Letná TUKE Bežecká Výzva 2023 na Technickej univerzite v Košiciach

Oddelenie akademického športu ÚJSŠ TUKE zorganizovalo v poradí už tretiu virtuálnu bežeckú výzvu, ktorej cieľom bolo aktivizovať v letných mesiacoch študentov, zamestnancov i všetkých priateľov našej univerzity. Cieľom a podmienkou k úspešnému absolvovaniu Letnej TUKE Bežeckej Výzvy 2023 bolo v priebehu dvoch mesiacov od 3.7.-3.9. nabehať spolu 40km u žien a 80km u mužov. K nahrávaniu aktivít účastníci využili športovú aplikáciu Strava, ktorá umožňuje prehľadnú archiváciu individuálnych pohybových aktivít. Odmenou pre všetkých, ktorí sa na túto výzvu odhodlali a podmienky splnili bola účastnícka medaile, ktorú pre bežcov venovalo Oddelenie akademického športu ÚJSŠ TUKE. Do podujatia sa zapojilo 70 účastníkov, pričom tri najaktívnejšie fakulty boli: FEI (18), EKF (11) a SJF (8). Pri zohľadnení počtov zamestnancov a študentov jednotlivých fakúlt boli výsledky nasledovné: 1. miesto EKF, 2. miesto LF, 3. miesto FU.
Výsledky Letnej TUKE Bežeckej Výzvy 2023: >>Priebežné výsledky

Podporu týmto virtuálnym športovým podujatiam vyjadril aj súčasný pán rektor prof. Ing. Peter Mésároš, ktorý sa zúčastnil Zimnej aj Letnej edície Bežeckej Výzvy s TUKE 2023, čím len potvrdil, že šport a zdravý životný štýl má na našej univerzite skutočne pevné miesto.

Organizátori už teraz avizujú, že i v nasledujúcom skúškovom období po zimnom semestri sa bude konať ďalšia bežecká a cyklistická výzva.

 

Mgr. Ľuboš Vojtaško, PhD.