Orgány

Predseda regionálnej rady Západ: PaedDr. Ing. Jaroslav Jedlička, PhD.
SPU Nitra, ul. A. Hlinku,
Člen Dozornej rady, 94976 Nitra
e-mail: Jaroslav.jedlicka@uniag.sk
tel.: 0918596071
 

Predseda ŠTK RR: Daniel Mikušovič 
Centrum univerzitného športu SPU Nitra, Čsl. Armády 1, 949 76 Nitra
​tel.: 0908 082 234, e-mail: daniel.mikusovic@uniag.sk
 

Člen hospodárskej komisie: PaedDr. PhDr. Ivan Janko, PhD.
ZŠK SPU Nitra, ul. Čsl. Armády 1, 94901 Nitra
e-mail: ijanko@satronet.sk
 

Predseda dozornej rady RR: