Sekretariát

SEKRETARIÁT SAUŠ

Sekretariát SAUŠ zabezpečuje činnosť a administratívu asociácie, pripravuje podkladové materiály pre rokovanie VV a koordinuje spoluprácu komisií. Jednotlivé komisie pracujú podľa schválených plánov činnosti.

Július Dubovský
Prezident SAUŠ
dubovsky@saus.sk
prezident@saus.sk
+421 915 876 570
Peter Hamaj
Zamestnanec sekretariátu
hamaj@saus.sk
+421 914 323 770
Pavol Swiec
Zamestnanec sekretariátu
swiec@saus.sk
+421 911 277 427
+421 915 970 249
Martin Mancoš
Zamestnanec sekretariátu
mancos@saus.sk
+421 915 633 535
Andrea Spevárová
Zamestnankyňa sekretariátu

spevarova@saus.sk
saus@saus.sk
+421 907 739 137