Športovo-technická komisia

ŠTK  REGIONÁLNY

Mgr. Alena Cepková, PhD. – predsedkyňa ŠTK
tel.: 0908 769 899, e-mail: alena.cepkova@stuba.sk

Región Bratislava:  Martin Mokošák 
tel.: 02 654 27 327, e-mail: mokosak@fns.uniba.sk
KTV, Prírodovedecká fakulta, Mlynská dolina, 84215 Bratislava 

Región Západ: Daniel Mikušovič
tel.: 0908 082 234, e-mail: daniel.mikusovic@uniag.sk
Centrum univerzitného športu SPU Nitra, Čsl. Armády 1, 949 76 Nitra

Región Stred:  Daniel Baránek
tel: 0907647791, e-mail: baranek@uniza.sk
AC Uniza Žilina

Región Východ:  Ľuboš Vojtaško
tel.: 0907 178 531, e-mail: lubos.vojtasko@tuke.sk    

GARANTI ŠPORTOV 

VOLEJBAL –  Ľubomír Paška
Čsl.arm.1.,94976 Nitra, e-mail: lpaska@ukf.sk, tel.: 0905226889

Členovia:

 • Stred: Sklenár, sklenar@uniza.sk,  907848863  ŽU, Univerzitná 8215/1, 01026 Žilina
 • Západ:  Ľubomír Paška, lpaska@ukf.sk, 0905312370, Čsl.arm.1.,94976 Nitra
 • Východ: Slančová Terézia, 0517470576, terezia.slancova@unipo.sk, 17 novembra 13, 08116 Prešov  
 • Bratislava: Dana Mašlejová, 0907144440, dana.maslejova@fmph.uniba.sk, KTVŠ FMFI UK, Mlynská dolina, 84248 Bratislava   

 

FLORBAL – Juraj Dudovič
TUKE, Wupertálska 63, 040 01 Košice, e-mail: dudovic@dudovic.sk, tel.: 0915 932 219 

Členovia:

 • Stred: Baránek, baránek@uniza.sk, 907647791, ŽU Univerzitná 8215/1, 01026 Žilina
 • Západ: Ľubomír Paška, lpaska@ukf.sk, 0905312370, Čsl.arm.1.,94976 Nitra
 • Východ: Juraj Dudovič TUKE, dudovic@dudovic.sk, tel.: 0915 932 219
 • Bratislava: Martin Mokošák, mokosak@fns.uniba.sk, KTV, Prírodovedecká fakulta Mlynská dolina, 84215 Bratislava   

 

BASKETBAL – PaedDr. Pavol Horička PhD. 
e-mail:phoricka@ukf.sk, tel.:0905 505 586 

Členovia:

 • Stred: Andrea Izáková, UMB BB  MOB, 0905920345, KTVŠ FHV UMB Banská Bystrica
 • Západ: PaedDr. Pavol Horička PhD., e-mail: phoricka@ukf.sk; tel 0905505586
 • Východ: Mgr. Kristína Horizralová, kristina.horizralova@tuke.sk, +421 905 710 979, Ústav jazykov, spoločenských vied a akademického športu TUKE, Vysokoškolská 4, 040 01 Košice
 • Bratislava: Mgr. Ľubor Tománek, PhD., Katedra športových hier, UK BA, e-mail: lubor.tomanek@uniba.sk,tel.č.: 0918 340 673 

 

FUTSAL –  Ján Janík 
EU Bratislava, CTVŠ, Ekonomická univerzita, Liptovská 4, 82109 Bratislava, janojanik@gmail.com, tel.: 0905214608  

Členovia:

 • Stred: Dušan Giba, dugiba@gmail.com, 904482379, ŽU, Univerzitná 8215/1, 01026 Žilina
 • Západ: Ľubomír Paška, lpaska@ukf.sk, 0905312370, Čsl.arm.1.,94976 Nitra
 • Východ: Mgr. Patrik Berta, patrik.berta@upjs.sk, +421 918 554 061, Ústav telesnej výchovy a športu, UPJŠ, Ondavská 21, 040 11 Košice
 • Bratislava: Róbert Važan, 0259357367, Ústav Tv a športu LF UK, Špitálska 24, 81372 Bratislava, robert.vazan@fmed.uniba.sk  

 

FUTBAL – Oto Honz 
STU Bratislava, Odd.TVaŠ CJŠ, Strojnícka fakulta STU, Nám.slobody 17,Bratislava, e-mail: oto.honz@stuba.sk, tel.: 0907892477  

Členovia:

 • Stred: Giba, dugiba@gmail.com, 904482379, ŽU Univerzitná 8215/1, 01026 Žilina
 • Západ: PaedDr. Ing. Jaroslav Jedlička, PhD., SPU Nitra, ul. A. Hlinku, e-mail: Jaroslav.jedlicka@uniag.sk, tel.: 0918596071
 • Východ: PaedDr. Vladimír Harčárik, vladimir.harcarik@tuke.sk, +421 907 951 832, Ústav jazykov, spoločenských vied a akademického športu TUKE, Vysokoškolská 4, 040 01 Košice
 • Bratislava: Oto Honz STU Bratislava, oto.honz@stuba.sk  

 

ŠACH – Ján Kocúr 
email: kocurjanzak@gmail.com, tel. č.: 0917 571 710

ŠPORTOVÉ LEZENIE – Mgr. Patrik Berta, email: patrik.berta@upjs.sk

TANEČNÝ ŠPORT –  Petr Horáček

 • Mgr.Petr Horáček (BA) – predseda,  mob.: 1421-905297222 , e-mail : horacekpetr@gmail.com
 • Dr. Milan Mižičko,PhD. (BA) – podpredseda
 • Ing.Tomáš Surovec (NT)
 • Ing.Karol Korman (ŽA)
 • Mgr.Michaela Kovács (KE)

 

GARANTI ŠPORTOV  

 • BIATLON ZIMNÝ A LETNÝ – Peter Petrovič, FTVŠ UK, Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava e-mail: petrovic@fsport.uniba.sk, tel.: 0905 587 012   
 • BASEBALL A SOFTBALL – Roman Holekši, Botanická 14, 917 08 Trnava e-mail: baseball@angels.sk, tel.: 0905 238 303  
 • PLÁVANIE – Yvetta Macejková, FTVŠ UK, Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava e-mail: macejkova@fsport.uniba.sk, tel.: 02/2066 9935, 0904 092 134  
  člen: Ivan Janko,  ijanko@satronet.sk,  0905299713, Čsl.armády 1, 94901 Nitra   
 • ZJAZDOVÉ LYŽOVANIE – Mgr. Pavol Chovaňák PhD. e-mail: pavol.chovanak@zsl.sk, tel.:+421 917 448 364
 • BEŽECKÉ LYŽOVANIE – Ing. Ondrej Tuka – e-mail: ondre.tuka@zsl.sk, tel.:+421 910 357 431
 • SNOWBOARDING – Ing. Matej Matys – e-mail: mato.matys@gmail.com, tel.:+421 904 273 970
 • KARATE – PhDr. Viktória Semaníková, tel. 0907 570 142, e-mail: semanikova.viktoria@gmail.com
 • JUDO – Rastislav Mezovský, SZTK, Junácka 6, 832 80 Bratislava e-mail: mezovsky@judo.sk, tel.: 0911 444 057   
 • ATLETIKA – Ivan Čillík, KTVŠ FHV UMB, Tajovského 40, 975 49 Banská Bystrica e-mail:ivan.cillik@umb.sk, tel.: 0905 137 795   
 • ŠPORTOVÁ STREĽBA – Mgr. Barbora Reichová, e-mail: ssz@shooting.sk, tel.č.: 0905431726
 • PLÁŽOVÝ VOLEJBAL – Marian Uvaček, Odd.TVaŠ CJŠ,  Strojnícka fakulta STU, Nám.slobody 17,Bratislava e-mail:marian.uvacek @stuba.sk, tel.:0908424695  
 • TENIS – Mgr. Juraj Nemček, Príkopova 6, 831 03 Bratislava, e-mail: ​juraj.nemcek@stz.sk, tel.: 0905 222 870
 • SQUASH, GOLF – Zuzana Kazániová, Ružová 26, 010 01 Žilina e-mail: kazka28@azet.sk, tel.: 0910 940 036   
 • TRIATLON – Jozef Jurášek, Junácka 6, 832 80 Bratislava e-mail: jurasek@triathlon.sk, tel.: 0905 648 349  
 • GYMNASTICKÉ ŠPORTY – Oľga Kyselovičová, Alžbetínska 31, 900 44 Tomášov e-mail: olga.kyselovicova@uniba.sk, tel.: 0903 227 582     
 • ORIENTAČNÉ ŠPORTY – Ján Mižúr, NŠC, Trnavská 39, 831 04 Bratislava,  e-mail: mizur@sportcenter.sk, tel.: 02/4920 0335 Orientačný beh, cykloorientačný pretek, lyžiarsky orientačný beh   
 • ŠERM – Karolína Belas, karolinaaujeska@gmail.com, Akadémia šermu,  Trnavská cesta 39, 83104 Bratislava, 0948100773
 • VODNÝ SLALOM – Anton Čižmárik, Odd. TV UVL, Cesta nad Hradovou 11, 040 01 Košice e-mail: cizmarik@uvm.sk, tel.: 0905 929 902;
 • VZPIERANIE – Mgr. Milan Kováč, email: milan.kovac.ml@gmail.com, tel.: 0904 995 018 
 • TANEČNÝ ŠPORT – Petr Horáček, ZŠ Za kasárňou 2, 831 03 Bratislava e-mail: horacekpetr@gmail.com, tel.: 0905 297 222  
 • HOKEJ – Róbert Pukalovič, Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava e-mail: pukalovic@szlh.sk, tel.: 0905 234 744   
 • SHORT TRACK – Ján Magdoško, Za Hornádom 15, 052 01 Spišská Nová Ves e-mail: magdosko@stez.sk, tel.: 053/4426 240  
 • ZÁPASENIE –  Valentová Soňa, Junácka 6, 832 280 Bratislava 0917476268, szz@zapasenie.sk 
 • BEDMINTON – Mgr. Juraj Dudovič, Akademik TU, Watsonova 4/A, 040 01 Košice, e-mail: dudovic@dudovic.sk, tel.: 0915 932 219 
 • TAEKWONDO – Mário Švec, Kostolianska cesta 157, 040 01 Košice e-mail: dojang78@yahoo.com, tel.: 0905 267 973  
 • ŠACH – Ján Kocúr, email:  kocurjanzak@gmail.com , tel. č.: 0917 571 71
 • LUKOSTREĽBA – Vladimír Bužek, Junácka 6, 832 80 Bratislava, e-mail: vbuzek@archerysvk.sk, tel.: 0903 202 270

 

Športový zväz (ŠZ)

 • Hádzaná ŠZ
 • Cyklistika ŠZ
 • Jachting ŠZ
 • Stolný tenis ŠZ
 • Veslovanie ŠZ
 • Krasokorčuľovanie ŠZ
 • Vodné pólo ŠZ
 • Sev.lyž.a skoky na lyžiach ŠZ
 • Jazdectvo ŠZ
 • Vodné lyžovanie ŠZ
 • Golf ŠZ
 • Rýchlostná kanoistika ŠZ
 • Lukostreľba ŠZ 

Smernica pre činnosť Športovo-technickej komisie Slovenskej asociácie univerzitného športu

1.Štruktúra Športovo-technickej komisie SAUŠ

Športovo-technickú komisiu (ďalej len ŠTK) Slovenskej asociácie univerzitného športu (ďalej len SAUŠ) riadi predseda ŠTK,  ktorý je predsedom SAUŠ pre šport.
Jej členmi sú predsedovia jednotlivých Športových komisií (ďalej len ŠK) reprezentujúcich jednotlivé športové odvetvia.
Predsedov jednotlivých ŠK navrhuje predseda ŠTK SAUŠ a schvaľuje ich do funkcie Výkonný výbor SAUŠ.
Členmi ŠTK sú aj zástupcovia regionálnych ŠTK, ktorí sú volený v príslušnom regióne Regionálnou radou SAUŠ.
Zloženie a počet členov jednotlivých komisií ŠK je v kompetencii predsedu príslušnej ŠK podľa významu a rozsahu činnosti.

2.Štruktra súťaží SAUŠ

Masové súťaže Vysokých škôl
Vysokoškolská liga  (ďalej len VŠL)
Finále univerzít SR (ďalej len FU SR)
Regionálne súťaže (ďalej len RS), Kvalifikačné turnaje (ďalej len KT)
Akademické majstrovstvá SR (ďalej len AM SR)
Univerziády Slovenskej republiky (ďalej len U  SR)
Európske súťaže (ďalej len EUSA)
Akademické majstrovstvá sveta (ďalej len AMS)
Svetové univerziády (ďalej len SU)

3. Zásady a postup pri schvaľovaní akademických reprezentantov a športových kolektívov  na AMS a SU

Predseda príslušnej ŠK zabezpečí aktuálny prehľad výkonnosti športovcov vysokoškolákov, ktorí spĺňajú podmienky účasti na uvedených športových podujatiach a majú predpoklady dosiahnuť stanovené výkony.

Zohľadňuje sa:

 • výkonnosť
 • výsledky
 • zaradenie do reprezentácie
 • podmienky účasti

predseda ŠK navrhne po prekonzultovaní termínu konania podujatia s príslušným športovým zväzom účasť na AMS a SU predsedovi  ŠTK SAUŠ,
predseda ŠTK SAUŠ zvolá po predložení návrhov predsedov ŠK zodpovedných zástupcov jednotlivých športových zväzov, s ktorými prerokuje   počty športovcov a sprievodu podľa kritérií FISU,
predseda ŠTK SAUŠ následne predloží VV SAUŠ na schválenie športové odvetvia, ktoré sa môžu podľa ponuky organizátora AMS a SU týchto podujatí zúčastniť,
po schválení účastí jednotlivých športových odvetví vo VV SAUŠ,   spracuje generálny sekretár a predseda ŠTK SAUŠ písomné dohody medzi SAUŠ a príslušným ŠZ o podmienkach účasti na AMS a SU.

4. ZÁSADY PRI ORGANIZOVANÍ AKADEMICKÝCH SÚŤAŽÍ NA ÚROVNI SLOVENSKEJ REPUBLIKY – USR, AMSR, FUSR A INÉ  VYSOKOŠKOLSKÉ SÚŤAŽE

U SR, AM SR, FU SR sa organizujú na základe schváleného systému súťaží VV SAUŠ na určité obdobie,
predseda príslušnej ŠK v spolupráci s regionálnym predsedom ŠTK deleguje trénerov pre družstvá v príslušnom regióne,
tréneri sa delegujú na základe získaného prehľadu o činnosti, aktivite a športovej úrovni a výkonnosti. Spravidla sú to víťazi VŠL, alebo regionálnych súťaží. Trénermi sú učitelia a pracovníci z katedier telesnej výchovy, ktorí sa aktívne zapájajú do športového diania v regióne a sú aktívny v športovom hnutí v príslušnom športe, alebo tréneri ŠK, ktorí spolupracujú so SAUŠ a pomáhajú pri zlepšovaní športovej výkonnosti vysokoškolákov,
zodpovední tréneri nominujú jednotlivých hráčov v príslušnom regióne na AM SR, U SR, FU SR. Zodpovedajú za dodržiavanie zásad určených pre nomináciu,  vynakladajú úsilie, aby výber hráčov bol z celého regiónu,
regionálne súťaže a športové podujatia /napr. VŠL, športové dni, a ostatné masové podujatia / organizujú a riadia VŠTJ a ŠK v spolupráci s KTVŠ a ÚTV,
trénermi sú spravidla učitelia i pracovníci z jednotlivých katedier TV,
všetci nominovaní pretekári, tréneri, funkcionári, rozhodcovia a členovia technickej čaty sa zúčastňujú U SR , AM SR, FU SR a športových podujatiach SAUŠ na vlastnú zodpovednosť a sú povinní zabezpečiť si zdravotné poistenie individuálne. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s ich účasťou na podujatí.

5. PODMIENKY ÚČASTI NA VRCHOLNÝCH DOMÁCICH A SVETOVÝCH   PODUJATIACH

Štartovať majú povolené

 • študenti všetkých foriem štúdia – bakalárske, magisterské, doktorandské
 • absolventi VŠ rok po skončení štúdia, vek max. do 28 rokov
 • študenti, občania SR študujúci na VŠ v zahraničí a zahraniční študenti študujúci na VŠ v SR
 • žiaci maturitného ročníka

Podmienkou štartu je platný doklad o štúdiu

 • index
 • ISIC karta
 • diplom o ukončení štúdia
 • študentský certifikát    
 • potvrdenie príslušnej školy o návšteve maturitného ročníka     

SMERNICA PRE POSKYTOVANIE VÝKONNOSTNÉHO  PRÍSPEVKU AKADEMICKÝM REPRZENTANTOM

 • Výkonnostný príspevok (ďalej len VP) sa poskytuje študentom (denným aj externým) všetkých troch foriem štúdia (bakalárske, magisterské, doktorandské), vek do 28 rokov. Výkonnostný príspevok sa priznáva akademickým reprezentantom SR v kolektívnych a individuálnych športoch v kategórii dospelý a junior za účelom úhrady časti výdavkov súvisiacich so športovou prípravou a účasťou na športových súťažiach. Športovcovi  môže byť pridelené VP, len ak je členom VŠTJ alebo VŠK a zároveň  študentom VŠ na Slovensku.
 • Podmienkou udelenia VP je účasť na súťažiach organizovaných  SAUŠ (Akademické majstrovstvá SR, Slovenská univerziáda)  a FISU (Akademické majstrovstvá sveta, Svetová letná a zimná univerziáda). Do hodnotenia sa započítava aj umiestnenie na OH, MS, HMS, ME, HME, Grand Slam, Grand Tour.
 • VP sa priznáva AR za účasť a výsledky vo vrcholných akademických súťažiach v uplynulom kalendárnom roku.
 • VP sa priznáva na dobu 12.mesiacov.  Výška VP sa určuje podľa umiestnenia v súťažiach definovaných v bode 2.
 • Žiadosť o VP podáva akademický reprezentant na predpísanom tlačive na SAUŠ do 30.10. príslušného roka na SAUŠ. Žiadosť je overená predsedom ŠK a príslušným športovým zväzom.
 • VP sa vypláca prostredníctvom VŠTJ alebo VŠK na účet športovca, ktorý je podmienkou vyplácania VP. 
 • Na priznanie VP nie je právny nárok. Vyplácanie VP sa ukončí absolvovaní vysokej školy, prerušením štúdia alebo ukončením športovej činnosti.
 • Pridelení VP a jeho výšku navrhuje komisia pri SAUŠ, ktorá pozostáva z prezidenta SAUŠ, predsedkyne ŠTK a generálneho sekretára SAUŠ. Schvaľuje VV SAUŠ.