Slovenská asociácia univerzitného športu v spolupráci s Ministerstvom školstva vedy výskumu a športu, Slovenským zväzom ľadového hokeja, mestskou časťou Bratislava – Ružinov a Ružinovským športovým klubom zorganizovala v rokoch 2013 a 2014 dva úspešné ročníky Hokejového turnaja univerzít Slovenskej republiky, na ktorých sa zúčastnili najlepšie družstvá z univerzít z celého Slovenska. 

Na základe pozitívnych ohlasov sa Slovenská asociácia univerzitného športu rozhodla zorganizovať 3. ročník tohto podujatia na zimnom štadióne Vladimíra Dzurillu v Bratislave v termíne 4. november 2015 od 8:00. 

Vstupné pre študentov ZDARMA

ÚČASTNÍCI:

Skupina „A“ 

Technická univerzita vo Zvolene
Univerzita Komenského v Bratislave
Prešovská univerzita v Prešove
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne  

Skupina „B“ 

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

OCENENIA:

Tímové ceny:   1. miesto - pohár Víťaza
                          2. miesto - pohár za 2. miesto
                          3. miesto - pohár za 3. miesto
                          4. - 8. medaile za účasť na turnaji
                          Víťaz Fair-play

Individuálne ceny: 

-najlepší brankár turnaja,
-najlepší obranca turnaja,
-najlepší útočník turnaja,
-najproduktívnejší hráč,
-all stars
 

hala

sk. „A“

zápas

sk. „B“

hala

I.

UK - TNUNI

8:00-9:15

STU - UKF

II.

I.

TUZVO-UNIPO

9:30-10:45

UNIZA - UPJŠ KE

II.

II.

TNUNI - UNIPO

11:00-12:15

UKF - UPJŠ KE

I.

II.

UK - TUZVO

12:30-13:45

STU - UNIZA

I.

I.

TUZVO - TNUNI

14:00-15:15

UNIZA - UKF

II.

I.

UNIPO - UK

15:30-16:45

UPJŠ KE- STU

II.