lovíšek Daniel PRIF 32,26 8,23  
49. Oprenčák Martin NHF 32,29 8,26  
50. Žáčik Lukáš LF 32,85 8,82  
51. Kováč Dávid LF 32,89 8,86  
52. Kebis Boris SjF 32,92 8,89  
53. Paloš Timotej SjF 33,17 9,14  
54. Čermák Martin SjF 33,34 9,31  
55. Keresztényi Dávid PRIF 34,67 10,64  
56. Martinek Stanislav NHF 40,12 16,09  

 

50 M ZNAK MUŽI

       
p.č. priezvisko, meno fakulta čas rozdiel body
1. Bielik Rastislav NHF 28,17   7
2. Lanák Dušan PRAF 30,08 1,91 5
3. Miček Marek NHF 30,09 1,92 4
4. Kolář David LF 30,47 2,30 3
5. Smatana Martin NHF 30,50 2,33 2
6. Kozmon Michal LF 30,95 2,78 1
7. Štajer Andrej FEI 32,27 4,10  
8. Vida Ondrej SjF 32,75 4,58  
9. Bačinský Michal SjF 33,87 5,70  
10. Nagy Roland SjF 35,89 7,72  

 

50 M PRSIA MUŽI

       
p.č. priezvisko a meno fakulta čas rozdiel body
1. Taliga David FEI 30,91   7
2. Jex Ján FTVŠ 31,01 0,10 5
3. Krč Henrich FTVŠ 31,48 0,57 4
4. Schild Igor FTVŠ 33,14 2,23 3
5. Rejduga Peťko FEI 33,39 2,48 2
6. Konečný Marek FTVŠ 33,92 3,01 1
7. Adamský Marián SvF 34,70 3,79  
8. Gašparovič Filip PRAF 35,42 4,51  
9. Mundier Ondrej FCHPT 35,69 4,78  
10. Beňa Martin NHF 36,01 5,10  
11. Šiko Jakub SvF 36,47 5,56  
12. Dikacz David FTVŠ 36,52 5,61  
13. Lovíšek Daniel PRIF 37,40 6,49  
14. Behun Roman PRIF 37,41 6,50  
15. Jančík Jozef FTVŠ 37,92 7,01  
16. Mareš Erik FMFI 38,61 7,70  
17. Chocholáč Tomáš LF 38,68 7,77  
18. Piják Samo SjF 40,09 9,18  
19. Martanovič Lukáš LF 40,61 9,70  
20. Keresztényi Dávid PRIF 41,39 10,48  
21. Havlík Róbert SvF 41,58 10,67  
22. Klenka Michal PRAF 41,59 10,68  
23. Tokarčík Šimon PRIF 44,47 13,56  
24. Paloš Timotej SjF 44,81 13,90  

 

50 M MOTÝLIK MUŽI

       
p.č. priezvisko,meno fakulta čas rozdiel body
1. Hlávek Juraj FTVŠ 26,07   7
2. Grill Andrej NHF 26,30 0,23 5
3. Čmeľ Miroslav FTVŠ 26,33 0,26 4
4. Hriňák David SvF 27,94 1,87 3
5. Bielik Rastislav NHF 28,01 1,94 2
6. Bojnický Ivan NHF 28,80 2,73 1
7. Jex Ján FTVŠ 28,81 2,74  
8. Lanák Dušan PRAF 28,82 2,75  
9. Schwartz Erik LF 29,26 3,19  
10. Terkovič Richard FEI 30,88 4,81  
11. Volkov Michal LF 32,07 6,00  
12. Havlík Róbert SvF 32,90 6,83  
13. Habarta Lukáš PRAF 35,56 9,49  
14. Šiko Jakub SvF 35,99 9,92  

 

800 M ŠTAFETY MUŽI

       
p.č. priezvisko fakulta čas rozdiel body
1. Jex,Čmel,Schild,Siekel,Konečný,Olšavský, Krč,Hlávek FTVŠ 6:28,37   7
2. Bojnický,Oprenčák,Smatana,Zátopek,Bielik  Grill,Beňa,Havlík NHF 6:45,35 0:16,98 5
3. Taliga,Štajer,Gardian,Rejduga,Mikolášek, Terkovič,Čierny,Augustín FEI 6:54,94 0:26,57 3
4. Gašparovič,Lanák,Karasek,Klenka,Vaculik,  Mundier,Habarta PRAF 7:03,63 0:35,26 4
5. Vida,Kubíček,Nagy,Krasňanský,Bačinský, Králik,Pijak,Paloš T. SjF 7:14,49 0:46,12 2
6. Kozman,Schwartz,Chocholáč,Martanovič, Kolář,Volkov,Žáčik,Kováč LF 7:25,87 0:57,50 1
7. Marušiak,Pelach,Račko,Mareš FMFI 8:17,25 1:48,88  

 

VÝSLEDKY FAKULTNÝCH DRUŽSTIEV V 1. KOLE – MUŽI

p.č. fakulta body
1. FTVŠ UK 42
2. NHF EU 37
3. FEI STU 13
4. PRAF UK 8
5. LF UK 5
6. SvF STU 3
7. SjF STU 2

 

VÝSLEDKY FAKULTNÝCH DRUŽSTIEV V 1. KOLE – ŽENY + MUŽI

 
p.č. fakulta      Ž + M spolu
1. FTVŠ UK 36 + 42 78
2. NHF EU 10 + 37 47
3. LF UK 26 +  5 31
4. FEI STU  0 + 13 13
  PRAF UK 5 + 8 13
6. FCHPT STU 11 + 0 11
7. PRIF UK 7 +  0 7
8. FAF UK 5 +  0 5
9. FMFI UK 4 +  0 4
10. SvF STU 0 +  3 3
11. SjF STU 0 + 2 2

 

w

VÝSLEDKY VYSOKOŠKOLSKEJ LIGY BRATISLAVSKÝCH FAKÚLT V PLÁVANÍ ŽIEN A MUŽOV ZA AK. R. 2013/2014

2. KOLO SÚŤAŽE, 2.12.2013, PLAVÁREŇ FEI STU BRATISLAVA

50 M V. SP. ŽENY

       
p.č. priezvisko a meno fakulta čas rozdiel body
1. Bániková Tatiana NHF 29,17   7
2. Lindtnerová Kriľstína FTVŠ 30,31 1,14 5
3. Hrubiznová Katarína FTVŠ 30,42 1,25 4
4. Kozmonová Petra LF 30,89 1,72 3
5. Fábryová Elena FTVŠ 31,41 2,24  
6. Baloghová Dáška LF 31,51 2,34 2
7. Rybáriková Rebecca FMFI 31,59 2,42 1
8. Petríková Veronika LF 31,69 2,52  
9. Skrúcaná Simone NHF 31,79 2,62  
10. Šichmanová Veronika FMFI 31,95 2,78  
11. Holická Zuzka LF 32,39 3,22  
12. Habová Mária PRAF 32,41 3,24  
13. Števčinová Katka LF 32,59 3,42  
14. Kvasnicová Mariana FTVŠ 32,69 3,52  
15. Kucháriková Zuzana FEI 32,89 3,72  
16. Jandová Zuzana FMFI 33,08 3,91  
17. Adamcová Alžbeta NHF 33,12 3,95  
18. Horváthová Peťa NHF 33,46 4,29  
19. Malatincová darina NHF 33,47 4,30  
20. Michaylovová Tamara NHF 33,86 4,69  
21. Čajková Zuzana FTVŠ 34,29 5,12  
22. Korytárová Hana FTVŠ 34,52 5,35  
23. Gardoňová Marcela FTVŠ 35,11 5,94  
24. Nazarejová Žaneta FMFI 36,93 7,76  
25. Mesárošová Zuzka LF 39,69 10,52  

50 M ZNAK ŽENY

       
p.č. priezvisko a meno fakulta čas rozdiel body
1. Bogárová Edita FCHPT 33,79   7
2. Habová Mária PRAF 35,28 1,49 5
3. Baloghová Dáška LF 37,14 3,35 4
4. Petríková Veronika LF 37,26 3,47 3
5. Horváthová Peťa NHF 39,13 5,34 2
6. Beitlová Terka FTVŠ 40,01 6,22 1
7. Malatincová darina NHF 40,12 6,33  

50 M PRSIA ŽENY

       
p.č. priezvisko a meno fakulta čas rozdiel body
1. Dinušová Martina NHF 37,33   7
2. Litvová Dominika FTVŠ 38,18 0,85 5
3. Bogárová Edita FCHPT 39,26 1,93 4
4. Holícka Zuzana LF 39,76 2,43 3
5. Oravcová Martina FCHPT 45,08 7,75 2
6. Kucharíková Zuzana FEI 45,22 7,89 1
7. Kováčová Janulka FMFI 48,23 10,90  

50 M MOTÝLIK ŽENY

       
p.č. priezvisko a meno fakulta čas rozdiel body
1. Bániková Tatiana NHF 30,86   7
2. Kozmonová Petra LF 32,61 1,75 5
3. Hrubiznová Katarína FTVŠ 33,28 2,42 4
4. Dinušová Martina NHF 36,26 5,40 3
5. Baloghová Dáška LF 36,46 5,60 2
6. Adamcová Alžbeta NHF 37,93 7,07  
7. Kucharíková Zuzana FEI 38,75 7,89 1
8. Procházková Lucia PRIF 40,07 9,21  

400 M ŠTAFETY ŽENY

       
 p.č.   priezvisko a meno   fakulta   čas  rozdiel   body 
1. Hrubiznová,Kvasnicová,Čajková,Lindnerová,
Fabryová,Beitlová,Litvová,Korytárová
FTVŠ 3:56,69   7
2. Dinušová,Skrúcaná,Horváthová,Adamcová, Michaylovová,Malatincová NHF 4:03,24 0:06,55 5
3. Holická,Petríková,Mesárošová, Baloghová,Kozmonová,Števčinová, LF 4:03,29 0:06,60 4
4. Jandová,Šichmanová,Kováčová,Nazarejová, Šaradinová,Rybariková FMFI 4:09,44 0:12,75 3

VÝSLEDKY FAKULTNÝCH DRUŽSTIEV V 2. KOLE – ŽENY

 
p.č. fakulta   body
1. NHF EU   31
2. FTVŠ UK   26
3. LF UK   25
4. FCHPT STU   13
5. PRAF UK   5
6. FMFI UK   5
7. FEI STU   2

VÝSLEDKY FAKULTNÝCH DRUŽSTIEV PO 2 KOLÁCH – ŽENY

 
p.č. fakulta   1. + 2. kolo po oprave výsl.1.kola    
1. FTVŠ UK   36 + 32 = 68    
2. LF UK   26 + 25 = 51    
3. NHF EU   12 + 31 = 43    
4. FCHPT STU   11 + 13 = 24    
5. PRAF UK   5 + 5 = 10    
6. FMFI UK   4 + 5 = 9    
7. PRIF UK   7 +  0 =  7    
8. FAF UK   6 + 0 = 6    
9. FIF UK   6 + 0 = 6    
10. FEI STU   0 + 2 = 2    

50 M V. SP. MUŽI

       
p.č. priezvisko a meno fakulta čas rozdiel body
1. Horváth Maroš SvF 24,44   7
2. Grill Andrej NHF 24,54 0,10 5
3. Krč Henrich FTVŠ 25,37 0,93 4
4. Čmeľ Miroslav FTVŠ 25,54 1,10 3
5. Jurkovič Jakub SZU 25,57 1,13 2
6. Hlávek Juraj FTVŠ 25,87 1,43  
7. Smatana Martin NHF 25,90 1,46 1
8. Bielik Rastislav NHF 25,94 1,50  
  Holický Tibor OF 25,94 1,50  
10. Mundier Ondrej FCHPT 26,42 1,98  
11. Siekel Adam FTVŠ 26,45 2,01  
12. Rejduga Peťko FEI 26,48 2,04  
13. Kubíček Patrik SvF 26,80 2,36  
14. Gašparovič Filip PRAF 26,98 2,54  
15. Révay Roman FTVŠ 27,14 2,70  
16. Habarta Lukáš PRAF 27,60 3,16  
17. Beňa Martin NHF 27,66 3,22  
18. Vida Ondrej SjF 28,13 3,69  
19. Čierny Ondrej FEI 28,57 4,13  
20. Piják Samo SjF 28,60 4,16  
  Líška Tomáš FTVŠ 28,60 4,16  
22. Šiko Jakub SvF 28,76 4,32  
23. Zátopek Ondrej NHF 28,84 4,40  
24. Janovič Matúš SvF 28,87 4,43  
25. Augustini Michal FEI 29,23 4,79  
  Pelach Michal FMFI 29,23 4,79  
27. Králik Lukáš SjF 29,38 4,94  
  Oprenčák Martin NHF 29,38 4,94  
29. Ganzarčík Martin LF 29,45 5,01  
30. Bodnár Matúš FCHPT 29,59 5,15  
31. Urban Michal PRIF 29,80 5,36  
32. Podmajerský Igor LF 30,04 5,60  
33. Loureiro Ernest FEI 30,23 5,79  
34. Havlík Róbert SvF 30,60 6,16  
35. Behun Roman PRIF 31,26 6,82  
36. Klenka Michal PRAF 31,50 7,06  
  Nagy Roland SjF 31,50 7,06  
38. Mach Dávid PRIF 31,56 7,12  
39. Mikolášek David FEI 31,91 7,47  
40. Kováč Dávid LF 32,53 8,09  
41. Mészáros Jakub PRIF 32,73 8,29  
42. Tokarčík Šimon PRIF 33,30 8,86  
43. Paloš Timotej SjF 33,53 9,09  
44. Boldiš Frederik FEI 33,63 9,19  
45. Martinek Stanislav NHF 42,19 17,75  

50 M ZNAK MUŽI

       
p.č. priezvisko a meno fakulta čas rozdiel body
1. Bielik Rastislav NHF 28,89   7
2. Lanák Dušan PRAF 30,08 1,19 5
3. Holický Tibor OF 30,94 2,05 4
4. Smatana Martin NHF 31,43 2,54 3
5. Bačinský Michal SjF 33,57 4,68 2
6. Terkovič Richard FEI 33,70 4,81 1
7. Smatana Ondrej NHF 34,76 5,87  
8. Podmajerský Igor LF 36,34 7,45  
9. Kubíček Patrik SjF 37,90 9,01  

50 M PRSIA MUŽI

       
p.č. priezvisko a meno fakulta čas rozdiel body
1. Taliga David FEI 30,78   7
2. Horváth Maroš SvF 31,06 0,28 5
3. Jex Ján FTVŠ 31,35 0,57 4
4. Krč Henrich FTVŠ 31,48 0,70 3
5. Cabadaj Michal SvF 32,11 1,33 2
6. Schild Igor FTVŠ 32,70 1,92  
7. Szőcs Oliver SZU 32,76 1,98 1
8. Tomkuliak Martin SjF 33,01 2,23  
9. Rejduga Peťko FEI 33,30 2,52  
10. Konečný Marek FTVŠ 33,57 2,79  
11. Holický Tibor OF 33,98 3,20  
12. Adamský Marián SvF 35,04 4,26  
13. Gašparovič Filip PRAF 35,52 4,74  
14. Šiko Jakub SvF 35,58 4,80  
15. Beňa Martin NHF 36,54 5,76  
16. Behun Roman PRIF 37,60 6,82  
17. Terkovič Richard FEI 38,28 7,50  
18. Mareš Erik FMFI 38,36 7,58  
19. Račko Andrej FMFI 38,81 8,03  
20. Jančík Jozef FTVŠ 39,00 8,22  
21. Mészáros Jakub PRIF 39,94 9,16  
22. Lauko Juraj LF 40,01 9,23  
23. Havlík Róbert SvF 41,05 10,27  
24. Klenka Michal PRAF 41,54 10,76  
25. Paloš Timotej SjF 43,86 13,08  
26. Karman Marek LF 49,93 19,15  

50 M MOTÝLIK MUŽI

       
p.č. priezvisko a meno fakulta čas rozdiel body
1. Grill Andrej NHF 26,27   7
2. Čmeľ Miroslav FTVŠ 26,43 0,16 5
3. Szőcs Oliver SZU 26,52 0,25 4
4. Jurkovič Jakub SZU 27,79 1,52 3
5. Hriňák David SvF 27,83 1,56 2
6. Hlávek Juraj FTVŠ 27,85 1,58 1
7. Cabadaj Michal SvF 28,57 2,30  
8. Holický Tibor OF 28,62 2,35  
9. Bielik Rastislav NHF 28,75 2,48  
10. Lanák Dušan PRAF 28,87 2,60  
11. Smatana Ondrej NHF 29,19 2,92  
12. Bojnický Ivan NHF 29,26 2,99  
13. Kupčo Filip FMFI 29,73 3,46  
14. Habarta Lukáš PRAF 31,68 5,41  
15. Havlík Róbert SvF 32,92 6,65  
16. Bačinský Michal SjF 33,07 6,80  
17. Šiko Jakub SvF 35,10 8,83  
18. Mészáros Jakub PRIF 41,15 14,88  

800 M ŠTAFETY MUŽI

       
p.č. priezvisko a meno fakulta čas rozdiel body
1. Jex,Čmel,Schild,Konečný, Krč,Hlávek FTVŠ 6:37,10   7
2. Bojnický,Oprenčák,Smatana,Zátopek, Bielik,Grill,Beňa,Havlík NHF 6:41,82 0:04,72 5
3. Gašparovič,Lanák,Karásek,Mundier,Hriňák, Adamský,Klenka, Janovič PRAF 6:52,18 0:15,08 4
4. Taliga,Rejduga,Mikolášek, Terkovič,Čierny, Loureiro,Boldiš FEI 7:04,12 0:27,02 3
5. Vida,Kubíček,Nagy,Bačinský,Tomkuliak,  Králik,Pijak, SjF 7:04,82 0:27,72 2
6. Marušiak,Pelach,Račko,Mareš,Habarta, Kupčo     , FMFI 7:33,01 0:55,91 1
7. Ganzarčík,Schwartz,Podmajerský,Karman, Kováč,Lacko LF 7:52,42 1:15,32  
  Družstvo FTVŠ II – diskvalifikácia (Schild) FTVŠ    

VÝSLEDKY FAKULTNÝCH DRUŽSTIEV V 2. KOLE – MUŽI

 
p.č. fakulta body
1. FTVŠ UK 29
2. OF EU 21
3. SvF STU 16
4. FEI STU 10
  SZU 10
6. NHF EU 9
  PRAF UK 9
8. SjF STU 5
9. FMFI UK 1

VÝSLEDKY FAKULTNÝCH DRUŽSTIEV PO 2 KOLÁCH – MUŽI

 
p.č. fakulta   1. + 2. kolo po oprave výsl.1.kola
1. FTVŠ UK   36 + 29 = 65
2. NHF EU   26 + 9 = 35
3. OF EU   12 + 21 = 33
4. FEI STU   15 + 10 = 25
5. SvF STU     5 + 16 = 21
6. SZU    0 + 10 = 10
7. SjF STU    2 + 5 = 7
8. LF UK   5 + 0 = 5
9. FMFI UK    0 + 1 = 1

VÝSLEDKY FAKULTNÝCH DRUŽSTIEV V 2. KOLE – ŽENY + MUŽI

      
p.č. fakulta    Ž + M spolu
1. FTVŠ UK   26 + 29 55
2. NHF EU   31 + 9 40
3. LF UK   25 + 0 25
4. OF EU   0 +21 21
5. SvF STU   0 + 16 16
6. PRAF UK   5 + 9  15
7. FCHPT STU   13 + 0 13
8. FEI STU   2 +10 12
9. SZU   0 + 10 10
10. FMFI UK   5 + 1 6
11. SjF STU   0 + 5 5

VÝSLEDKY FAKULTNÝCH DRUŽSTIEV PO 2 KOLÁCH – ŽENY + MUŽI

   
p.č. fakulta   Ž  + M  spolu
1. FTVŠ UK   68 + 65 135
2. NHF EU   43 + 45 88
3. LF UK   51 +  5 56
4. OF EU   0 + 33 33
5. FEI STU   2 + 25 27
6. FCHPT STU   24 + 0 24
7. SvF STU   0 + 21 21
8. FMFI UK   9 + 1 10
  SZU   0 + 10 10
  PRAF UK   10 + 0 10
11. PRIF UK   7 + 0 7
  SjF STU   0 + 7 7
13. FAF UK   6 + 0 6
  FIF UK   6 + 0 6

 

VÝSLEDKY VYSOKOŠKOLSKEJ LIGY BRATISLAVSKÝCH FAKÚLT V PLÁVANÍ ŽIEN A MUŽOV ZA AK. R. 2013/2014

3. KOLO SÚŤAŽE, 24.3.2014, PLAVÁREŇ FEI STU BRATISLAVA

50 M V. SP. ŽENY

       
p.č. Priezvisko a meno fakulta čas rozdiel body
1. Lindtnerová Kristínka FTVŠ 28,96   7
2. Felgerová Katka FCHPT 29,78 0,82 5
3. Kozmonová Peťka LF 30,00 1,04 4
4. Skrúcaná Simone EU 31,08 2,12 3
5. Krajčovičová Kristínka FAF 31,47 2,51 2
6. Rybariková Rebecca FMFI 31,71 2,75 1
7. Holická Zuzka LF 32,13 3,17  
8. Adamcová Betka EU 32,15 3,19  
9. Števčinová Katka LF 32,22 3,26  
10. Petríková Veronika LF 32,56 3,60  
11. Horváthová Peťa EU 32,87 3,91  
12. Michaylovová Tamara EU 32,95 3,99  
13. Oravcová Ľubka FCHPT 33,66 4,70  
14. Mesárošová Zuzka LF 39,34 10,38  

50 M ZNAK ŽENY

       
p.č. priezvisko a meno fakulta čas rozdiel body
1. Totkovičová Nicole FSEV 33,72   7
2. Felgerová Katka FCHPT 34,16 0,44 5
3. Bogárová Edita FCHPT 34,23 0,51 4
4. Bulková Marcela FTVŠ 34,83 1,11 3
5. Habová Mária PRAF 34,96 1,24 2
6. Vrbová Peťka LF 36,08 2,36 1
7. Baloghová Dáška LF 37,38 3,66  
8. Petríková Veronika LF 38,40 4,68  
9. Horváthová Peťa EU 38,75 5,03  

50 M PRSIA ŽENY

       
p.č. priezvisko a meno  fakulta čas rozdiel body
1. Dinušová Martinka EU 37,17   7
2. Bogárová Edita FCHPT 38,42 1,25 5
3. Vrbová Peťka LF 39,87 2,70 4
4. Holícká Zuzka LF 40,00 2,83 3
5. Krajčovičová Kristínka FAF 40,42 3,25 2
6. Hodoňová Martinka PRIF 41,19 4,02 1
  Šaradínová Veronika FMFI 41,19 4,02 1
8. Kvasnicová Mariana FTVŠ 41,64 4,47  
9. Adamcová Betka FMFI 44,91 7,74  
10. Kucharíková Zuzka FEI 45,59 8,42  
11. Oravcová Martinka FCHPT 46,05 8,88  

50 M MOTÝLIK ŽENY

       
p.č. priezvisko a meno fakulta čas rozdiel body
1. Kozmonová Peťka LF 32,66   7
2. Dinušová Martinka EU 35,57 2,91 5
3. Gardoňová Marcelka FTVŠ 35,75 3,09 4

400 M ŠTAFETY ŽENY

       
p.č. priezvisko fakulta čas rozdiel body
1.

Kvasnicová,Bulková,
Lindtnerová, Gardoňová

FTVŠ 3:56,96   7
2. Pavlovičová,Gajdošová,Holická,Petríková, Vrbová,Baloghová,Kozmonová,Števčinová LF 4:02,70   5
3. Šaradinová,Rybariková,Totkovičová, Hodoňová FMFI 4:03,54   4
4. Dinušová,Skrúcaná,Horváthová, Michaylovová,Adamcová EU 4:04,94   3

VÝSLEDKY FAKULTNÝCH DRUŽSTIEV V 3. KOLE – ŽENY

p.č. fakulta body
1. LF UK 24
2. FTVŠ UK 21
3. FCHPT STU 19
4. EU 18
5. FSEV UK 7
6. FMFI UK 6
7. FAF UK 4
8. PRAF UK 2
9. PRIF UK 1

VÝSLEDKY FAKULTNÝCH DRUŽSTIEV PO 3 KOLÁCH – ŽENY

p.č. fakulta body  
1. FTVŠ UK 89 21 + 68
2. LF UK 75 24 + 51
3. EU 61 18 + 43
4. FCHPT STU 43 19 + 24
5. FMFI UK 15 6 + 9
6. PRAF UK 12   2 + 10
7. FAF UK 10 4 + 6
8. PRIF UK 8 1 + 7
9. FSEV UK 7 7 + 0
10. FIF UK 6 0 + 6
11. FEI STU 2 0 + 2

 

50 M V. SP. MUŽI

       
p.č. priezvisko a meno fakulta čas rozdiel body
1. Grill Andrej EU 23,60   7
2. Horváth Maroš SvF 23,96 0,36 5
3. Hlávek Juraj FTVŠ 24,50 0,90 4
4. Krč Henrich FTVŠ 24,99 1,39 3
5. Smatana Martin EU 25,56 1,96 2
6. Kozmon Michal LF 25,62 2,02 1
7. Rejduga Peťko FEI 25,72 2,12  
8. Šemetka Adam SjF 26,09 2,49  
9. Gardian Pavol FEI 26,13 2,53  
10. Mundier Ondrej FCHPT 26,33 2,73  
11. Nagy Tomáš FM 26,40 2,80  
12. Révay Roman FTVŠ 26,99 3,39  
13. Novotný Jozef FTVŠ 27,07 3,47  
14. Kubiček Patrik SjF 27,31 3,71  
15. Habarta Lukáš PRAF 27,33 3,73  
16. Tkáč Tomáš SjF 27,76 4,16  
17. Podmajerský Igor LF 28,00 4,40  
18. Terkovič Richard FEI 28,14 4,54  
19. Gašparovič Filip PRAF 28,15 4,55  
20. Zátopek Ondrej EU 28,22 4,62  
  Jurči Milan SvF 28,22 4,62  
22. Vida Ondrej SjF 28,28 4,68  
23. Volkov Michal LF 28,31 4,71  
24. Ganzarčič Martin LF 28,37 4,77  
25. Nagy Roland SjF 28,49 4,89  
26. Janovič Matúš SvF 28,73 5,13  
27. Horniak Samuel FTVŠ 28,91 5,31  
28. Paškan Martin FCHPT 29,08 5,48  
29. Martanovič Lukáš LF 29,25 5,65  
30. Čierny Ondrej FEI 29,47 5,87  
31. Bodnár Matúš FCHPT 29,78 6,18  
32. Piják Samo SjF 29,85 6,25  
33. Lounretro Ernest FEI 30,26 6,66  
34. Šebo Marek FMFI 30,94 7,34  
35. Mach Dávid PRIF 31,58 7,98  
36. Jančík Jozef FTVŠ 32,26 8,66  
37. Karman Marek LF 32,66 9,06  
38. Kráľ Radim FTVŠ 32,88 9,28  
39. Blažek Martin SvF 33,26 9,66  
40. Žáčik Lukáš LF 34,53 10,93  
41. Černý Peter ??? 36,56 12,96  

50 M ZNAK MUŽI

       
p.č. priezvisko a meno fakulta čas rozdiel body
1. Paulen David SjF 28,98   7
2. Lanák Dušan PRAF 29,38 0,40 5
3. Hlávek Juraj FTVŠ 30,06 1,08 4
4. Komadel Dano FMFI 30,69 1,71 3
5. Miček Marek EU 30,78 1,80 2
6. Smatana Martin EU 31,04 2,06 1
7. Siekel Adam FTVŠ 31,26 2,28  
8. Kozmon Michal LF 31,72 2,74  
9. Novotný Jozef FTVŠ 31,84 2,86  
10. Štajer Andrej FEI 32,19 3,21  
11. Bačinský Michal SjF 33,73 4,75  
12. Paškan Martin FCHPT 33,80 4,82  
13. Terkovič Richard FEI 36,50 7,52  

50 M PRSIA MUŽI

       
p.č. priezvisko a meno fakulta čas rozdiel body
1. Taliga David FEI 29,93   7
2. Krč Henrich FTVŠ 31,22 1,29 5
3. Horváth Maroš SvF 31,49 1,56 4
4. Jex Ján FTVŠ 32,06 2,13 3
5. Rejduga Peťko FEI 33,19 3,26 2
6. Šemetka Adam SjF 33,24 3,31 1
7. Adamský Marián SvF 34,96 5,03  
8. Habarta Lukáš PRAF 37,50 7,57  
9. Jančík Jozef FTVŠ 38,06 8,13  
10. Tkáč Tomáš SjF 38,26 8,33  
11. Chocholáč Tomáš LF 38,48 8,55  
12. Vida Ondrej SjF 39,48 9,55  
13. Horniak Samuel FTVŠ 39,55 9,62  
14. Račko Andrej FMFI 40,92 10,99  

50 M MOTÝLIK MUŽI

       
p.č. priezvisko a meno fakulta čas rozdiel body
1. Grill Andrej EU 25,94   7
2. Hlávek Juraj FTVŠ 26,10 0,16 5
3. Hriňák David SvF 27,05 1,11 4
4. Krč Henrich FTVŠ 27,34 1,40 3
5. Paulen David SjF 27,92 1,98 2
6. Nagy Tomáš FM 28,29 2,35 1
7. Šemetka Adam SjF 29,28 3,34  
  Taliga David FEI 29,28 3,34  
9. Bojnický Ivan EU 29,37 3,43  
10. Smatana Ondrej EU 29,40 3,46  
11. Komadel Dano FMFI 29,93 3,99  
12. Schwartz Erik LF 29,97 4,03  
13. Kupčo Filip FMFI 30,75 4,81  
14. Nagy Roland SjF 32,14 6,20  

800 M ŠTAFETY MUŽI

       
p.č. priezvisko fakulta čas rozdiel body
1. Jex,Siekel,Krč,Hlávek,
Révay,Novotný, Horniak
FTVŠ 6:38,35   7
2. Taliga,Štajer,Gardian,
Rejduga,Terkovič, Čierny,Loureiro
FEI 6:45,96 0:07,61 5
3. Gašparovič,Lanák,
Karasek,Adamský, Mundier,Habarta,Hriňák,Janovič
PRAF 6:51,73 0:13,38 3
4. Bojnický,Smatana M.,
Smatana O., Zátopek, Grill,Míček
EU 6:53,78 0:15,43 4
5. Vida,Kubíček,Nagy,
Bačinský,Pijak, Šemetka,Paulen,Tkáč
SjF 6:54,89 0:16,54 2
6. Kozman,Schwartz,Chocholáč,Martanovič, Volkov,Ganzarčík,Karhan,Podmajerský LF 7:14,30 0:35,95 1
7. Marušiak,Račko,Šebo,Nagy,
Komadel,Kupčo
FMFI 7:26,32 0:47,97  

VÝSLEDKY FAKULTNÝCH DRUŽSTIEV V 3. KOLE – MUŽI

p.č. fakulta body
1. FTVŠ UK 34
2. EU 22
3. FEI STU 14
4. SvF STU 13
5. SjF STU 12
6. PRAF UK 9
7. FMFI UK 3
8. LF UK 2
9. FM 1

VÝSLEDKY FAKULTNÝCH DRUŽSTIEV PO 3 KOLÁCH – MUŽI

p.č. fakulta body  
1. FTVŠ UK 99 34 + 65
2. EU 90 22 + 68
3. FEI STU 39 14 + 25
4. SvF STU 34 13 + 21
5. SjF STU 19 12 + 7
6. SZU 10 0 + 10
7. PRAF UK 9 9 + 0
8. LF UK 7 2 + 5
9. FMFI UK 4 3 + 1
10. FM UK 1 1 + 0

VÝSLEDKY FAKULTNÝCH DRUŽSTIEV V 3. KOLE – ŽENY + MUŽI

p.č. fakulta Ž + M spolu
1. FTVŠ UK 21 + 34 55
2. EU 18 + 22 40
3. LF UK 24 + 2 26
4. FCHPT STU 19 + 0 19
5. FEI STU    0 + 14 14
6. SvF STU    0 + 13 13
7. SjF STU    0 + 12 12
8. PRAF UK   2 + 9 11
9. FMFI UK   6 + 3 9
10. FSEV UK   7 + 0 7
11. FAF UK   4 + 0 4
12. FM UK   0 + 1 1
       

VÝSLEDKY FAKULTNÝCH DRUŽSTIEV PO 3 KOLÁCH – ŽENY + MUŽI

p.č. fakulta Ž  + M  spolu
1. FTVŠ UK 88 + 99 188
2. EU 61 + 90 151
3. LF UK 75 + 7 82
4. FCHPT STU 43 + 0 43
5. FEI STU    2 + 39 41
6. SvF STU     0 + 34 34
7. FMFI UK  15 + 4 19
8. PRAF UK  12 + 9 19
9. SjF STU     0 + 19 19
10. SZU     0 + 10 10
11. FAF UK  10 + 0 10
12. PRIF UK   8 + 0 8
13. FSEV UK  7 + 0 7
14. FIF UK    6 + 0 6
15. FM UK  0 + 1 1

 

 

Výsledky Vysokoškolskej ligy bratislavských fakúlt v plávaní žien a mužov za ak. r. 2013/2014
4. kolo súťaže a Celkové výsledky VŠ ligy – 14. 4.2014, plaváreň FEI STU Bratislava

50 m v. sp. ženy

p.č. Priezvisko a meno fakulta čas rozdiel body
1. Bániková Tatianka EU 28,66   7
2. Lindtnerová Kristínka FTVŠ 28,78 0,12 5
3. Kozmonová Peťka LF 29,16 0,50 4
4. Felgerová Katka FCHPT 30,00 1,34 3
5. Hrubiznová Katka FTVŠ 30,25 1,59 2
6. Hantáková Nina EU 30,46 1,80 1
7. Petríková Veronika LF 31,41 2,75  
8. Horváthová Peťa EU 32,04 3,38  
9. Rybariková Rebecca FMFI 32,09 3,43  
10. Skrúcaná Simone EU 32,54 3,88  
11. Korytárová Hanka FTVŠ 32,88 4,22  
  Kucharíková Zuzka FEI 32,88 4,22  
13. Malatincová Darinka EU 32,97 4,31  
14. Adamcová Betka EU 33,14 4,48  
15. Danišová Veronika FTVŠ 36,06 7,40  
16. Mesárošová Zuzka LF 37,26 8,60  
17. Červienková Katka FCHPT 40,47 11,81  
           

50 m znak ženy

       
1. Totkovičová Nicole FSEV 33,53   7
2. Bogárová Edita FCHPT 34,20 0,67 5
3. Habová Mária PRAF 34,21 0,68 4
4. Fábryová Elena FTVŠ 34,48 0,95 3
5. Vrbová Peťka LF 35,94 2,41 2
6. Petríková Veronika LF 38,07 4,54 1
           
50 m prsia ženy        
1. Dinušová Martinka EU 38,18   7
2. Litvová Dominika FTVŠ 38,19 0,01 5
3. Beitlová Terka FTVŠ 38,90 0,72 4
4. Holícká Zuzka LF 39,26 1,08 3
5. Miniariková Ivanka FMFI 40,34 2,16 2
6. Šaradinová Veronika FMFI 40,74 2,56 1
7. Hodoňová Martinka PRIF 41,75 3,57 1
8. Červienková Katka FCHPT 44,94 6,76  
           

50 m motýlik ženy

       
1. Bániková Tatianka EU 30,37   7
2. Kozmonová Peťka LF 32,10 1,73 5
3. Hantáková Nina EU 33,51 3,14 4
4. Števčinová Katka LF 36,51 6,14 3
5. Adamcová Betka EU 38,49 8,12  
           

4x50 m polohové štafety – ženy

       
1. Bániková,Dinušová,Hantáková,Skrúcaná EU 2:13,28   7
2. Lindtnerová,Fábryová,Litvová,Hrubiznová FTVŠ 2:15,05 0:01,77 5
3. Vrbová,Holická,Kozmonová,Petríková LF 2:18,82 0:05,54 4
4. Šaradinová,Totkovičová,Rybáriková,Miniariko FMFI 2:21,44 0:08,16 3
5. Habová,Králiková,Absolonová,Lukáčová PRAF 2:37,14 0:23,86 2
           

100m osobné polohové preteky - ženy

       
1. Felgerová Katka FCHPT 1:14,29   7
2. Bogárová Edita FCHPT 1:15,00 0:00,71 5
3. Totkovičová Nicole FSEV 1:17,72 0:03,43 4
4. Vrbová Peťka LF 1:18,54 0:04,25 3
5. Šaradinová Veronika FMFI 1:23,17 0:08,88 2
6. Kucharíková Zuzka FEI 1:24,88 0:10,59 1
7. Adamcová Betka EU 1:26,62 0:12,33  
8. Mesárošová Zuzka LF 1:34,48 0:20,19  
           

400 m štafety ženy

       
1. Lindtnerová,Beitlová,Fábryová,Litvová, Hrubiznová,Korytárová FTVŠ 3:51,29   7
2. Pavlovičová,Holická,Petríková, Mészarošová, Királyová,Kozmonová,Števčinová,Vrbová LF 4:07,13 0:15,84 5
3. Šaradinová,Rybariková,Totkovičová, Miniariková FMFI 4:03,06 0:11,77 4
4. Dinušová,Skrúcaná,Horváthová,Adamcová, Hantáková,Bániková,Malatincová EU 3:53,44 0:02,15 3
5. Habová, Havelková,Králiková,Absolonová, Lukáčová, Ružovičová PRAF 4:33,48 0:42,19 2
           

Výsledky fakultných družstiev vo 4. kole – ženy

     
    body      
1. EU 38      
2. LF UK 29      
3. FTVŠ UK 27      
4. FCHPT STU 20      
5. FMFI UK 14      
6. FSEV UK 11      
7. PRAF UK 8      
8. FEI STU 1      
9. PRIF UK 1      
           

Výsledky fakultných družstiev po 4. kole – ženy

     
1. FTVŠ UK 116 89 + 27    
2. LF UK 104 75 + 29    
3. EU 99 61 + 38    
4. FCHPT STU 63 43 + 20    
5. FMFI UK 29 15 + 14    
6. PRAF UK 20 12 + 8    
7. FSEV UK 18 7 + 11    
8. FAF UK 10 10 + 0    
9. PRIF UK 9 8 + 1    
10. FIF UK 6 6 + 0    
11. FEI STU 3 2 + 1    
           

50 m v. sp. muži

       
p.č. Priezvisko a meno fakulta čas rozdiel body
1. Grill Andrej EU 23,90   7
2. Horváth Maroš SvF 23,92 0,02 5
3. Krč Henrich FTVŠ 24,72 0,82 4
4. Herbanský Martin EU 25,52 1,62 3
5. Bielik Marek FTVŠ 25,62 1,72 2
6. Jurkovič Jakub SZU 25,70 1,80 1
7. Bielik Rasťo EU 25,72 1,82  
8. Kozmon Michal LF 25,89 1,99  
9. Kubiček Patrik SjF 25,90 2,00  
10. Rejduga Peťko FEI 26,00 2,10  
11. Bielik Tomáš FTVŠ 26,19 2,29  
12. Gardian Pavol FEI 26,50 2,60  
13. Helej Markus PRIF 26,71 2,81  
14. Habarta Lukáš PRAF 27,01 3,11  
15. Révay Roman FTVŠ 27,22 3,32  
16. Tkáč Tomáš SjF 27,26 3,36  
17. Gašparovič Filip PRAF 27,88 3,98  
18. Volkov Michal LF 28,30 4,40  
19. Blažek Martin SvF 28,72 4,82  
20. Zátopek Ondrej EU 28,78 4,88  
21. Čierny Ondro FEI 28,85 4,95  
22. Líška Tomáš FTVŠ 28,94 5,04  
23. Podmajerský Igor LF 28,96 5,06  
24. Šmída Matej FTVŠ 28,99 5,09  
25. Jurči Milan SvF 29,07 5,17  
26. Piják Samo SjF 29,16 5,26  
27. Bodnár Matúš FCHPT 29,74 5,84  
28. Trstenovič Tomáš EU 31,54 7,64  
29. Strmeň Tomáš FEI 32,09 8,19  
30. Kráľ Radim FTVŠ 32,18 8,28  
31. Karman Marek LF 32,24 8,34  
32. Janovič Matúš SvF 32,55 8,65  
33. Kováč Dávid LF 32,64 8,74  
34. Mészáros Jakub PRIF 33,39 9,49  
35. Kubo Michal SjF 33,50 9,60  
36. Žáčik Lukáš LF 34,72 10,82  
           

50 m znak muži

       
1. Paulen David SjF 28,41   7
2. Bielik Rasťo EU 28,78 0,37 5
3. Lanák Dušan PRAF 29,77 1,36 4
4. Szőcs Oliver SZU 30,33 1,92 3
5. Kozmon Michal LF 30,66 2,25 2
6. Smatana Martin EU 30,79 2,38 1
7. Miček Marek EU 31,24 2,83  
8. Siekel Adam FTVŠ 31,48 3,07  
  Herbanský Martin EU 31,48 3,07  
10. Štajer Andrej FEI 32,96 4,55  
11. Bačinský Michal SjF 33,01 4,60  
12. Paškan Martin FCHPT 33,71 5,30  
           

50 m prsia muži

       
1. Taliga David FEI 29,50   7
2. Krč Henrich FTVŠ 30,18 0,68 5
3. Jex Ján FTVŠ 31,12 1,62 4
4. Horváth Maroš SvF 31,57 2,07 3
5. Schild Igor FTVŠ 32,28 2,78  
6. Rejduga Peťko FEI 33,26 3,76 2
7. Šemetka Adam SjF 33,50 4,00 1
8. Konečný Marek FTVŠ 33,86 4,36  
9. Šiko Jakub SvF 35,38 5,88  
10. Dikacz David FTVŠ 35,91 6,41  
11. Terkovič Richard FEI 37,09 7,59  
12. Račko Andrej FMFI 37,84 8,34  
13. Janovič Matúš SvF 37,99 8,49  
14. Chocholáč Tomáš LF 38,28 8,78  
15. Jančík Jozef FTVŠ 38,32 8,82  
16. Trstenovič Tomáš EU 39,17 9,67  
17. Mészáros Jakub PRIF 39,96 10,46  
18. Kubo Michal SjF 43,40 13,90  
19. Strmeň Tomáš FEI 47,38 17,88  
           

50 m motýlik muži

       
1. Grill Andrej EU 25,31   7
2. Szőcs Oliver SZU 26,33 1,02 5
3. Jurkovič Jakub SZU 27,62 2,31 4
4. Schwartz Erik LF 27,78 2,47 3
5. Paulen David SjF 28,44 3,13 2
6. Bielik Rasťo EU 28,62 3,31 1
7. Taliga David FEI 28,69 3,38  
8. Helej Markus PRIF 28,80 3,49  
9. Bojnický Ivan EU 29,03 3,72  
10. Habarta Lukáš PRAF 31,68 6,37  
11. Volkov Michal LF 32,49 7,18  
12. Havlík Róbert SvF 33,23 7,92  
13. Kopca Rasťo SvF 33,36 8,05  
14. Marušiak Ondrej FMFI 36,46 11,15  
           

4x50 m polohové štafety – muži

       
1. Schild,Jex,Krč,Revay FTVŠ 1:55,97   7
  Štajer,Rejduga,Taliga,Gardian FEI 1:55,97 0:00,00 7
3. Grill,Bielik,Herbanský,Bojnický EU 1:57,82 0:01,85 4
4. Paulen,Tkáč,Šemetka,Kubíček SjF 2:00,42 0:04,45 3
5. Kozmon,Schwartz,hocholáč,Podmajerský LF 2:04,72 0:08,75 2
6. Lanák,Gašparovič,Čierny,Karásek PRAF 2:08,17 0:12,20 1
7. Šiko,Horváth,Havlík,Blažek SvF diskv.    
           

100 m osobné polohové preteky - muži

       
1. Krč Henrich FTVŠ 1:01,79   7
2. Horváth Maroš SvF 1:03,32 0:01,53 5
3. Szőcs Oliver SZU 1:03,89 0:02,10 4
4. Taliga David FEI 1:06,15 0:04,36 3
5. Smatana Martin EU 1:06,65 0:04,86 2
6. Paulen David SjF 1:06,92 0:05,13 1
7. Herbanský Martin EU 1:07,10 0:05,31  
8. Šemetka Adam SjF 1:08,08 0:06,29  
9. Jurkovič Jakub SZU 1:09,10 0:07,31  
10. Schwartz Erik LF 1:11,12 0:09,33  
11. Rejduga Peťko FEI 1:13,49 0:11,70  
12. Paškan Martin FCHPT 1:14,44 0:12,65  
13. Havlík Róbert SvF 1:25,12 0:23,33  
           

800 m štafety muži

       
1. Jex,Révay,Schild,Bielik,Konečný,Šmída, Konečný,Líška FTVŠ 6:35,66   7
2. Bojnický,Smatana M.,Zátopek,Grill,Bielik, Herbanský EU 6:41,32 0:05,66 5
3. Kubíček,Pijak, Šemetka,Paulen,Tkáč SjF 6:42,79 0:07,13 4
4. Taliga,Štajer,Gardian,Rejduga,Terkovič, Čierny, FEI 6:53,04 0:17,38 3
5. Kozman,Schwartz,Chocholáč,Volkov, Karman,Podmajerský,Žáčik,Kováč LF 7:29,86 0:54,20 2
           

Výsledky fakultných družstiev vo 4. kole – muži

     
    body      
1. FTVŠ UK 36      
  EU 36      
3. FEI STU 22      
4. SjF STU 19      
5. SZU 17      
6. SvF STU 14      
7. LF UK 10      
8. PRAF UK 6      
           

Výsledky fakultných družstiev po 4 kolách – muži

 
1. FTVŠ UK 135 99 + 36    
2. EU 126 90 + 36    
3. FEI STU 61 39 + 22    
4. SvF STU 48 34 + 14    
5. SjF STU 38 19 + 19    
6. SZU 27 10 + 17    
7. LF UK 17 7 + 10    
8. PRAF UK 15 9 + 6    
9. FMFI UK 4 4 + 0    
10. FM UK 1 1 + 0    
           

Výsledky fakultných družstiev vo 4. kole – ženy + muži

     
1. EU 74 38 + 36    
2. FTVŠ UK 63 27 + 36    
3. LF UK 39 29 + 10    
4. FEI STU 23    1 + 22    
5. FCHPT STU 20 20 + 0    
6. SjF STU 19    0 + 19    
7. SZU 17     0 + 17    
8. SvF STU 14    0 + 14    
  PRAF UK 14  8 + 6    
  FMFI UK 14 14 + 0    
11. FSEV UK 11 11 + 0    
12. PRIF UK 1   1 + 0    
           

Výsledky fakultných družstiev po 4 kolách – ženy + muži

     
           
1. FTVŠ UK 251 188 + 63    
2. EU 225 151 + 74    
3. LF UK 121   82 + 39    
4. FEI STU 64   41 + 23    
5. FCHPT STU 63   43 + 20    
6. SvF STU 48   34 + 14    
7. SjF STU 38   19 + 19    
8. FMFI UK 33   19 + 14    
  PRAF UK 33   19 + 14    
10. SZU 27   10 + 17    
11. FSEV UK 18     7 + 11    
12. FAF UK 10  10 + 0    
13. PRIF UK 9   8 + 1    
14. FIF UK 6   6 + 0    
15. FM UK 1   1 + 0