Katedry a centrá

 • ÚTV UNIZA
  Univerzitná 8215/ 1, 010 26 Žilina
  PaedDr. Róbert Janikovský, riaditeľ ÚTV
  Tel.: +421 41 513 5251, 0905 383 442, e-mail: robert.janikovsky@uniza.sk 

 

 • ÚTVŠ Technickej univerzity Zvolen
  Ul. T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen
  PaedDr. Martin Kružliak, PhD.
  Tel.: 0905 178 008, e-mail: kruzliak@tuzvo.sk

 

 • KTVŠ FF Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
  Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
  doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD.,vedúci KTVŠ,
  Tel.: 048 446 7526, e-mail: jiri.michal@umb.sk

 

 • KTV Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši
  KTV AOS, P.O.BOX 45, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš
  Mgr. Ján Papay, PhD., vedúci KTV
  Tel.: 0960 423 463, e-mail: papay.jan@gmail.com  

 

 • KTV Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok
  Doc. Peter Krška, PhD., vedúci KTV, tel.: 044432 6842