Kluby v regióne

Akademik TU (ATU)
Watsonova 4/A, 040 01 Košice
Štatutár : Prof. Ing. Ervin Lumnitzer, PhD.
Tel.: 055/6024050, ervin.lumnitzer@tuke.sk
Kontaktná osoba : Mgr. Judita Sádecká, tel.: 0903 678 068, akademik.tu@tuke.sk
IČO: 35 512 644

 

Slávia TU Košice
Watsonova 4/A, 040 01 Košice
Štatutár : Prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc., rektor@tuke.sk
Kontaktná osoba : Marek Mryglot, marek.mryglot@tuke.sk

 

ŠK UNI
Rubínová 2, 040 11 Košice
Štatutár : Ing. Miroslav Štrkolec, tel.: 0905 603 691, strkolec@pobox.sk               

 

TJ Slávia UVLF
Cesta pod Hradovou 11, 040 01 Košice
Štatutár : PaedDr. Anton Čižmárik, tel.: 0905 929 902, anton.cizmarik@uvlf.sk

 

TJ Slávia PU PO
Ul. 17. novembra 13, 080 01 Prešov
Štatutár : Mgr. Terézia Slančová, PhD.
Tel.: 051/ 747 05 76, 0905 568 336, terezia.slancova@unipo.sk

 

BK PU
Ul. 17. Novembra 13, 080 16 Prešov
Štatutár : PaedDr. Dávid Demečko, PhD. 
Tel.: 0902 229 255, david_mede@yahoo.com 

 

TJ Slávia UPJŠ Košice
Medická 6, 040 11 Košice
Štatutár : prof. RNDr. Alexander Fehér, DrSc.,
Tel.: 055/ 234 16 30, 0908 998 241, alexander.feher@upjs.sk
Kontaktná osoba : Dr. Imrich Staško, tel: 0908 998 241, imrich.stasko@upjs.sk
IČO: 31 313 949

 

Florbalový a bedmintonový klub Akademik TU Košice
Jedlíkova 7, 040 11 Košice
Štatutár : Juraj Dudovič
Tel.: 0915 932 219, dudovic@dudovic.sk
Kontaktná osoba : Juraj Dudovič
IČO: 35 562 889