Hospodárska komisia

: predseda hospodárskej komisie

Juríková Mária: región Východ

Ivan Janko: región Západ

Zuzana Kubišová: región Stred

: región Bratislava