Členský príspevok:

Členská základňa/1 člen = 1 EUR

Úhrada na číslo účtu:

IBAN: SK8611000000002625731435
SWIFT/BIC: TATRSKBX

Členský poplatok musí byť uhradený najneskôr do 30. júna daného roku.

 

  Úhrada členského príspevku 2017

 

 

  Úhrada členského príspevku 2016