Kluby v regióne

Združenie športových klubov Slávia SPU Nitra (ZŠK Slávia SPU)
Centrum univerzitného športu, ul. Československej armády č. 1, 949 01, Nitra
Štatutár : PaedDr. Ľubomír Urban
Tel.: 037 641 5450, lubomir.urban@uniag.sk
IČO: 31 827 381 
                                 
               

Združenie športových klubov UKF (ZŠK UKF)
Trieda A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
Štatutár : doc. PaedDr. Nora Halmová, PhD., tel.: 0905 581 264, nhalmova@ukf.sk
IČO: 31 875 742

 

Philosophers Nitra
Novomeského 514/6, Nitra 949 12
Štatutár : Ing.Mgr. Branislav Varga, PhD., tel.: 0902 878 283, branovarga13@gmail.com
IČO: 51 068 125

 

GLADIATORS TnUAD Trenčín
Trenčianske Jastrabie 56, 913 22 Trenčianske Jastrabie
Štatutár: Lukáš Frývaldský, tel.č.: 0903 468 513, lfryvaldsky@gmail.com
IČO: 53939042

 

Plavecký klub STU Trnava (PK STU Trnava)
P. O. Box 3, 917 08 Trnava
Štatutár : Tatiana Bergmanová , Študentská 27, 917 00 Trnava, tel: 0905 526 025, e-mail: tanika19600@zoznam.sk, rastislav.hlavaty@stuba.sk
IČO: 42 164 281

 

VK Spartak UJS Komárno
Priemyselná 20, 945 01 Komárno
Generálny manažér: Ing. Ladislav Ferencz, tel.: 0903 710 920, e-mail: ferencz@vkspartak.sk
IČO: 31 825 320