RADA SAUŠ 2022

Pozvánka na zasadnutie Rady SAUŠ

Rokovací poriadok

Prezenčná listina Rada SAUŠ

Zápis RADA SAUŠ

Delegačný list_RADA SAUŠ

Výročná správa o činnosti kontrolóra SAUŠ 2022

Prezentácia z Rady SAUŠ 2022
 

 

RADA SAUŠ 2021

Pozvánka na zasadnutie Rady SAUŠ

Rokovací poriadok

Prezenčná listina Rada SAUŠ

Zápis RADA SAUŠ

Delegačný list_RADA SAUŠ

 

RADA SAUŠ 2020

Pozvánka na zasadnutie Rady SAUŠ 08.10.2020

Rokovací poriadok 2020

Výročná správa o činnosti kontrolóra SAUŠ 2020

Príloha - Správa o kontrolnej činnosti SAUŠ

Prezentácia z Rady SAUŠ 2020 

Prezenčná listina Rada SAUŠ 8.10.2020

Zápis RADA SAUŠ 8.10.2020

Čestné vyhlásenie účastníka Rady SAUŠ

Delegačný list_RADA SAUŠ 8.10.2020

Rozpočet SAUŠ pre rok 2020

 

RADA SAUŠ 2019

Pozvánka na zasadnutie Rady SAUŠ 23.05.2019

Prezenčná listina Rady SAUŠ 23.05.2019

Zápis zo zasadnutia Rady SAUŠ 23.05.2019

Správa Dozornej rady SAUŠ 2019

Rokovací poriadok 2019

Rozpočet SAUŠ 2019

Prezentácia z Rady SAUŠ 2019 

Poverenie na zastupovanie predsedu DR SAUŠ - Paedr. Jozef Žídek

 

 

RADA SAUŠ 2018

Pozvánka na zasadnutie Rady SAUŠ 29.11.2018

Prezenčná listina Rady SAUŠ 29.11.2018

Zápis zo zasadnutia Rady SAUŠ 29.11.2018

Správa Dozornej rady SAUŠ 2018

Rokovací poriadok 2018

Prehľad úhrady členských príspevkov 2015 - 2018

 

 

RADA SAUŠ 2017

Pozvánka na zasadnutie Rady SAUŠ 23.3.2017

Zápis zo zasadnutia Rady SAUŠ  23.3.2017

Návrh uznesení Rady SAUŠ  23.3.2017 

Prezenčná listina Rady SAUŠ  23.3.2017

 

Pozvánka na zasadnutie Rady SAUŠ 18.12.2017

Zápis zo zasadnutia Rady SAUŠ 18.12.2017

Návrh uznesení Rady SAUŠ 18.12.2017

Prezenčná listina Rady SAUŠ 18.12.2017

 

RADA SAUŠ 2016

Pozvánka na zasadnutie Rady SAUŠ 8.6.2016

Zápis zo zasadnutia Rady SAUŠ  8.6.2016

Návrh uznesení Rady SAUŠ  8.6.2016

Prezenčná listina Rady SAUŠ  8.6.2016

 

Pozvánka na zasadnutie Rady SAUŠ 8.12.2016

Zápis zo zasadnutia Rady SAUŠ  8.12.2016

Návrh uznesení Rady SAUŠ  8.12.2016

Prezenčná listina Rady SAUŠ  8.12.2016