Funkčné obdobie členov Disciplinárno- arbitrážneho senátu SAUŠ sú štyri roky. 

Predseda/Región Bratislava: 
PaedDr. Ján Janík

EU Bratislava, CTVŠ
Ekonomická univerzita, Liptovská 4, 82109 Bratislava  
e-mail: janojanik@gmail.com, tel.: 0905214608

Región Západ: 
PaedDr. PhDr. Ivan Janko, PhD.

ZŠK Slávia SPU Nitra
Čsl. armády 1, 949 01 Nitra
e-mail: ivan.janko@uniag.sk, ijanko48@gmail.com, tel.: 0905 299 713

Región Stred:
PaedDr. Peter Zbiňovský, PhD.

ŠK Univerzita Mateja Bela  
Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica 
e-mail: peter.zbinovsky77@gmail.com, sportklub@umb.sk, tel.: 048/ 446 5192, 0907 843 516

Región Východ: 
Mgr. Terézia Slančová, PhD.
TJ Slávia PU PO
Ul. 17. novembra 13, 081 16 Prešov
e-mail: terezia.slancova@unipo.sk, tel.: 051/ 747 05 76, 0905 568 336