BRATISLAVSKÁ VYSOKOŠKOLSKÁ LIGA BASKETBAL ŽENY 2013/2014

NÁZOV SÚŤAŽE: Bratislavská vysokoškolská liga v basketbale žien
USPORIADATEĽ: Súťaž riadi SAUŠ a VŠK FTVŠ UK Bratislava (garant súťaže PaedDr. G. Argaj, PhD.)
PODMIENKY ÚČASTI: Podľa smernice SAUŠ pre kolektívne športy na akademický rok 2013/2014
SÚŤAŽNÝ PORIADOK: Hrá sa podľa súčasných pravidiel basketbalu FIBA.
SÚŤAŽNÝ SYSTÉM: Hrá sa systémom každý s každým doma a vonku. Play off sa nehrá!
PRIHLÁŠKY: Termín prihlásenia a nahlásenie hracieho dňa  je do 30. 9. 2013 na mailovú adresu: argaj@fsport.uniba.sk 
LOSOVANIE: Uskutoční sa po ukončení prihlasovania družstiev.
TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE:

Prihlásené družstvá musia mať vlastnú telocvičňu (halu), ukazovateľ času, skóre a 24 sekúnd, dresy s číslami.
Rozlosovanie zápasov, termíny stretnutí a delegovanie rozhodcov sa nehlási - je zverejnené na webovej stránke: www.fsport.uniba.sk (linky /O FAKULTE/ŠPORTOVÁ ČINNOSŤNOSŤ/VYSOKOŠKOLSKÁ LIGA). V prípade zmeny termínu zápasu sú družstvá povinné s predstihom troch dní  nahlásiť zmenu na e-mail: argaj@fsport.uniba.sk
Vyplácanie rozhodcov zabezpečuje domáce družstvo (6 € pre jedného rozhodcu). Vyúčtovanie týchto nákladov sa bude realizovať:
Treba priniesť: zápisy, príkazné zmluvy uzatvorené s rozhodcami, a výplatnú listinu rozhodcov. 
Výsledok stretnutia hlási domáce družstvo najneskôr nasledujúci deň po stretnutí do 12. 00 hod. na e-mailovú adresu argaj@fsport.uniba.sk alebo na mobil 0902 673841.

SPÔSOB ROZHODOVANIA: Stretnutia rozhodujú dvaja rozhodcovia, ktorých deleguje oblastná rozhodcovská komisia SBA.
SPÔSOB PODÁVANIA NÁMIETOK A PROTESTOV: Družstvo podáva námietku alebo protest písomne najneskôr nasledujúci deň po stretnutí na e-mailovú adresu garanta súťaže. Námietku alebo protest rieši športovo-technická komisia SAUŠ a garant súťaže.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA: Víťazné družstvo získava titul „Víťaz bratislavskej vysokoškolskej ligy v basketbale žien“ v akademickom roku 2013/2014. 

KONTAKTY
ZOZNAM PRIHLÁSENÝCH DRUŽSTIEV:

  • FHI EU (trénerka: PaedDr. Lenka Podgórska, ctvs@dec.euba.sk, mobil: 0905 726865, adresa telocvične: Horský park, hrací deň: utorok 18.30 hod.)
  • FCHPT STU (tréner: Mgr. Robin Pělucha, PhD., e-mail: robinpelucha@gmail.com, mobil: 0903 246114, adresa telocvične: FCHPT STU, Radlinského 9, hrací deň: streda  18.00 hod)
  • Prírodovedecká fakulta UK (tréner: Mgr. Igor Remák, e-mail: igor.remak@gmail.com, mobil: 0904 492940, adresa telocvične: ŠD Ľ. Štúra, Mlynská dolina, hrací deň: pondelok, 20.30 hod)
  • FTVŠ UK (tréner: PaedDr. Gustáv Argaj, PhD., e-mail: argaj@fsport.uniba.sk, mobil: 0902 673841, adresa telocvične: FTVŠ UK, Lafranconi, Nábrežie L. Svobodu 9, hrací deň: pondelok 19.30 hod)
  • Filozofická fakulta UK (tréner: Mgr. Marko Mižičko, PhD., e-mail: mizickom@fphil.uniba.sk, mobil: 0915 747164, adresa telocvične: Mlynská dolina, atriové domky „J“, hrací deň: štvrtok 19.00 hod)
  • Lekárska fakulta UK (tréner: PaedDr. Róbert Važan, e-mail: robert.vazan@fmed.uniba.sk, mobil: 0905 516 237 , adresa telocvične: Mlynská dolina,  manželské internáty, telocvičňa Lekárskej fakulty UK-vchod od zadu, nie cez vrátnicu , hrací deň: utorok 16.30 hod)
  • Stavebná fakulta STU (trénerka: Mgr. Zita Herzanová, e-mail: herzanova@is.stuba.sk, mobil: 0944 183725, adresa telocvične: SF STU, Radlinského 11, 813 68 Bratislava, hrací deň: utorok 17.00 hod)

ROZPIS STRETNUTÍ A VÝSLEDKY

Zimný semester

DÁTUM DOMÁCI HOSTIA VÝSLEDOK
22.10.2013 FHI EU Lekárska fakulta UK 65:40
23.10.2013 FCHPT STU Filozofická fakulta UK 52:43
21.10.2013 Prírodovedecká fakulta UK FTVŠ UK 42:70
12.11.2013 Lekárska fakulta UK FTVŠ UK 38:78
3.12.2013 Filozofická fakulta UK Prírodovedecká fakulta UK 42:49
12.11.2013 FHI EU FCHPT STU 58:48
19.11.2013 Stavebná fakulta STU FHI EU 52:36
27.11.2013 FCHPT STU Lekárska fakulta UK Po dohode sa zápas zopakuje v LS (veľkosť lopty 6)
25.11.2013 Prírodovedecká fakulta UK FHI EU 60:64
25.11.2013 FTVŠ UK Filozofická fakulta UK 66:44
3.12.2013 Stavebná fakulta STU FCHPT STU Stavebná fakulta STU nenahlásila výsledok
10.12.2013 Lekárska fakulta UK Filozofická fakulta UK 24:60
  FHI EU FTVŠ UK Zápas sa odkladá do LS
11.12.2013 FCHPT STU Prírodovedecká fakulta UK 59:49
  Prírodovedecká fakulta UK Stavebná fakulta STU Odložené na LS

 

TABUĽKA (9. 12. 2013)

Por. Družstvo Zápasy Víťazstvá Prehry Dal Dostal Body
1 FHI EU 4 3 1 223 200 7
2 FTVŠ UK 3 3 0 214 124 6
3 Prírodovedecká fakulta UK 4 1 3 200 235 5
4 Filozofická fakulta UK 4 1 3 189 191 5
5 FCHPT STU 3 2 1 159 150 5
6 Stavebná fakulta STU 1 1 0 52 36 2
7 Lekárska fakulta UK 3 0 3 102 203 3

 

ROZPIS STRETNUTÍ A VÝSLEDKY

Letný semester

Niektoré družstvá musia odohrať v jednom týždni aj 2 zápasy. Dôvodom je neskoré prihlásenie Stavebnej fakulty STU do súťaže a neodohrané zápasy niektorých družstiev v ZS 2013/2014.

DÁTUM DOMÁCI HOSTIA VÝSLEDOK
26.2.2014 FCHPT STU Lekárska fakulta UK 69:38
25.2.2014 FHI EU FTVŠ UK 62:59
24.2.2014 Prírodovedecká fakulta UK Stavebná fakulta STU 37:50
3.3.2014 FTVŠ UK FCHPT STU 58:53
6.3.2014 Filozofická fakulta UK FHI EU Na žiadosť FHI EU odložené
4.3.2014 Lekárska fakulta UK Prírodovedecká fakulta UK 34:64
13.3.2014 Filozofická fakulta UK Stavebná fakulta STU 50:62
11.3.2014 Stavebná fakulta STU FTVŠ UK 47:42 
18.3.2014 Lekárska fakulta UK Stavebná fakulta STU 31:75
ODVETNÁ ČASŤ SÚŤAŽE
25.3.2014 Lekárska fakulta UK FHI EU 28:40
27.3.2014 Filozofická fakulta UK FCHPT STU 57:56
24.3.2014 FTVŠ UK Prírodovedecká fakulta UK 0:20
25.3.2014 Stavebná fakulta STU Filozofická fakulta UK 59:33
31.3.2014 FTVŠ UK Lekárska fakulta UK 20:0
31.3.2014 Prírodovedecká fakulta UK Filozofická fakulta UK 55:56
2.4.2014 FCHPT STU FHI EU 81:42
1.4.2014 FHI EU Stavebná fakulta STU 57:63
8.4.2014 Lekárska fakulta UK FCHPT STU 33:66
8.4.2014 FHI EU Prírodovedecká fakulta UK 73:78
10.4.2014 Filozofická fakulta UK FTVŠ UK 52:78
7.4.2014 FTVŠ UK Stavebná fakulta STU 60:58
16.4.2014 FCHPT STU Stavebná fakulta STU 38:68
14.4.2014 FTVŠ UK FHI EU 69:62
14.4.2014 Prírodovedecká fakulta UK FCHPT STU 67:55
24.4.2014 Filozofická fakulta UK Lekárska fakulta UK 64:42
22.4.2014 Stavebná fakulta STU Prírodovedecká fakulta UK 70:39
30.4.2014 FCHPT STU FTVŠ UK 59:81
29.4.2014 FHI EU Filozofická fakulta UK 66:54
28.4.2014 Prírodovedecká fakulta UK Lekárska fakulta UK 70:37
6.5.2014 Stavebná fakulta STU Lekárska fakulta UK 66:8

 

TABUĽKA (21. 3. 2014)

Por. Družstvo Zápasy Víťazstvá Prehry Dal Dostal Body
1 SF STU 12 11 1 743 476 23
2 FTVŠ UK 12 9 3 681 537 21
3 FHI EU 12 6 6 630 610 18
4 FCHPT STU 12 6 6 677 700 18
5 PF UK 12 5 7 681 667 17
6 FF UK 12 5 7 623 661 17
7 LF UK 12 0 12 353 737 12

 

                                      FTVŠ UK Bratislava
                            Comenius University Bratislava

 

           Blahoželáme víťaznému družstvu zo Stavebnej fakulty STU!

28.03.2014 08:31