Disciplinárno-arbitrážny senát

Funkčné obdobie členov Disciplinárno- arbitrážneho senátu SAUŠ sú štyri roky. 

Predseda: 
PaedDr. Ján Janík

EU Bratislava, CTVŠ
Ekonomická univerzita, Liptovská 4, 82109 Bratislava  
e-mail: janojanik@gmail.com, tel.: 090521460

 

Členovia DaS:

Tomáš Hrnčiar
AC UNIZA
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
e-mail: tomas.hrnciar@uniza.sk

 

Branislav Droščák 
TJ Slávia STU BA
Májová 21, P.O.BOX 10, 850 05 Bratislava 55
e-mail: brano.droscak@gmail.com

 

Terézia Kovalik Slančová
TJ Slávia PU PO
Ul. 17. novembra 13, 081 16 Prešov
e-mail: terezia.slancova@unipo.sk