TÝŽDEŇ ŠPORTU NA TECHNICKEJ UNIVERZITE V KOŠICIACH

Takmer šesť stovák účastníkov sa aktívne zapojilo v zimnom semestri do týždňa športu na Technickej univerzite v Košiciach, ktorý slávnostne otvoril pán kvestor Ing. Marcel Behún, PhD. a vedúci katedry telesnej výchovy PaedDr. Vladimír Harčarik. Týždeň športu sa konal pri príležitosti osláv novembrových udalostí a súčasne 100. výročia akademického športu na Slovensku. Zastúpená bola široká škála športových podujatí: lezenie na umelej stene, stolný tenis, volejbal, plavecká 100-ka, bedminton, futsalový turnaj o pohár rektora TUKE, skupinové cvičenia, streetball, cyklo/turistická akcia. V rámci tohto týždňa sme organizovali finále univerzít SR 2019 vo florbale na ktorom naši študenti vybojovali druhé miesto. Veríme, že takáto podoba masových univerzitných športových akcií sa stane obľúbenou športovou tradíciou na našej univerzite a osloví stále väčší počet športovcov z radov študentov ale aj zamestnancov.

Najbližšie sa tešíme na VIANOČNÝ FUTBALOVÝ TURNAJ, ktorý sa bude konať 10. decembra 2019.

Stránky, kde sa písalo o Týždni športu na TUKE:

Košice online