Zmeny v kalendári súťaží SAUŠ na rok 2021

 

Usmernenie_Neúčasť univerzitného tímu

 

Kalendár športových súťaží 

 

Typ súťaže 2016 2017 2018     2019 2020   2021 2022 2023 2024
Súťaže športu pre všetkých x x x x x x x x x
VŠL, Kvaslifikačné turnaje x x x x x x x x x
Regionálne súťaže x x x x x x x x x
FU SR   x   x   x   x  
AM SR     x   x   x   x
ZU SR x   x       x    
LU SR x       x       x
Európske súťaže   x   x   x   x  
AMS x   x   x   x   x
Svetové univerziády   x   x   x   x  

fff

  r.2018, 2022 r.2017, 2019, 2021, 2023 r.2020, 2024
Športy  ZU SR AM SR/ZUSR FU LU SR AM SR/LUSR
basketbal M,Ž   x x x  
volejbal M ,Ž   x x x  
futbal   x x x  
futsal x   x   x
florbal x   x   x
3x3 basketbal M,Ž, MIX   x x x  
beach volejbal   x   x  
     
atletika   x   x  
aerobikový maratón   x     x
aerobik športový   x   x  
alpské lyžovanie x        
bedminton x       x
biatlon letný/zimný x     x  
bežecké lyžovanie x        
cyklistika       x  
golf         x
gymnastika       x  
hokej x       x
karate x       x
orientačný beh   x   x  
plávanie   x   x  
squash          
stolný tenis x       x
šach   x   x  
šerm   x   x  
športové tance x       x
tenis   x   x  
triatlon         x
vodné pólo          
vzpieranie   x   x  
zápasenie   x   x  

 

Výber športov v aktuálnom roku pre jednotlivé typy súťaží schvaľuje VV SAUŠ a ŠTK SAUŠ