Orgány

Predseda Regionálnej rady Bratislava: Mgr. Igor Remák, PhD.
AŠK Prírodovedec, Ilkovičova 6, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava
Tel.: 0904492940, e-mail: igor.remak@uniba.sk, igor.remak@gmail.com
 

Predseda ŠTK RR: Martin Mokošák
KTV Prirodovedecká fakulta UK, Staré grunty 36, 842 25 Bratislava
e-mail: mokosak@fns.uniba.sk, tel.: 02/65427327, mobil: +421908114147
 

Člen hospodárskej komisie RR: Lubica Dojčanová
Slávia UK, Hala Mladosť, Trnavská cesta 39, Bratislava
Tel.: 02/44373525
 

Predseda dozornej rady RR: PaedDr. Jozef Žídek
ZO techn.športov  SjF STU Bratislava, Bajzova 4, 821 080 Bratislava 
Tel.: 0905 400302, e-mail: jojozidek@gmail.com