Kluby v regióne

Academic Žilinská univerzita v Žiline (AC UNIZA)
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
Štatutár : PaedDr. Róbert Janikovský
Tel.: 041/ 513 52 51, 0905 383 442, robert.janikovsky@uniza.sk, acuniza@uniza.sk

 

Slávia Žilinská univerzita (Slávia ŽU)
Ul. vysokoškolákov 8014/34, 010 08 Žilina  
Štatutár : Ing. Jozef Gajdošík a Mgr. Martina Michalcová, tel.: 0905477293, slavia@slavia.uniza.sk

 

Hokejový club Žilinská univerzita v Žiline (HC UNIZA)
M. Šinského 936/11, 010 07 Žilina 
Štatutár : Alexander Gašparovič, tel.: 0905 103 966, gasparovic.a@hcuniza.sk
IČO: 52489159

 

TJ Slávia Ekonóm BB
Tajovského 10, 974 01 Banská Bystrica
Štatutár : prof. PaedDr. Juraj Nemec, CSc.
Tel.: 048/ 446 63 18, 0905 164 820, juraj.nemec@umb.sk

 

Hokejový klub UMB
Tr. SNP 62, 974 01 Banská Bystrica
Prezident : PaedDr. Lukáš Opáth, PhD., tel.: 0918 409 914, e-mail: lukas@umbhockey.sk
Gen. manažér: Ing. Milan Kyseľ, tel.: 0910 942948, e-mail: milan@umbhockey.sk
IČO: 50 879 391 

 

ŠK Univerzita Mateja Bela (ŠK UMB)
Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
Štatutár : PaedDr. Peter Zbiňovský, PhD.,
Tel.: 048/ 446 5192, 0907 843 516, peter.zbinovsky77@gmail.com, sportklub@umb.sk
IČO: 14 223 970

 

TJ Slávia TU Zvolen
T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen
Štatutár : Mgr.Karin Baisová, PhD.
Tel.: 045/5206182, 0903 680 880, e-mail: karin.baisova@tuzvo.sk
IČO: 00 592 757  

 

VŠC AOS
ÚTV AOS, 031 01 Liptovský Mikuláš
KTVŠ, Demänová 393, 031 06 Liptovský Mikuláš,
Predseda : Mgr. Dušan Litva, PhD., tel.: 0960 423 088, 0907 417 729, litva@krivan.imafex.sk, dusan.litva@aos.sk

 

Klub športu pre všetkých pri Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici / KŠPV UMB
Národná 739/12, 974 01 Banská Bystrica
Štatutár a kontaktná osoba: PaedDr. Júlia Palovičová PhD., tel. č. 0907 801 191, klubspv@umb.sk

 

Klub ROB Medik Martin
Malá Hora 4, 036 01 Martin
Štatutár : PaedDr. Jozef Šimeček, tel.: 043/ 263 3410, 0905 204 759, simecek@jfmed.uniba.sk

 

UMB BIATHLON TEAM n.o.
Národná 739/12, 974 01 Banská Bystrica
Riaditeľ:  Mgr. Pavel Melicher, tel.: 0905 711 234, melicher@umbteam.sk
Šéftréner: Mgr. Tomáš Fusko, tel.: 0902 902 975, fusko@umbteam.sk
IČO: 5275 9989