HISTORICKÝ PREHĽAD SVETOVÝCH UNIVERZITNÝCH SÚŤAŽÍ

Letné študentské hry (1924 – 1939)
Letné svetové univerzitné hry (1949 – 1955)
Letné svetové univerziády (1959 – súčasnosť)
Zimné študentské hry (1928 – 1939)
Zimné svetové univerzitné hry (1951 – 1959)
Zimné svetové univerziády (1960 – súčasnosť)

1. Letné študentské hry (1924 – 1939)

Letné študentské hry a letné svetové univerzitné hry sú predchodcami letných svetových univerziád. Organizovali sa v menšom rozsahu športov a účastníkov podujatí.

2. Letné svetové univerzitné hry (1949 – 1955)

1. Termín konania: 28. 08. - 04. 09. 1949
Krajina: Taliansko – Merano
Športy: atletika, basketbal, futbal, tenis, šerm
Počet zúčastnených krajín: 7

2. Termín konania: 16. 08. - 26. 08. 1951
Krajina: Luxembursko
Športy: atletika, pozemný hokej, basketbal, futbal, volejbal,  tenis, plávanie, šerm, skoky do vody
Počet zúčastnených krajín: 12
 
3. Termín konania: 09. 08. - 16. 08. 1953
Krajina: Nemecko - Dortmund
Športy: atletika, basketbal, futbal, tenis, plávanie, šerm, vodné pólo
Počet zúčastnených krajín: 17
 
4. Termín konania: 07. 08. - 14. 08. 1955
Krajina: Španielsko - San Sebastian
Športy: atletika, basketbal, pozemný hokej, futbal, tenis, skoky do vody, plávanie, šerm, vodné pólo
Počet zúčastnených krajín: 26

3. Svetové letné univerziády (1959 – 1999)

1. Termín konania: 26. 08. - 06. 09. 1959
Krajina: Taliansko - Turín
Športy: atletika, basketbal, plávanie, tenis, volejbal, vodné pólo, šerm
Počet zúčastnených krajín: 45
Počet účastníkov: 1407
 
2. Termín konania: 25. 08. - 03. 09. 1961
Krajina: Bulharsko - Sofia
Športy: atletika, basketbal, šerm, gymnastika, plávanie, skoky do vody, tenis, volejbal, vodné pólo
Počet zúčastnených krajín: 32
Počet účastníkov: 1627
 
3. Termín konania: 30. 08. - 08. 09. 1963
Krajina: Brazília - Porto Alegre
Športy: atletika, basketbal, šerm, gymnastika, plávanie, skoky do vody, tenis, volejbal, vodné pólo
Počet zúčastnených krajín: 27
Počet účastníkov: 988
 
4. Termín konania: 20. 08. - 30. 08. 1965
Krajina: Maďarsko - Budapešť
Športy: atletika, šerm, gymnastika , basketbal, plávanie, tenis, volejbal, skoky do vody, vodné pólo
Počet zúčastnených krajín: 32
Počet účastníkov: 2366 
 
5. Termín konania: 27. 08. - 04. 09. 1967
Krajina: Japonsko - Tokio
Športy: atletika, basketbal, šerm, gymnastika, džudo, plávanie, skoky do vody, tenis, volejbal, vodné pólo
Počet zúčastnených krajín: 30
Počet účastníkov: 1272
 
6. Termín konania: 26. 08. - 06. 09. 1970
Krajina: Taliansko - Turín
Športy: atletika, basketbal, šerm, gymnastika, plávanie, skoky do vody, tenis, vodné pólo, volejbal
Počet zúčastnených krajín: 58
Počet účastníkov: 2808
 
7. Termín konania: 15. 08. - 25. 08. 1973
Krajina: ZSSR - Moskva
Športy: atletika, basketbal, šerm, gymnastika, tenis, zápasenie, plávanie, skoky do vody, volejbal, vodné pólo
Počet zúčastnených krajín: 70
Počet účastníkov: 3636
 
8. Termín konania: 18. 09. - 21. 09. 1975
Krajina: Taliansko - Rím
Šport: atletika
Počet zúčastnených krajín: 38
Počet účastníkov: 617
 
9. Termín konania: 17. 08. - 28. 08. 1977
Krajina: Bulharsko - Sofia
Športy: atletika, basketbal, šerm, gymnastika, tenis, zápasenie, plávanie, skoky do vody, volejbal, vodné pólo
Počet zúčastnených krajín: 78
Počet účastníkov: 4391
 
10. Termín konania: 02. 09. - 13. 09. 1979
Krajina: Mexiko - Mexiko City
Športy: atletika, basketbal, šerm, futbal, gymnastika, plávanie, skoky do vody, tenis, volejbal, vodné pólo
Počet zúčastnených krajín: 94
Počet účastníkov: 4381
 
11. Termín konania: 19. 07. - 30. 07. 1981
Krajina: Rumunsko - Bukurešť
Športy: atletika, basketbal, šerm, gymnastika, tenis, zápasenie, plávanie, skoky do vody, volejbal, vodné pólo
Počet zúčastnených krajín: 86
Počet účastníkov: 4369
 
12. Termín konania: 01. 07. - 12. 07. 1983
Krajina: Kanada - Edmonton
Športy: atletika, basketbal, cyklistika, šerm, gymnastika, plávanie, skoky do vody, tenis, volejbal, vodné pólo
Počet zúčastnených krajín: 73
Počet účastníkov: 3471
 
13. Termín konania: 24. 08. - 04. 09. 1985
Krajina: Japonsko - Kobé
Športy: atletika, basketbal, šerm, futbal, gymnastika, džudo, plávanie, skoky do vody, tenis, volejbal, vodné pólo
Počet zúčastnených krajín: 106
Počet účastníkov: 3946
 
14. Termín konania: 08. 07. - 19. 07. 1987
Krajina: Juhoslávia - Zagreb
Športy: atletika, basketbal, šerm, futbal, gymnastika, plávanie, skoky do vody, tenis, volejbal, vodné pólo, veslovanie,
rýchlostná kanoistika
Počet zúčastnených krajín: 121
Počet účastníkov: 5573
 
15. Termín konania: 22. 08. - 30. 08. 1989
Krajina: Nemecko - Duisburg
Športy: atletika, veslovanie, basketbal, šerm
Počet zúčastnených krajín: 79
Počet účastníkov: 2619
 
16. Termín konania: 14. 07. - 25. 07. 1991
Krajina: Veľká Británia - Sheffield
Športy: atletika, basketbal, šerm, futbal, športová a moderná gymnastika, pozemný hokej, plávanie, skoky do
vody, tenis, volejbal, vodné pólo
Počet zúčastnených krajín: 101
Počet účastníkov: 4622
 
17. Termín konania: 08. 07. - 18. 07. 1993
Krajina: USA - Buffalo
Športy: atletika, veslovanie, basketbal, šerm, futbal, gymnastika, plávanie, baseball, skoky do vody, volejbal, tenis, vodné pólo
Počet zúčastnených krajín: 117
Počet účastníkov: 5145 
 
18. Termín konania: 23. 08. - 03. 09. 1995
Krajina: Japonsko - Fukuoka
Športy: atletika, baseball, basketbal, moderná a športová gymnastika, vodné pólo, tenis, džudo, plávanie, skoky do  vody, volejbal, šerm, atletika, futbal
Počet zúčastnených krajín: 162
Počet účastníkov: 5740
 
19. Termín konania: 20. 08. - 31. 08. 1997
Krajina: Taliansko - Sicília
Športy: basketbal, futbal, plávanie, športová a moderná gymnastika, tenis, atletika, šerm, skoky do vody, volejbal, vodné pólo
Počet zúčastnených krajín: 124
Počet účastníkov: 5286
 
20. Termín konania: 03. 07. - 13. 07. 1999
Krajina: Španielsko - Palma de Mallorca
Športy: atletika, basketbal, športová gymnastika, šerm, futbal, jachting, džudo, tenis, plávanie, volejbal, skoky do vody, vodné pólo
Počet zúčastnených krajín: 125
Počet účastníkov: 6009
 
21. Termín konania: 22.8. – 1.9.2001
Krajina : Čína - Peking
Športy : atletika, basketbal, šerm, futbal, moderná a športová gymnastika, plávanie, skoky do vody, vodné pólo, tenis, volejbal, stolný tenis, džudo
Počet zúčastnených krajín: 165
Počet účastníkov: 6 757 
 
22. Termín konania: 21. – 31.8.2003
Krajina : Kórea - Daegu
Športy : atletika, basketbal, šerm, futbal, moderná a športová gymnastika, plávanie, skoky do vody, vodné pólo, tenis, volejbal, džudo, taekwondo, lukostreľba
Počet zúčastnených krajín: 118
Počet účastníkov: 6 643
 
23. Termín konania: 11. – 21.8.2005
Krajina : Turecko – Izmir
Športy : atletika, basketbal, šerm, futbal, moderná a športová gymnastika, plávanie, skoky do vody, vodné pólo, tenis, volejbal, zápasenie, windsurfing, taekwondo, lukostreľba
Počet zúčastnených krajín: 147
Počet účastníkov: 7 277
 
24. Termín konania: 8. – 18.8.2007
Krajina : Thajsko – Bangkok
Športy : atletika, basketbal, šerm, futbal, moderná a športová gymnastika, plávanie, skoky do vody, vodné pólo, tenis, volejbal, zápasenie, judo, taekwondo, športová streľba, golf
Počet zúčastnených  krajín: 156
Počet účastníkov: 9000

25. Termín konania: 1. - 12.7.2009
Krajina : Srbsko - Belehrad 
Športy : atletika, basketbal, šerm, futbal, moderná a športová gymnastika, plávanie, skoky do vody, vodné pólo, tenis, volejbal,  judo, taekwondo, lukostreľba, stolný tenis
Počet zúčastnených  krajín: 145
Počet účastníkov: 6300

26. Termín konania: 12. - 23.8.2011
Krajina: Čína - Shenzhen, Guangdong
Športy: atletika, lukostreľba, basketbal, šerm, futbal, gymnastika, plávanie, skoky do vody, vodné pólo, tenis, volejbal, zápasenie, judo, taekwondo, športová streľba, golf, bedminton, cyklistika, šachy, veslovanie, stolný tenis, vzpieranie
Počet zúčastnených krajín: 150
Počet účastníkov: 9000

27. Termín konania: 6. - 17.7.2013
Krajina: Rusko - Kazaň
Športy: atletika, basketbal, šerm, futbal, gymnastika, plávanie, synchronizované plávania, skoky do vody, vodné pólo, tenis, volejbal, zápasenie, judo, streľba, bedminton, šachy, veslovanie, stolný tenis, vzpieranie, box, kanoe, pozemný hokej, rugby, sambo, wrestling 
Počet zúčastnených krajín: 162
Počet účastníkov: 10 442 

4. Zimné študentské hry (1928 - 1939)

Zimné študentské hry a zimné svetové univerzitné hry boli predchodcami zimných svetových univerziád. Športovci súťažili len v lyžiarskych disciplínach.

5. Zimné svetové univerzitné hry (1951 - 1959)

1. Termín konania: 22. 01. - 28. 01. 1951
Krajina: Rakúsko - Badgastein
Šport: lyžovanie
Počet zúčastnených krajín: 9
 
2. Termín konania: 02. 03. - 08. 03. 1953
Krajina: Švajčiarsko - Saint Moritz
Šport: lyžovanie
Počet zúčastnených krajín: 17
 
3. Termín konania: 01. 03. - 07. 03. 1955
Krajina: Juhoslávia - Jahorina
Šport: lyžovanie
Počet zúčastnených krajín: 6
 
4. Termín konania: 19. 02. - 24. 02. 1957
Krajina: Nemecko - Oberammergau
Šport: lyžovanie
Počet zúčastnených krajín: 10
 
5. Termín konania: 16. 02. - 21. 02. 1959
Krajina: Rakúsko - Zell am See
Šport: lyžovanie
Počet zúčastnených krajín: 10

6. Zimné svetové univerziády (1960 – 1999)

1. Termín konania: 28. 02. - 06. 03. 1960
Krajina: Francúzsko - Chamonix
Športy: ľadový hokej, krasokorčuľovanie, alpské lyžovanie, bežecké lyžovanie, skoky na lyžiach, severská kombinácia
Počet zúčastnených krajín: 15
Počet účastníkov: 145
 
2. Termín konania: 06. 03. - 12. 03. 1962
Krajina: Švajčiarsko - Villars
Športy: ľadový hokej, krasokorčuľovanie, alpské lyžovanie, bežecké lyžovanie, skoky na lyžiach, severská kombinácia
Počet zúčastnených krajín: 21
Počet účastníkov: 343
 
3. Termín konania: 11. 02. - 17. 02. 1964
Krajina: Československo - Špindleruv Mlýn
Športy: krasokorčuľovanie, alpské lyžovanie, bežecké lyžovanie, skoky na lyžiach, severská kombinácia
Počet zúčastnených krajín: 21
Počet účastníkov: 404
 
4. Termín konania: 05. 02. - 13. 02. 1966
Krajina: Taliansko - Sestrriere
Športy: ľadový hokej, krasokorčuľovanie, alpské lyžovanie, bežecké lyžovanie, skoky na lyžiach, severská kombinácia
Počet zúčastnených krajín: 28
Počet účastníkov: 434
 
5. Termín konania: 21. 01. - 28. 01. 1968
Krajina: Rakúsko - Innsbruck
Športy: ľadový hokej, krasokorčuľovanie, rýchlokorčuľovanie, bežecké lyžovanie, skoky na lyžiach, severská kombinácia
Počet zúčastnených krajín: 26
Počet účastníkov: 589
 
6. Termín konania: 03. 04. - 09. 04. 1970
Krajina: Fínsko - Rovaniemi
Športy: ľadový hokej, krasokorčuľovanie, rýchlokorčuľovanie, alpské lyžovanie, bežecké lyžovanie, skoky na lyžiach, severská kombinácia
Počet zúčastnených krajín: 25
Počet účastníkov: 568
 
7. Termín konania: 26. 02. - 05. 03. 1972
Krajina: USA - Lake Placid
Športy: ľadový hokej, krasokorčuľovanie, rýchlokorčuľovanie, alpské lyžovanie, skoky na lyžiach, severská kombinácia
Počet zúčastnených krajín: 22
Počet účastníkov: 315
 
8. Termín konania: 06. 04. - 13. 04. 1975
Krajina: Taliansko - Livigno
Športy: alpské lyžovanie, bežecké lyžovanie
Počet zúčastnených krajín: 15
Počet účastníkov: 191
 
9. Termín konania: 05. 03. - 12. 03. 1978
Krajina: Československo - Špindlerúv Mlýn
Športy: alpské lyžovanie, bežecké lyžovanie, severská kombinácia
Počet zúčastnených krajín: 21
Počet účastníkov: 347
 
10. Termín konania: 23. 02. - 04. 03. 1981
Krajina: Španielsko - Jaca
Športy: ľadový hokej, krasokorčuľovanie, alpské lyžovanie, bežecké lyžovanie, skoky na lyžiach
Počet zúčastnených krajín: 28
Počet účastníkov: 583
 
11. Termín konania: 17. 02. - 27. 02. 1983
Krajina: Bulharsko - Sofia
Športy: ľadový hokej, krasokorčuľovanie, alpské lyžovanie, bežecké lyžovanie, skoky na lyžiach, severská kombinácia
Počet zúčastnených krajín: 31
Počet účastníkov: 812
 
12. Termín konania: 16. 02. - 24. 02. 1985
Krajina: Taliansko - Belluno
Športy: ľadový hokej, krasokorčuľovanie, alpské lyžovanie, bežecké lyžovanie, skoky na lyžiach, severská kombinácia, short track
Počet zúčastnených krajín: 29
Počet účastníkov: 844
 
13. Termín konania: 21. 02. - 28. 02. 1987
Krajina: Československo - Štrbské Pleso
Športy: ľadový hokej, krasokorčuľovanie, alpské lyžovanie, bežecké lyžovanie, skoky na lyžiach, severská kombinácia
Počet zúčastnených krajín: 28
Počet účastníkov: 941
 
14. Termín konania: 02. 03. - 12. 03. 1989
Krajina: Bulharsko - Sofia
Športy: ľadový hokej, alpské lyžovanie, short track, biatlon, krasokorčuľovanie, bežecké lyžovanie, skoky na lyžiach,
severská kombinácia
Počet zúčastnených krajín: 32
Počet účastníkov: 1179
 
15. Termín konania: 02. 03. - 10. 03. 1991
Krajina: Japonsko - Sapporo
Športy: ľadový hokej, krasokorčuľovanie, alpské lyžovanie, short track, bežecké lyžovanie, skoky na lyžiach, severská kombinácia
Počet zúčastnených krajín: 34
Počet účastníkov: 1073
 
16. Termín konania: 06. 02. - 14. 02. 1993
Krajina: Poľsko - Zakopané
Športy: krasokorčuľovanie, biatlon, bežecké lyžovanie, zjazdové lyžovanie, ľadový hokej, short track, severská  kombinácia
Počet zúčastnených krajín: 41
Počet účastníkov: 1040
 
17. Termín konania: 18. 2. - 26. 02. 1995
Krajina : Španielsko - Jaca
Športy: hokej, krasokorčuľovanie, bežecké lyžovanie, zjazdové  lyžovanie, short track, skoky, severská kombinácia
Počet zúčastnených krajín: 41
Počet účastníkov: 1209
 
18. Termín konania: 24. 01. - 02. 02. 1997
Krajina: Kórea - Muju - CHonju
Športy: hokej, krasokorčuľovanie, short track, bežecké lyžovanie, zjazdové lyžovanie, skoky, severská kombinácia, biatlon
Počet zúčastnených krajín: 48
Počet účastníkov: 1406
 
19. Termín konania: 22. 01. - 30. 01. 1999
Krajina: Slovensko - Poprad - Tatry
Športy: short track, krasokorčuľovanie, skoky na lyžiach, severská kombinácia, zjazdové lyžovanie, beh na lyžiach, biatlon, ľadový hokej, snowboarding
Počet zúčastnených krajín: 40
Počet účastníkov: 1412
 
20. Termín konania: 7.- 17.2.2001
Krajina: Poľsko - Zakopané
Športy : zjazdové lyžovanie, bežecké lyžovanie, krasokorčuľovanie, short track, hokej, biatlon, snovboarding, skoky, severská kombinácia
Počet zúčastnených krajín: 40
Počet účastníkov: 1 454
 
21. Termín konania: 16. – 26.1.2003
Krajina : Taliansko – Tarvisio
Športy : zjazdové lyžovanie, bežecké lyžovanie, krasokorčuľovanie, short track, hokej, biatlon, snovboarding, skoky, severská kombinácia
Počet zúčastnených krajín: 50
Počet účastníkov: 1 935
 
22. Termín konania: 12. – 22.1.2005
Krajina : Rakúsko – Innsbruck
Športy : zjazdové lyžovanie, bežecké lyžovanie, krasokorčuľovanie, short track, hokej, biatlon, snowboarding, skoky, severská kombinácia, rýchlokorčuľovanie
Počet zúčastnených krajín : 50
Počet účastníkov : 2 060
 
23. Termín konania: 17. – 27.1.2007
Krajina : Taliansko – Toríno
Športy : zjazdové lyžovanie, severská kombinácia, krasokorčuľovanie, synchron. krasokurčuľovanie , bežecké lyžovanie, skoky na lyžiach, short track, hokej, biatlon, snowboarding, curling
Počet zúčastnených krajín : 52
Počet účastníkov : 2 627

24. termín konania: 18. - 28.2.2009
Krajina : Čína - Harbin
Športy : zjazdové lyžovanie, severská kombinácia, krasokorčuľovanie, rýchlostné korčuľovanie , bežecké lyžovanie, skoky na lyžiach, short track, hokej, biatlon, snowboarding, curling, freestylové lyžovanie
Počet zúčastnených krajín : 44
Počet účastníkov : 2 326

25. termín konania: 27. - 6.2.2011
Krajina : Turecko -  Erzurum
Športy: zjazdové lyžovanie, severská kombinácia, krasokorčuľovanie, bežecké lyžovanie, skoky na lyžiach, short track, hokej, biatlon, snowboarding, curling, freestylové lyžovanie
 Počet zúčastnených krajín : 58
Počet účastníkov : 1 880

26. termín konania: 11. - 21. 12.2013
Krajina : Taliansko - Trentino
Športy: zjazdové lyžovanie, severská kombinácia, krasokorčuľovanie, bežecké lyžovanie, skoky na lyžiach, short track, hokej, biatlon, snowboarding, curling, freestylové lyžovanie, rýchlostné krasokorčuľovanie
Počet zúčastnených krajín : 51
Počet účastníkov : 1 725