VYSOKOŠKOLSKÁ LIGA

 

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA UNIVERZITNÉHO ŠPORTU

Trnavská cesta 37
831 04 Bratislava

E-mail:  saus@saus.sk
Tel., Fax: 00421 2 49 114 506
Tel.:  00421 2 49 114 505


Peter Hamaj
Zamestnanec sekretariátu

Trnavská cesta 37, 831 04 Bratislava 
Tel.:  00421 914 323 770
E-mail: hamaj@saus.sk

 

PaedDr. Július Dubovský
Prezident SAUŠ

Trnavská cesta 37, 831 04 Bratislava
Tel.: 00421 915 876 570
E-mail: prezident@saus.sk

 

Pavol Swiec
Zamestnanec sekretariátu

Trnavská cesta 37, 831 04 Bratislava
Tel.: 00421 911 277 427
00421 915 970 249
E-mail: swiec@saus.sk

 

Martin Mancoš
Zamestnanec sekretariátu

Trnavská cesta 37, 831 04 Bratislava
E-mail: mancos@saus.sk